Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Jak se do Kraje volá

Veronica vytváří prostřednictvím projektu Jak se do Brna volá, tak se z Brna ozývá podpořeným v první výzvě kvalitní informační a koordinační zázemí pro občany, neziskové organizace, občanské iniciativy, odborníky a úřady v rozhodovacích procesech, které mohou ovlivnit životní prostředí. Tento projekt navázal na úspěšně započatý proces a rozvíjí ho vstříc občanskému sektoru. Během projektu došlo ke zvýšení kapacity a dovedností našeho i spolupracujících občanských sdružení, samosprávy, vysokoškoláků, pracovníků a dobrovolníků Veroniky; zapojením a koordinací expertů zvýšení efektivity při prosazování zájmů ochrany životního prostředí.

Stále rostoucí nároky na odbornou argumentaci nabídlo občanským sdružením expertní skupina, jejíž činnost je pro realizaci projektu klíčová. Zapojení odborné a široké veřejnosti do diskuse k environmentálním tématům proběhlo formou konferencí, bezplatných služeb, seminářů, tiskovin, ankety Strom Brna 2007, diskusí. Projekt byl podpořen fondy Evropské unie - programem Transition Facility.

V rámci projektu proběhly tyto aktivity:

4KROKY

Cyklus školení členů občanských iniciativ k tématům KAMPANĚ (13.-14. ledna 2007), FUNDRISING (3.-4. února 2007), PRÁVO , MÉDIA ( 24.-25. března 2007) a DOBROVOLNÍCI ( 14.-15. dubna 2007). Akce pro členy občanských sdružení, kteří se chtěliv rámci cyklu čtyř školení zdokonalit a zlefektivnit svoji činnost. Cyklus byl zakončen konferencí v Brně.

KONFERENCE

Konference Krajina a větrné elektrárny (18.června 2007 v Brně)

Setkání odborníků z nejrůznějších oborů se zahraniční účastí , se zaměřením na participaci v krajinném plánování, na efektivní a k přírodě šetrné nasměrování strukturálních fondů do projektů v Jihomoravském kraji. Výstup – sborník byl vydán v nákladu 900 kusů a v digitální podobě zveřejněn na našich www stránkách jako odborný materiál vhodný pro argumentaci občanských sdružení.

Konference Doprava (5.dubna 2007 v Brně)

Setkání odborníků z nejrůznějších oborů. Konference proběhla s mezinárodní účastí – navštívili ji i  hosté zejména z Dolního Rakouska, kteří by měli přispět aktuálností a kvalifikovaností informací k posunu (z hlediska veřejnosti problémových) témat jako je například silniční propojení Brno-Vídeň. Akce se zůčastnilo 68 osob. Výstup – sborník byl vydán v nákladu 400 kusů a v digitální podobě zveřejněn na našich www stránkách (v češtině i němčině). Konferenci doplnila exkurze k oběma tématům a propagace místních produktů jako jeden z nástrojů k eliminaci nákladní dopravy v regionu.

Konference Lidé (22.června 2007 v Dolních Dunajovicích, penzion Bařina)

Tato akce byla nasměrována na prezentaci dobrých příkladů a úspěšných aktivit občanských sdružení v rozhodovacích a plánovacích procesech. I zde se zúčastnili zástupci občanských iniciativ z Dolního Rakouska. Výstupem je publikace se souborem rozhovorů vydaná v  nákladu 450 ks a v digitální podobě zveřejněn na našich www stránkách. Na konferenci bylo podepsáno společné memorandum občanských iniciativ z jižní Moravy a Dolního Rakouska. Pokud se zajímáte o témata související se životním prostředím a uvažujete o založení občanského sdružení, přečtěte si rozhovory, nebo se kontaktuje přímo se členy sdružení, které mají dlouholeté zkušenosti.

PANELOVÉ DISKUSE

Zapojte se s námi do tvorby nového územního plánu Brna! Že je to věc složitá? Pro odborníky? Nemáte dostatek informací? Chybí vám zeleň, cyklostezky a procházkové cesty kolem řek? Rádi byste se koupali v řece? Přijďte na diskuse s odborníky a lidmi, kteří mohou tvář Brna ovlivnit. Diskuse budou pokračovat i v zimě 2007/2008 - sledujte náš kalendář akcí.

ANKETA BRNĚNSKÝ STROM ROKU 2007

Navázali jsme na ročník 2006, v letošním ročníku bylo 8 finalistů v hlavní kategorii a 3 finalisté ve speciální kategorii - vnitroblok. Vítězem se stal Platan v arálu Ústavu Kociánka a vnitroblokový Dub v areálu firem na Špitálce. Oslava vítězů proběhla na den, kdy se slaví Mezinárodní den životního prostředí - 5. června u vítězného stromu. Všichni finalisté byli zařazeni do celostátní ankety Strom roku, kterou každoročně organizuje Nadace Partnerství.

STUDIE

Publikace Brněnská příroda a územní plán

  • Studie s názvem „Vytvoření modelů zatížení silniční sítě v Brně“ vznikla jako první a posloužila k vyhodnocení dopravní situace v  případě, že nebude realizována stavba rychlostní komunikace R43 přes bystrc (jedná se o brněnskou městskou část s cca 30 000 obyvateli, přes kterou se brněnská radnice snaží již dlouhou dobu prosadit vedení transevropské

  • Souhrn studie ing. Strnada „Alternativní koncepce komunikační sítě v širším okolí brněnské aglomerace“. Tato studie vznikla v roce 2006 díky podpoře Ministerstva životního prostředí a pracovní skupina navrhla „zkrácení“ studie tak, aby byla použitelná jako podklad pro jednání s  institucemi a zároveň byla převedena do pdf formátu tak, aby byla k dispozici na našich www stránkách.

  • Anglická verze studie ing. Strnada „The Alternative Road Network within Conurbation of Brno“. Pro jednání členů expertní skupiny na evropské úrovni bylo třeba závěrečný souhrn studie přeložit do angličtiny, aby byla použita pro jednání a přípravu prezentací.

  • Praktického průvodce pro oblast povodí Moravy a Dyje v plánování v oblasti vod zpracované neziskovou organizací Unie pro řeku Moravu.

  • Studie Ing. Kalčíka „Vyhledávací studie trasy rychlostní silnice R55 mimo ptačí oblast Bzenecká Doubrava-Strážnické Pomoraví“

  • Analýzu „Možnosti výstavby jihomoravských rychlostních silnic a dálnic s ohledem na úspory financí a menšího negativního vlivu na životní prostředí dotčených obcí a na přírodu“ vypracovala nezisková organizace Děti Země za účelem prezentace alternativ ke státem a Ředitelstvím silnic a dálnic navrženým trasám vedení rychlostních komunikací.

Všechny výše uvedené publikace jsou k dispozici v naší knihovně, digitální verze vám zašleme na požádání, neboť se jedná o velké objemy dat, které by zatěžovaly tento portál (kontaktujte nás na telefonu 542 422 757 nebo na mail veronica@veronica.cz).

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 21. 6. 2024