Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Legislativa - účast veřejnosti

Legislativa České republiky umožňuje občanům podílet se na rozhodování veřejné správy v projednávání staveb, záměrů a koncepcí, kterou mohou ovlivnit životní prostředí.

Plnoprávnými účastníky řízení se může stát

  • občanské sdružení nebo jeho organizační jednotka, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny, podle § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vzor žádosti podávané Veronikou
  • místně příslušná jednotka občanského sdružení nebo obecně prospěšné společnosti, jejímž předmětem činnosti je ochrana veřejných zájmů chráněných podle zvláštních právních předpisů podle §23 odst. 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí
  • občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, zaměstnavatelské svazy nebo hospodářské komory, jejichž předmětem činnosti je prosazování a ochrana profesních zájmů nebo veřejných zájmů podle zvláštních právních předpisů v řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci
  • občanské sdružení, jehož cílem je podle jeho stanov ochrana životního prostředí ve správních řízeních vedených podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.

Veřejnost může podávat připomínky

  • při pořizování územních plánů podle §§ 17-31 stavebního zákona
  • v procesech posuzování vlivů na životní prostředí EIA (Environmental Impact Assessment ) a SEA (Strategic Environmental Assessment) podle zákona č.93/2004 Sb.,
  • při prjednávání bezpečnostních programů a havarijních plánů podle zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií
  • v řízeních týkajících se povolení k jednotlivým formám nakládání s GMO podle nového zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy (78/2004 Sb.)

Zjednodušený přehled etap tvorby územního plánu včetně řízení posuzování vlivu na životní prostředí naleznete zde.

Všem občanům dává právo požadovat v daných lhůtách bezplatně informace o životním prostředí a definuje výjimky pro odepření požadovaných informací zákon č. 123/1998 Sb., . Obecné právo na informace pak pokrývá zákon č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím. Srovnání výhod a nevýhod obou zákonů zde zanedlouho zveřejníme.

V západních zemích je již praxí projednávání kontroverzních projektů z občany. Ukazuje se jako výhodné vzájemné objasnění si očekávání jak od občanů, tak od investorů a politiků. Příklady aktivního zapojení veřejnosti do plánování:

 

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 24. 5. 2024