Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Životní prostředí kolem mne - soutěž pro střední školy

Fotografie z vyhlašováníDne 12. 06. 2006 proběhla konference středoškolských studentských prací s názvem „Životní prostředí kolem mne“. Konference proběhla v malém kongresovém sále budovy úřadu veřejného ochránce práv na Údolní 39 a zorganizoval ji Ekologický institut Veronica v rámci projektu Jak se do Brna volá, tak se z Brna ozývá... .

Šest studentských skupin ze čtyř brněnských gymnázií představily své projekty starostům, starostkám a místostarostům vybraných brněnských částí ( Brno – střed, Bystrc, Královo pole, Vinohrady, Brno – Jih a Bohunice). Tým odborníků vyhodnotil a odměnil studenty nejlepšího projektu.

Studenti ve svých projektech mapovali takové lokality a jevy, které nepříznivě ovlivňují nebo jsou důkazem poškozování životního prostředí v Brně. Úkolem studentů bylo zmapování zanedbávaných a neudržovaných veřejných prostranství, na území o rozloze 10 hektarů a následně navrhnout možnosti zlepšení těchto prostor či navrhnout nové využívaní veřejných prostor.

Kolektiv Kobra

„Na prezentaci se dostavili starostky a starostové městských částí, které studenti mapovali. Vzájemná diskuse o tom, jak by se měly řešit odpady, osvětlení, přechody pro chodce, cyklostezky nebo například opuštěný areál Boby Centra, byla zajímavá a dva kolektivy získali nabídku od městských částí, aby se podíleli společně na řešení a mapování těchto problémů,“ doplnila koordinátorka projektu Hana Chalupská. „ Studenti navrhli cyklostezku v Bohunicích nebo aquapark v Boby Centru. Pohled mladých na Brno neznáme, snad jsme našli jeden ze způsobů, jak ho získat. I volební statistiky hovoří o tom, že mladí k volbách chodí málo. Tímto způsobem alespoň zjistí, že když se jim něco ve městě nelíbí, mohou se podílet na řešení. Prostřednictvím soutěže zjistí, že o tom, jak jejich městský část vypadá rozhodují ti, kteří jsou zvolení ve volbách.“

Práce byly vyhodnoceny ve dvou kategoriích: životní prostředí a územní plán Brna.

V kategorii Životní prostředí je toto pořadí (název skupiny studentů, monitorovaná oblast):

  1. místo – OKZN – Bystrc
  2. místo – Klub přátel hluku smogu a nebezpečného odpadu – Brno střed
  3. místo – KOBRA – Brno střed

V kategorii Územní plánování:

  1. místo – Tučňáci – Leskava
  2. místo – Pat a mat – Boby centrum
  3. místo – Rychlé šipky – Vinohrady

Odměnou pro studentky byl zahraniční výlet s tím, že navštily ekologické projekty nejen u nás, ale i v Rakousku. V Brně zavítaly do nízkoenergetického domu Svobodových (Žebětín), v Břeclavi největší solární systém na místní střední škole, vpodvečer zvládly botanickou exkurzi po Pálavě. 21.9.2006 vylezly po 100m vysokém žebříku na větrnou elektrárnu a seznámily se s typickými bylinami dolnorakouského venkova v Muzeu zahrad. Poslední den exkurze byl čas na návštěvu expozice Slovanská epopej v Moravském Krumlově. Během cesty řešily úkoly týkající se životního prostředí, FAIR TRADE a pod. Závěr exkurze spočíval v tiskové konferenci, která proběhla v Moravském zemském muzeu. Zástupkyně obou týmů seznámily přítomné s průběhem exkurze a přínosem získaných zkušeností pro jejich osobní a studijní život.

Seznam řešitelských kolektivů a vybraných území

Naše organizace se aktivně zapojila do přípravy nového územního plánu města Brna, který bude platný v letech 2010 až 2020. Již v přípravných etapách se snažíme Magistrát města Brna upozornit na problémy životního prostředí ve městě a hledáme návrhy na jejich řešení. Vzhledem k tomu, že se územní plán týká nás všech a jeho podoba významně ovlivní i studenty v produktivním věku, zapojili jsme je prostřednictvím soutěže. Vedlejším efektem soutěže bylo zvýšení informovanosti studentů o ekologických aspektech života ve městě.

Něco o soutěži

Úkolem kolektivů žáků středních škol v Brně byl popis a mapování takových lokalit a jevů, které nepříznivě ovlivňují nebo jsou důkazem poškozování životního prostředí v Brně, např:

čistota, zejména komunikací a veřejných ploch
černé skládky (včetně okolí popelnic a kontejnerů)
nemožnost třídění odpadu
chybějící kontejnery
dlouhodobě neudržované stavby a zejména jejich okolí
neudržovaná prostranství
dostatek ploch vyhrazených pro různé aktivity (hřiště, volná prostranství, výběhy pro psy ap.)
stav dětských hřišť
stav a narušování ploch městské zeleně
nešetrné ořezané či nesmyslně pokácené dřeviny
možnost dalšího ozelenění
pokud je v ploše vodní tok, tak stav a čistota toku a jeho břehů
nedostatky v kanalizaci včetně odvodu dešťové vody z komunikací
dopravní zácpy
poškozené komunikace
zdroje nadměrného hluku
nesvítící lampy městského osvětlení
nevhodné typy lamp
další zdroje světelného smogu
znečišťování ovzduší a jeho zdroje
týrání zvířat
jiné (upřesněte):

Sledovaná plocha měla být cca 10 ha a jasně ohraničena komunikacemi. Součástí mapování byl popis lokalit či jevů, fotografie a návrh řešení, popř. návrhy k nápravě. Výstupem této aktivity je souborný materiál lokalit a jevů, které je třeba v daném území z pohledu dnešní mládeže řešit.

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 3. 6. 2024