Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Veřejná prostranství v Brně

Na jaře 2008 jsme v rámci projektu Příroda a krajina Brna zajistili od brněnských úřadů městských částí seznam problémových lokalit a nabídli je k řešení budoucím projektantům a projektantkám, kteří studují Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu. O spolupráci projevily zájem městské části - Nový Lískovec, Žabovřesky, Brno-sever a Řečkovice. Ve vybraných lokalitách provedli studenti a studentky anketní šetření buď na místě samém dotazováním, nebo rozdistribuovali anketní lístky do schránek a vyhodnotili ty, které se vrátili zpět na předem stanovená místa. Ve vnitroblocích v městské části Brno-sever a v Žabovřeskách proběhly navíc i diskuse s místními obyvateli.

Podněty od místních obyvatel sloužili studentům a studentkám jako podklad pro zpracování projektů řešení vybraných prostor. Cílem aktivity bylo jednak seznámit budoucí projektanty a i příslušné úřady s metodami práce s veřejností a jednak podpořit pocit zodpovědnosti za veřejná prostranství u místních obyvatel. Zpracované návrhy řešení jsou k dispozici na úřadech příslušných městských částech a poslouží místní samosprávám jako podklady pro budoucí realizaci projektů.

Níže jsou uvedeny lokality, kde projekt probíhal a podrobnější popis průběhu projektu, návrhy prostorů a anketní lístky.

Brno - sever

Vnitroblok Jana Svobody - prohlédněte si výsledné návrhy

Vnitroblok Helfertova - prohlédněte si výsledné návrhy

Vnitroblok Merhautova - prohlédněte si výsledné návrhy

Park Venhudova - prohlédněte si výsledné návrhy

Park Valchařská - prohlédněte si výsledné návrhy

Žabovřesky

Chládkova - Spojovací - Bezejmenná - prohlédněte si výsledné návrhy

Nový Lískovec

Oblá - prohlédněte si výsledné návrhy

Řečkovice

mezibloky Novoměstská - Kunštátská - prohlédněte si výsledné návrhy

Vysočina - prohlédněte si nejlepší projekt

Děkujeme všem, kteří nám poskytli svoje názory prostřednictvím ankety. Dále děkujeme Večerce na Jugoslávské, Brněnce na Bezejmenné a novinovému stánku na Zborovské za sběr vyplněných anketních lístků v prvním kole anketního šetření.

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz

1986-2021: 35 let práce pro ochranu přírody a krajiny

   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 4. 10. 2021