Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Natura na jižní Moravě - test

 1. Natura 2000 je:
  1. soustava chráněných území EU
  2. soustava chráněných uzemí vytvářená podle Bonnské konvence
  3. soustava druhů, které nepřežily rok 2000
  4. Světový program ochrany životního prostředí
 2. Orgánem ochrany přírody odpovědným v ČR a za vyhlašování soustavy Natura 2000 je (mj)
  1. ministerstvo zemědělství
  2. krajský úřad
  3. ministerstvo životního prostředí
  4. stavební úřad
 3. Natura 2000 se připravuje a vyhlašuje podle biogeografických oblastí. NA jižní Moravu zasahuje z jihu oblast
  1. panonská
  2. uherská
  3. balkánská
  4. mediteránní
 4. Na území Jihomoravského kraje jsou již vyhlášena tzv. Ptačí uzemí patřící do soustavy Natura 2000. Kolik jich je :
  1. 5
  2. 7
  3. 8
  4. 12
 5. Pro Naturu 2000 budou vyhlašována uzemí :
  1. jako speciální kategorie Evropsky významné uzemí + Biosferická rezervace
  2. v kategorie Evropská rezervace a Ptačí uzemí
  3. v kategoriích národní přírodní rezervace, národní přírodní památka, přírodní rezervace a přírodní památka +Ptačí uzemí
  4. v kategoriích národní přírodní rezervace, národní přírodní památka, přírodní rezervace a přírodní památka + Zvláště chráněné území + Ptačí území + Biosferická rezervace
 6. Která věta o syslovi obecném je pravdivá
  1. je to nebezpečný polní škůdce a je ho třeba hubit - mohou to však provádět jen odborné firmy
  2. Je to kriticky ohrožený druh podle naší legislativy a je zvláště chráněný
  3. Je to druh, pro který jsme povinni dle směrnice EU vytvářet chráněná uzemí soustavy Natura 2000
  4. Je to druh, který musíme chránit podle směrnic EU, ale zatím se tak nestalo
 7. Jaká je hlavní zásada při výběru lokalit pro soustavu Natura 2000
  1. Výběr přednostně na stáních a obecních pozemcích
  2. Výběr jen na základě odborných vědeckých podkladů
  3. Výběr přednostně v trasách biokoridoru nadregionálního významu
  4. Výběr přednostně v CHKO a NP
 8. Oblast soutoku Moravy a Dyje je chráněná
  1. jako ptačí uzemí Natura 2000
  2. jako Biosferická rezervace
  3. jako CHKO
  4. chráněný přírodní výtvor
 9. Mohou za území Natura 2000 být vyhlášeny stavby ( např. kostel, zámek)
  1. ano mohou ale jen pokud jde o majetek sátu
  2. ano, v případě že k tomu existují odborné vědecké podklady
  3. ne, pouze může být chráněno jejich okolí, - zahrada, park a podobně
  4. ne, ale mohou být chráněny podle české legislativy
 10. Kdo bude o území Natura 2000 pečovat
  1. především vlastník nebo uživatel
  2. Agentura ochrany přírody a krajiny a Státní fond životního prostředí
  3. pověřené obce a Evropská unie
  4. nikdo, avšak zákaz vstupu bude hlídat Česká inspekce životního prostředí a Policie ČR

Výsledky

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 24. 5. 2024