Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Chystaný územní plán Brna

Vaše účast na tvorbě územního plánu - šance jako Brno!

Aktuálně (11. března 2011): Děkujeme všem, kteří se aktivně zapojili do procesu připomínkování či svým podpisem zmocnili jednoho z více než 30 zmocněnců, kteří v Brně vznikli. Námitku prostřednictvím svého zmocněnce podal i Český svaz ochránců přírody v Brně (Veronica). Nyní bude Brno připomínky a námitky zapracovávat.

Místa lesa sjezdovky? Místa klidných zákoutí velké průmyslové zóny? Vhodné dopravní koridory? Chybí vám zeleň, cyklostezky a procházkové cesty kolem řek? Rádi byste se koupali v řece? Každý občan Brna může nyní spolurozhodnout, jaká bude budoucí podoba Brna.

V současné době probíhá proces pořizování nového územního plánu města Brna. Tento dokument bude klíčovým podkladem pro podobu města, neboť závazně stanoví druhové využití jednotlivých částí území Brna. Momentálně se proces tvorby nachází ve fázi konceptu, který byl od 15. 11. 2010 do 10. 3. 2011 vystaven k veřejnému nahlédnutí v budově Magistrátu města Brna na Kounicově ulice.

Ke konceptu územního plánu mohl každý uplatnit své připomínky, dotčení vlastníci pozemků a zástupce veřejnosti mohli uplatnit námitky. Připomínky a námitky bylo třeba uplatnit nejpozději 15 dnů po konání veřejného projednání (22.-23.2.2011).

Prostudujte si veškeré dokumenty, týkající se připravovaného územního plánu (na webu Brna), zveřejněný koncept (mapa a texty) územního plánu i v elektronické podobě. Pozor: koncept se chystá ve třech variantách, nutno bylo prohlížet a připomínkovat každou z variant zvlášť.

Proč zapojit do připomínkování nového územního plánu?

Územní plán je z dlouhodobé perspektivy klíčový, neboť ovlivní tvář města Brna na řadu následujících let. Máme za to, že čím víc Brňanů se vyjádří k plánu nyní, tím méně bude roztrpčených a nespokojených občanů v okamžiku, kdy plán začne platit. Všichni jsme zodpovědní za naše životního prostředí - prostředí, ve kterém nepobývá jenom člověk, jeho děti a děti jeho dětí. Jde o prostor plný živočichů a rostlin a zároveň prostor plný lidských aktivit a produktů. Nesmíme opomenout ducha místa, krajinný ráz, městský či venkovský ráz, horizonty, paměť krajiny. 

Zástupce veřejnosti

Jak bylo zmíněno výše, tzv. zástupce veřejnosti, může dát námitku. A každý občan Brna může tohoto člověka zmocnit. To se provede prostřednictvím plné moci. Podepsaná osoba musí být označena jménem, příjmením a adresou. V plné moci musí být výslovně uvedeno zmocnění k podání námitky na základě „věcně shodné připomínky" zmocnitelů. Zmocnění zástupce veřejnosti se dokládá podpisovou listinou, která musí obsahovat alespoň 200 platných podpisů občanů Brna (pobyt a občanství v jednotlivých částech Brna nehraji roli - lze připomínkovat záměr v jakékoliv části Brna). Na Veronice šlo podepsat zmocnění několik zástupců veřejnosti

 • Podpořte zástupce veřejnosti pro připomínky týkající se Masarykovy čtvrti
 • Podpořte zástupce veřejnosti pro připomínky týkající se velkých nákupních center, kterého dává dohromady NESEHNUTÍ.
 • Brnění
  Zástupce veřejnosti o.s. Brnění se zabývá řadou témat, shrnutých do šesti okruhů: doprava, jižní centrum, obchody, vodohospodářství, bydlení a rekreace a životní prostředí. Věcně shodné připomínky se zmocněním zástupce veřejnosti jsou ke stažení zde.
 • Zástupce veřejnosti ohledně rozvoje Medlánek a okolí
 • Nádraží v centru
  Připojte se svým podpisem pod hromadnou připomínku a zmocněte Zástupce veřejnosti, aby hájil nádraží v centru.

 • Zástupce veřejnosti k R 43
  věcně shodné připomínky a zmocnění zástupce veřejnosti jsou celkem pro tři osoby ke stažení zde (Marta Charousová) , zde (Jitka Kafková) a zde (Jana Pálková).

 • Město Brno - Rovnoprávná cyklodoprava
  - připomínky k územnímu plánu z hlediska řešení cyklistické dopravy
  Zást. veřejnosti ing. Vladimír Zavřel
  Věcně shodné připomínky a zmocnění zástupce veřejnosti ke stažení zde.

 • Pavel Holík, Luční 26, 616 00 Brno
  Z důvodů nenahraditelného společenského, kulturního a ekologického přínosu nesouhlasíme s rušením zahrádek v lokalitě Brno - Kraví Hora (k.ú. Veveří Stránice) a jejich nahrazením městskou zelení (veřejným parkem). Požadujeme, aby bylo území zahrádek v lokalitě Kraví hora ponecháno v územním plánu jako plocha zahrádek.

  Martin Říha, Ypsilantiho 4, 603 00 Brno
  Vznáší požadavek, aby v  rámci přípravy a schvalování konceptu územního plánu Brna bylo vyhledáno optimální řešení pro existenci zahrádkářských osad ve městě Brně. Ve třech variantách je tento územní plán nevhodný pro Česká zahrádkářský svaz ve městě Brně, kdy by musel svoji činnost ukončit. 

 • O. s. Občané pro Medlánky
  se ve svých věcně shodných připomínkách vyjadřuje k výstavbě a dopravnímu řešení v lokalitě Medlánky-Řečkovice-Ivanovice, k plánovanému řešení ulic Nadační a Turistická a také plánovaným propojením MČ Medlánky a Komín (příp. s MČ Bystrc). Věcně shodné připomínky se zmocněním zástupce veřejnosti jsou ke stažení zde. Odevzdání zmocnění s podpisy lze domluvit na této adrese.

 • MČ Komín
  Nesouhlasíme se silničním propojením MČ Medlánky a Bystrc. Požadujeme zachování stávajícího stavu okolí Medláneckého letiště bez silničních průtahů. Nesouhlasíme s plochou pro stavbu nákupního a zábavního centra ve vazbě na OBI, která je navržena ve variantě I, II a III konceptu ÚP na severozápadním okraji MČ Komín. Kontaktní osoba: Milada Blatná, tel.: 608 521 838. Věcně shodné připomínky se zmocněním zástupce veřejnosti jsou ke stažení zde a zde.

 • Zelená pro Kohoutovice
  se zabývá návrhy rušení zahrádek, lyžařského svahu a náměstí v  Kohoutovicích. Věcně shodné připomínky se zmocněním zástupce veřejnosti jsou ke stažení zde.

 • Sdružení na ochranu přírody a životního prostředí v Brně Maloměřicích
  je zástupcem veřejnosti zabývající se obchvatem (věcně shodné připomínky se zmocněním zde) a cyklostezkou (věcně shodné připomínky se zmocněním zde).

 • Rozvoj, ale podle pravidel - Ivanovice
  Přestavbu centra Ivanovice nelze bez regulačního plánu.
  Výstavbu v nových rozvojových plochách nelze bez regulačního plánu.
  Zást. veřejnosti ing. Radka Slatkovská
  Věcně shodné připomínky se zmocněním zástupce veřejnosti jsou ke stažení zde.

 • Ivanovice - prostupné pro pěší a cyklisty
  Nestahovat autodopravu z nových rozvojových ploch do stabilizovaných obytných zón, hájit pěší a cyklopropojení.
  Zást. veřejnosti ing. Radka Slatkovská
  Věcně shodné připomínky se zmocněním zástupce veřejnosti jsou ke stažení zde.

 • Brno-Líšeň - za ulicí Obecká
  neměnit zahrady a ornou půdu na stavební plochy.
 • Český svaz ochránců přírody Brno
  V okruhu Českého svazu ochránců přírody v Brně vznikl zástupce veřejnosti za oblast ochrany přírody ve městě. Informace u Olgy Krejčířové z Ekologického institutu Veronica.

Základní informace o územním plánování naleznete na webu Ekologického právního servisu. Stáhněte si manuály EPS O územním plánování stručně a jasně a Zástupce veřejnosti.Informace o zástupci veřejnosti získáte také v na webu Ekologické poradny NESEHNUTÍ.

Další možnosti účasti veřejnosti v nejen správních řízeních.


 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 3. 6. 2024