Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Parky, stromořadí a veřejná prostranství

Pozvánku od Rostislava Pospíšila naleznete zde.

Panelová diskuse a diskuse s veřejností k řešení zeleně ve vztahu k novému územnímu plánu Brna proběhla 25.dubna 2006 ve Slévárně Vaňkovka. V panelu se objevili tito hosté: ing. Oldřich Bednář za Regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody Brno, Ing. arch. Draga Kolářová (fa AGERIS - dodavatel prací pro zpracovatele územního plánu) a paní s příspěvkem k zeleným střechám ing. Svobodová.

Jak se bránit udělování výjimek ze schváleného územního plánu?

V novém stavebním zákoně je navrhováno, aby předtím, než se schválí výjimka z územního plánu, musí navrhovatel změny prokázat nedostatečnost stávajícího územního plánu.

Změní se kategorie zeleně?

Uvažuje se o zavedení kromě tří stávajících kategorií i „noblesní“ parky.

V % nebo koeficientem ?

Lze to řešit prováděcí vyhláškou k novému stavebnímu zákonu, kde to bude řešit minimální koeficient pro zadržení vody v plochách. Je otázka, zda-li to projde – pokud ne, chce to zpracovatel územního plánu zakomponovat do regulativů, je však nutné vzít v úvahu míru podrobnosti územního plánu.

Nové plochy pro parky?

Jsou vyhledávány, i v brownfieldech

Veřejná zeleň – 50m od břehu řek?

Povodí – manipulační prostor je 6-8 metrů od toku, povodí má ve správě řeka + hráz, víc ne. Územní plán nejde pod rozlišovací schopnost na keře a dřevin.

Jak se dají prosadit připomínky k zeleni ve stávající fázi přípravy územního plánu?

Lesy zvláštního území stanoví zákon o lesích. Sportovní areály budou mít zvláštní barvičku = tzn. není je možné stavět do zeleně. Metoda práce – sběru dat – (za 16 měsíců musí být zpracovány 2 varianty konceptu) - připomínky jsou vítány v průběhu, podle legislativního postupu až v době zveřejnění konceptu.

Brownfields a zeleň - hledá se řešení?

Zbrojovka právě nebude továrna, spíš právě byty, rekreace a zeleň.

Má Archdesign i sociologická data pro svou práci?

Sociodemografické podklady jsou a ArchDesign je ještě může po Magistrátu města Brna požadovat.

Zeleň v Tuřanech – komplexní pozemkové úpravy, druhová skladba – návrhy a plány jsou zpracovány, investice a realizace je v nedohlednu...

To je na úřadu městské části! Dotace na realizaci prvků územního systému ekologické stability je vázána právě na komplexní pozemkové úupravy ( Tuřany mají navržených cca 15ha biokoridorů a biocenter). Záleží na „osvícenosti“ radnice.

Kdo spravuje biokoridory a biocentra v Brně – městská část nebo magistrát?

Magistrát je spravuje, ale nemusí je vlastnit.

Jaký je vztah mezi urbanistických studií a územního plánu?

Urbanistické studie jsou jenom podklady, nezávazné. Zpracovatel je dle zadání povinen s těmito podklady pracovat.

Urbanistická studie na rekreační využití Svratecké zóny – prošlo to zastupitelstvy městských částí a magistrátem a dostalo se to do návrhu zadání jako závazný podklad. Návrhy v ní zpracované jsou v rozporu s cíly zadání zaměřených na rozvoj zeleně v Brně!?

 

Urbanistické studie nemají ani v návrhu zadání závaznou funkci, formulace „respektujte Svrateckou zónu“ „není šťastná“. Občané by své zájmy měli prosazovat přes zastupitelstva městský částí.

 

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 24. 5. 2024