Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Stezky pro cyklisty, pěší dopravu a veřejná prostranství

Pozvánku od Rostislava Pospíšila naleznete zde.

Diskuse k tomuto tématu proběhla ve Slévárně Vaňkovka 4.května 2006 v 17 hodin. Do panelu jsme pozvali Ing. arch. Adolfa Jebavého, Ing. arch. Jaroslava Dokoupila,Ing. Kateřinu Dubskou a k tématu zelených střech Ing. Svobodovou, k městům bez aut pronesl komentář Osamu Okamura z brněnského vydavatelství ERA. Diskusi jsme zorganizovali ve spolupráci s občanským sdružením Brno věc veřejná.

Prezentace Jebavého by měla být zveřejněna na internetu – Ekologický institut Veronica by měl požádat MMB, aby to zveřejnil studii, neboť byla pořízena z veřejných peněz.

Město si nechalo zpracovat studie na základě které bude čerpat finance z dotačního období 2007 – 2013 – aktuálně se pracuje na realizaci bezpečné stezky na přehradě.

Jsou analýzy týkající se možnosti parkování?

Ano - pokud budou v majetku města.

Jak to bude s cyklodopravou v novém územním plánu?

Cyklodoprava má jasné zadání. Ale parkování v centru je otázkou - kam auta pustit, jak uvolnit radiály pro auta a MHD, malý okruh. Riziko parkovacích domů v centru – neuleví to, zahustí se radiály a příjezdy k parkovacím domům. Vysunou-li se do prostoru II.prstence (Úvoz) - pěší docházka do centra je neatraktivní, dlouhá.

Park and ride – v Praze v určitých místech funguje, ale Brno je malé a nemá dominantní systém MHD; časový zisk pro cestujícího autem není tak velký jako v Praze nebo Vídni.

Jaké regulativy může ÚP pro cyklodopravu dát? Např. regulativy na radiálách?

Limitující je měřítko územního plánu. Závazné mohou být pouze trasy. Územní plán by měl rozkategorizovat komunikace tak, jaké druhy dopravy by na nich měly být – dle dopravního významu. Jde o politické rozhodnutí.

Parkovací domy – v centru nejsou využívány – protože je stále snadnější parkovat v ulicích centra. Jak to mají rezidenti s parkováním v centru? Nabídne město parkování v centru zdarma nebo za podporu?

Radnice Magistrátu města Brna – údajně nahrává podnikatelským subjektům (podle radnice Brna středu). Nové bytové domy – majitelé si musí zaplatit parkovací místo v tomto domě, kde ve sklepích domu (i 200 000,-).

ing. Jebavý: Jako rezident nejsem schopen zaparkovat před svým domem na Gorkého. V parkovacím domě na Moravském náměstí stojí pronájem 60 000,- ročně; neexistuje možnost si to místo v parkovacím domě koupit. Na okraji města si místo koupit lze.

Řeší nový územní plán i síť pěší dopravy?

Jedná se o plošnou dopravou – koridory od určitého místa by měly být. Centrum města by měla být čistě pro pěšáka, ostatní prostory/koridory, které bude uvolněné tak, aby byly zelené, příjemné. Lze propojit koridory cyklistické a pěší.

Jak bude naplněn cíl propustnosti pro cyklodopravu?

Podle nového stavebního zákona bude vše, co bude v územním plánu ZÁVAZNÉ! Pokud tedy cyklostezky budou zakresleny, bude to trasa závazná. Je zájem města vybudovat síť stezek. Prostorová propustnost pro stezky a koridory je problémem v centru.

Prostupnost městem pro pěší v celkové délce cca 8 km – jedná se o vizi, s kterou ÚP nepočítá?

Uvažuje se o propojení max. do 1km – mezi radiálami tramvajových tras. Kolize cyklo a pěší dopravy – je to problém pro centrum. Výkres veřejné infrastruktury by měl řešit komplexně a propojeně řešení veřejných prostranství. Zadavatel ÚP požaduje propustnost jak ve městě tak do krajiny. Cyklisté patří na vozovku, ne na chodník; cyklista není chodec na kole. Vycházkové trasy – možná iniciativa pro Klub českých turistů – mohl by v plánech svých tras propojit místa přírodní s kulturními v extra a intravilánu.

Bloky domů v centru by měly mít nějakou limitní velikost – řeší to průchody a průrazy (městské divadlo, Václavská, Hybešova a Pekařská) – vyhrané pozemky.

Třebíč, Pardubice – pozitivní příklady pro pěší. Bariérami jsou podniky, kapacitní komunikace – při průrazu těchto bariér by se mělo myslet zároveň na pěší i cyklodopravu.

Lze podporu alternativních druhů dopravy vyargumentovat jako způsob omezení suburbanizace?

Doprava má funkci obslužnou, udržuje kompaktnost. Existují trendy návratu obyvatel do center – investoři a developeři směřují do center.


 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 21. 6. 2024