Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Brněnské řeky a nivy

Pozvánku od Rostislava Pospíšila naleznete zde.

Beseda Brněnské řeky a nivy proběhla dne 28.února 2006 ve Slévárně Vaňkovka.

Zahájili ji panelisté se svými příspěvky:
- za Státní podnik Povodí Moravy Ing. Vladislav Gimun Povodí Moravy s prezentací k tématu Ochrana sídel před povodněmi
-
za Unii pro řeku Moravy Ing. Václav Čermák s tématem Revitalizace řek a protipovodňová opatření na příkladu Svitavy a Svratky
- za zpracovatele nového územního plánu - firmu ArchDesign Ing. Tomáš Havlíček (subdodavatel Atelier Fontes) s tématem Revitalizace řek a protipovodňová opatření - průmět do územního plánu.
Do diskuse přispěla za Magistrát města Brna ing. arch. Hana Bernardová. Během diskuse se podařilo zaznamenat následující dotazy a reakce, poznámky a náměty:

Neexistuje žádné opatření, které by zcela zabránila povodním. Kdo by to měl platit?
Například investoři v záplavových územích. Brno nemá v nivě „hodnoty“.

Město by mělo hlasovat pro komplexní variantu (= kombinace protipovodňových opatření a revitalizací).
Jaká je šance, že se v územním plánu podaří zajistit pozemky pro potřeby komplexní ochrany Brna. Kolik by stála realizace počátečních etap opatření?

Komplexní varianta je čistě politická záležitost. Pro Brno jsou nejreálnější dvě varianty řešení – optimální (=ideální, komplexní); druhá varianta by byla hrázová.

Svitava – kácení kolem Svitavy – dnes jsou tam holé břehy. Mluví se o snížení hladiny – zvýšení mostů nebo rozliv – čištění koryt/řek – to nepadá v úvahu?

a) řeší se o rozšířením kinety

b) sníží to úroveň hrází, nedochází tam k velké erozi

c) není prokázané, že to pomáhá

Protipovodňová opatření jsou záležitostí nejen Brna, ale celého povodí. Existuje Plán oblasti povodí v návaznosti na tvorbu nového územního plánu a dále Krajský úřad Jihomoravského kraje vlastní nechal rozpracovat studii protipovodňové ochrany.

V zadání by mělo být, že ÚP by měl být zpracován ve dvou plnohodnotných variantách. Součástí konceptu bude i ekonomické vyhodnocení jednotlivých variant s dopadem na veřejné zdroje. Náklady na hrázovou variantu budou veřejné – zisky budou soukromé. V CK monarchii platili úpravu toku částečně i soukromní vlastníci.

Obce chápou „zelené“ pásy jako pozemky pro ochranu přírody, ne jako rozvojové plochy...osvěta!

Brno v historickém aspektu – pevnost, poté průmyslové město, dnes je třeba "uklidit" po průmyslu, což by byl neekonomický přínos zelenomodré dálnice jako projektu, který prezentoval Ing. Čermák. V Maloměřicích jde magistrát proti místnímu úřadu městské části (levý břeh Svitavy pod ulicí Olší - realizace cyklostezky podél toku). Ve vodním zákoně je oprávnění ke kácení dřevin kolem řek.

Není běžné sankcionování staveb v záplavovém území.

Levnější je revitalizovat – z hlediska podniků Povodí – na místech, kde je třeba permanentně investovat do „čištění“.

Jak vyřešit kmenové stoky – je známo jejich umístění, sklony jsou minimální?

Dalo by se to řešit mírným valem v rámci rozšířeného profilu řeky. Lze to snadno tam, kde se jedná o dlouhé úseky.

Retenční dešťové nádrže jsou další možnosti, jak pracovat s vodou v nivách.

Zapojit i zastupitele do diskuse (na Ekologický institut Veronica zde vznikl podnět k vytvoření materiálů, které by jednoduše a motivačně oslovily zastupitele a občany, například formou multimediální show, letáků apod.). Na příkladu Grazu zpracovat program a předat ho politikům jako hlas aktivních občanů, mohla by to být virtuální procházka Brnem na CD nebo leták s dvěma variantami – laskavé hezké Brno vs. hypermarketový obrázek.

Možnost zástavby na betonových pilotech – cestování na loďce z domu do práce.

Doporučení:

Protipovodňový plán – nenechávat na Jihomoravském kraji, zabývat se a realizovat prvky protipovodňové ochrany.

Začít se bavit o územním plánu formou libreta, tzn. povídka o tom, jak a co fungovat – jak má fungovat řeka, jak má fungovat náměstí. Zjistit to do lidí, zapojit do toho zastupitele. Příroda do města.

Vyjasnit zadání - není jasně formulováno. Překonat skepsi ke změnám. Brno ten potenciál má. Je nutná obrana pozemků kolem řek.

Do kdy má Atelier Fontes dodělat variant řešení vody v ÚP v Brně?

Podklad pro územní plán bude obsahovat revitalizace; hotové by to mělo být koncem března, ale nebude to jednoznačné finanční. Z pléna vyplynula potřeba zpracovat například 3 obrázky jednoznačně vypovídající o každé variantě.


 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 24. 5. 2024