Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN
Tiskové zprávy
Podívejte se všechny tiskové zprávy

POZVÁNKA Panleová diskuse k protipovodňovým opatřením v konceptu územního plánu

Vloženo: 7. 12. 2010
POZVÁNKA

PANELOVÁ DISKUSE K PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANĚ V KONCEPTU BRNĚNSKÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU
9. 12. 2010, 17 hodin, Historický sál Biskupského dvora, Muzejní 1, Brno

Ve čtvrtek 9. prosínce mohou občané Brna diskutovat nad plánovanou podobou protipovodňových opatření a brněnských řek v konceptu územního plánu města Brna. Pozvání Ekologického institutu Veronica přijali zástupci a zástupkyně Magistrátu města Brna, Povodí Moravy, Unie pro řeku Moravu a zpracovatelé protipovodňových opatření Atelieru Fontes.

Cílem panelové diskuse je vytvořit prostor pro setkání odborníků a odbornic a prezentaci různých pohledů na navržená protipovodňová opatření. Ekologický institut Veronica chce obyvatelům a obyvatelkýám Brna nabídnout možnost, aby se zapojily do diskuse o podobě brněnských řek. Protipovodňová opatření představují nejen ochranu před povodněmi, ale významně také ovlivní tvář brněnských řek a jejich potenciál utvářet charakter města. Promenádní korza, vycházky a sportovní využití, pozorování živočichů, ale i další formy rekreace a odpočinku. Tyto aktivity jsou však možné pouze tam, kde si vedení měst uvědomuje význam řek a jejich okolí a poskytuje svým občanům kvalitně a přírodě blízce upravené okolí říčních toků.

Podobný potenciál mají i brněnské řeky. Doposud opomíjená Ponávka se může stát podle studie zpracované v rámci mezinárodnmího projektu REURIS „brněnskými Benátkami“. Svratka a Svitava mohou při vhodné koncepci plnit funkci nadregionálního biokoridoru - přírodě blízkého prostoru příznivého pro zachování rozmanitosti biologických druhů. Otázkou zůstává, zda s  těmito aspekty počítá i některá z variant konceptu územního plánu. Čtvrteční panelová diskuse by měla nabídnout odpověď. Připomínky, dotazy a odpovědi budou sepsány a prezentovány na webu Ekologického institutu Veronica.

Fakt, že lidé mají o využívání řek a na ně navázaného veřejného prostoru zájem, dosvědčují hojně navštívené akce Krasoplavba a Koupací den Big Jump v brněnské Svratce. „V rámci Koupacího dne se s Ekologickým institutem Veronica vykoupalo ve Svratce přes padesát lidí, kteří se také zúčastnili diskusí s odborníky na břehu řeky. V případě Krasoplavby usedlo do lodí přes třicet Brňanů a Brňanek splulo brněnskou část Svitavy.“ uvedla Monika Vokálová z Ekologického institutu Veronica.

V rámci panelové diskuse vystoupí Mgr., Ing. Kateřina Leopoldová z MMB, jež vysvětlí, k čemu mají koncepty územního plánu sloužit. Ing. Olga Veselá představí protipovodňová opatření ve třech variantách ḱonceptu územního plánu, Ing. Miroslav Foltýn z Povodí Moravy nastíní, zda jsou navržená opatření v souladu s plány Povodí Moravy a Ing. Lukáš Krejčí z Unie pro řeku Moravu poukáže na příklady dobré praxe protipovodňových úprav z jiných míst a shrne problematická místa v  konceptu územního plánu města Brna.

Ekologický institut Veronica není jedinou neziskovou organizací usilující o zapojení veřejnosti do rozhodování o podobě územního plánu města Brna. Nesehnutí plánuje panelovou diskusi na téma nákupní centra v brněnském územním plánu města, Děti Země se budou věnovat modernizaci brněnského nádraží.

Diskuse je součástí projektu Voda. Voda? Voda!, který byl podpořen podpořena Státním fondem životního prostředí, Ministerstvem životního prostředí a Jihomoravským krajem.
Kontakt:
Bc. Monika Vokálová, Ekologický institut Veronica, tel. 724 520 166, monika.vokalova@veronica.cz, http://www.veronica.cz/?id=3&i=751&detail=ano
Mgr. et Mgr. Hana Chalupská, tel. 731 181 990
Zde naleznete fotogalerie a tiskové zprávy z akcí Krasoplavba a Big Jump:
http://www.veronica.cz/?id=132&idg=229, http://www.veronica.cz/?id=132&idg=231

Přílohy:

Zobrazit zprávy za rok: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Staré tiskové zprávy

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 26. 2. 2024