Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Staňte se i vy přírodním zahradníkem!

Také letos pokračujeme s propagací a certifikací zahrad, s pořádáním přednášek, exkursí i venkovních praktických dílen.

Certifikát „Přírodní zahrada“  v Česku už má více než 350 zahradníků. Plaketou dávají najevo svoji filozofii a podporu šíření myšlenky přírodního zahradničení. Veronica už od roku 2009 celoročně provozuje také specializovanou zahradní poradnu. Tedy radíme, jak se správně starat o svoji zahradu s ohledem k životnímu prostředí. Radíme také  přímo na  zahradě - poskytli jsme přes 150 terénních konzultací.

V Jihomoravském a Zlínském kraji jsme certifikovali celkem 148 zahrad, z toho je 18 ukázkových. V Brně pravidelně probíhá setkání přátel přírodních zahrad.Centru Veronica v Hostětíně je jedna z ukázkových  přírodních zahrad, pravidelně se zde konají semináře a venkovní dílny na téma přírodního zahradničení. V Brně i v Hostětíně provozujeme také knihovnu, kde jsou naše knihy k přírodním zahradám  k půjčení. Na našich webových stranách  najdete také přehlednou mapu přírodních zahrad

Přírodní zahrady jsou oázami pro rostliny, živočichy i člověka. V nich se všichni cítí dobře, protože se tu pracuje v souladu s přírodou: ježek i vážka, vzácné rostliny i nádherně barevné trvalky. O to také usilujeme heslem projektu: „Přírodní zahrada – spolupracujme s přírodou, ona bude spolupracovat s námi“. Pečovat o zahradu přirozeným způsobem znamená usilovat o vytvoření uzavřených koloběhů. Ústřední význam přitom má udržování a zvyšování půdního zdraví a půdní úrodnosti. Majitel přírodní zahrady se snaží o maximální podporu přirozených dějů nebo tyto děje svými zahradnickými opatřeními napodobuje. Rozsah zásahů a opatření přitom omezuje jen na ty nejnutnější a jinak se cvičí hlavně v trpělivosti a důvěřuje působení přirozených regulačních mechanismů. Vlastní zahradu chápeme jako ekosystém, který slouží nejen člověku a jeho potřebám, ale k jehož fungování je nutná široká paleta rostlin a živočichů. Ohleduplné zacházení se všemi obyvateli zahrady tak samozřejmě patří k této přírodní zahradnické filosofii.

 

Přidejte se!

Ptáte se jak? Kontaktujte Ekologický Institut Veronica: [email protected] nebo vyplňte přihlášku. Využijte také služeb naší poradny v Domě ochránců přírody, Panská 9, Brno, telefonicky a mailem kdykoliv v pracovní v době ekoporadny Veronica.

Nechte si certifikovat vaši zahradu - získejte plaketu přírodní zahrady! 

Máte-li zahradu a hospodaříte ve spolupráci s přírodou, či jste alespoň k tomu nastoupili cestu, můžeme vám udělit prestižní plaketu "Přírodní zahrada". Plaketou dáváte najevo svoji filozofii a podporujete šíření myšlenky přírodního zahradničení.

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz

1986-2021: 35 let práce pro ochranu přírody a krajiny

   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 4. 10. 2021