Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Zeleň ve vojenských areálech

Panelová diskuse ve Slévárně Vaňkovka k tématu zeleně ve vojenských prostorách ve městě Brně proběhla ve čtvrtek 28.února 2008 od 17h. V panelu usedly Ing. Jana Hořínková (Vojenská ubytovací a stavební správa - VUSS, Brno), Ing. Jana Janíková (Zahradní a krajinářská tvorba) a Mgr. Hana Chalupská (Veronica).

V úvodním bloku byl představen model povolování kácení dřevin na nelesních pozemcích tak, jak probíhá v souladu se zákonem 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Následovala prezentace toho, jak probíhá péče, výsadby a asanace na pozemcích ve správě Ministerstva obrany, to znamená tam, kde jsou civilní úřady k povolování nekompetentní. Přehled projektů inventarizace a návrhu údržby z armádních lokalit, které spadají pod správu Ing. Jany Hořínkové prezentovala pak Ing. Jana Janíková.


Brněnská VUSS má ve správě zeleň

 • volně přístupnou: na veřejných plochách
 • omezeně přístupnou:
 •   v areálech vojenských škol
 •   v areálech kasáren ve městech
 •   v areálech posádek se specifickým zaměřením
 •   v areálech odloučených objektů

Civilní orgány státní správy nemají na pozemcích ve vlastnictví Ministerstva obrany oprávněnost k povolovacím řízením. Tuto situaci neřeší zákon o ochraně přírody a krajiny, a proto bylo nezbytné vytvořit systém povolování v gesci armády. Ministerstvo obrany tak vydávalo k těmto procesům interní pokyny; Poslední platnou verzí je Metodický pokyn čj. 6033 – 11/2005/DP-3042 ze dne 22.12.2005 – vydaný Ministerstvem obrany – Sekcí podpory, jehož zpracovatelem byl tehdejší hlavní ekolog resortu obrany Ing. Petr Kozel, CSc.

Na pozemcích armády je třeba souhlas ekologa příslušné vojenské ubytovací a stavební správy nebo ekologa příslušného újezdního úřadu vojenského újezdu v případě, že je třeba posoudit dřevinu, jejíž obvod kmene měřený ve výšce 130cm nad terénem je větší než 80cm nebo pro souvislé keřové porosty o ploše větší než 40m2 .

Žadatelem o povolení může být

 • Provozní středisko vojenské ubytovací a stavební správy, které má ve své péči příslušné pozemky a objekty (tzv. správy budov)
 • Oddělení VUSS, v jehož zájmu je potřebné kácení (např. investiční oddělení)
 • Civilní firma provádějící pro VUSS práce na základě smlouvy a plné moci (např. projekční nebo dodavatelská firma)
 • Civilní uživatel pozemku na základě nájemní smlouvy
 • Jiná instituce či organizace (např. Správa silnic, České dráhy apod.)

Žadatel musí jako součást žádosti o vydání povolení uvést svoje identifikační údaje, specifikaci dřevin, situační plánek a parcelní číslo pozemku, zdůvodnění žádosti a dendrologickou dokumentaci, která popisuje stav dřevin, jejich hodnotu a doporučení ke kácení nebo jinému opatření, případně návrh náhradní výsadby. V jednoduchých případech lze od dokumentace upustit.

Obdobně jako je tomu u zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny i na pozemcích Ministerstva obrany není třeba povolení v případě havárií, ohrožení osob či majetku. V takových případech stačí asanaci oznámit příslušnému ekologickému orgánu.

Náhradní výsadba není nařízena v případě, že se jedná o kácení z pěstebních nebo havarijních důvodů. Ve složitých, sporných či problematických případech nebo při akcích značného rozsahu a důsledků vydává rozhodnutí o kácení hlavní ekolog resortu, který je zároveň odvolacím orgánem. Hlavním ekologem Ministerstva obrany je aktuálně Ing. Lenka Novotná.

V současné době má VUSS Brno zpracovánu odbornou dokumentaci větších dřevin pro všechny objekty, které má ve své správě a které jsou vedeny jako perspektivní, to znamená, že se nepředpokládá jejich opuštění a předání do civilního sektoru. Problémem se v této souvislosti stává zeleň, která je menší, ale průběžně dorůstá.

 Celkově byla provedena dosud inventarizace zeleně v rozsahu:

Posádky Brno 835 ks stromů

Posádka Náměšť nad Oslavou 660 ks stromů

Posádka Vyškov 658 ks stromů

Posádka Bystřice pod Hostýnem 1 178 ks stromů

Posádka Bučovice 252 ks stromů

Posádka Prostějov 519 ks stromů

Celkem 4 102 ks stromů 

Dotazy z pléna a odpovědi z panelu:

Komu patří řečkovická kasárna? Nachází se zde topolová alej ve velmi špatném stavu. Kdo může zařídit ořez nebo asanaci?

Část objektu vlastní Technické muzeum v Brně a část Ministerstvo vnitra - Policie ČR. Některé přilehlé pozemky jsou ale dosud ve vlastnictví Ministerstva obrany. Pokud se tedy dřeviny nachází na těchto pozemcích, je třeba žádost adresovat na Ing. Hořínkovou s náležitým odůvodněním. Obecně lze říci, že je vždy upřednostňován ořez před asanací.

Pokud se armáda zbavuje pozemků, které jsou již dnes veřejnými prostorami, přenáší na budoucího majitele nějaké požadavky, závazky? 

Podmínky při převodu pozemků se řeší v konkrétních převodních nebo kupních smlouvách vždy případ od případu. Z hlediska ekologie se pozemky předávají se zdokumentovanou ekologickou zátěží, pokud se na pozemku nějaká vyskytuje. Na budoucího nabyvatele se přenáší pouze povinnosti, vyplývající z případně vydaných správních rozhodnutí. 

Je možné na pozemcích armády vyhlásit památný strom nebo navrhnout nějakou dřevinu do ankety Brněnský strom roku?
Na zpamátnění stromu není metodický pokyn, ale teoreticky tu taková možnost je. Do ankety lze strom navrhnout a např. po dobu 1-2 dnů lokalitu zpřístupnit veřejnosti, ale pouze se souhlasem velitele příslušného vojenského objektu. 

Jaký armáda ročně vynakládá investice do údržbu zeleně v Brně?

Za rok 2007 činily náklady na údržbu zeleně kolem 2 milionů korun. 

Existují ve vztahu k zeleni konflikty s památkáři? Viz areál Bystřice pod Hostýnem.

Zatím ne.

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 24. 5. 2024