Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Ochrana netopýrů

 

Česká republika podepsala mezinárodní dohodu na ochranu netopýrů na základě mezinárodní Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Bonnské úmluva). Jedním z konkrétních kroků pro naplňování dohody je program Biodiverzita, který provádí Český svaz ochránců přírody.

Ilustrace netopýra, kreslil R. Pospíšil

Budky pro netopýry, sledování netopýrů

Existuje řada typů budek pro netopýry, které se dají vyrobit či zakoupit, viz obrázky obr. 1, obr. 2, obr. 3). Jedna chráněná dílna je např. vyrábí ze starých televizorů, k výrobě se používá překližka a odřezky koberců. Přečtěte si návod na výrobu budky pro netopýry. Veronica pravidelně kontroluje zimoviště netopýrů v okolí Brna. Některá zimoviště, například štolu Stříbrnice a štolu Valérie, se podařilo zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob, a tím zabezpečit klidné zimování pro desítky netopýrů jedenácti druhů. Schéma různých možností zabezpečení pozemních prostor je třeba přizpůsobit konkrétním podmínkám a vše projednat s příslušnými úřady a odborníky.

Obrázek publikace Ochrana netopýrů Nejpopulárnější akcí v oblasti ochrany netopýrů je Evropská noc pro netopýry. Tato noc se pořádá téměř ve všech zemích Evropy, které podepsaly mezinárodní dohodu o ochraně netopýrů. K účasti na ní se přihlásila i Česká republika. Na konci srpna se na různých místech České republiky pořádají setkání odborné i laické veřejnosti, na kterých se promítají diapozitivy a filmy o netopýrech, poslouchají se netopýří hlasy pomocí detektorů apod.

Stáhněte si publikaci Ochrana netopýrů, v naší ekologické poradně v Brně a v našem Centru v Hostětíně si ji lze zakoupit. Tato populárně-naučná knížka podává přístupnou formou základní informace o netopýrech a jejich ochraně. Publikaci si lze objednat i přes internet v našem elektronickém obchodě.

Podívejte se na stránky Netopýři v nouzi.

Přečtěte si zprávu Údržba čtyř zimovišť netopýrů a jejich zimní monitoring.

Štola Valerie

Štola Valerie je zbytkem středověké těžby, zřejmě ale byla používaná znovu na počátku 20 století. Těžil se zde baryt a pravděpodobně i železné rudy. Nachází se v katastrálním území Heroltice u Tišnova v oblasti Bílého potoka v Jihomoravském kraji. Štola byla v padesátých letech zcela opuštěna a dlouhou dobu navštěvována sběrateli nerostů, dětmi, ale i různými vandaly.

Zimovaly zde sice různé druhy netopýrů, jejichž počty nebyly vysoké, vzhledem k velkému vyrušování. Tak například v devadesátých letech jsme zde nacházeli třeba i jen dva zimující vrápence. V roce 1998 byla štola zabezpečena jednou pevnou průletnou mříží na bočním vchodu, a průletnou a otevíratelnou mříží na vchodu hlavním. Zabezpečení štoly provedly základní organizace ČSOP Veverka a Veronica s dotací ministerstva životního prostředí. Bezprostředně po uzavření začaly stavy zimujících vrápenců malých (Rhinolophus hypposideros), což je kriticky ohrožený druh , stoupat. Zároveň jsme ale mohli pozorovat pokles počtu zimujících jedinců netopýra černého (Barbastella barbastellus). Ten lze vysvětlit jednak celkovým poklesem početnosti tohoto druhu v okolí Brna a také tím, že uzavřením štoly se mírně změnilo mikroklima štoly směrem k vyšším teplotám a vyšší vlhkosti, což spíše vyhovuje vrápencům. Je však třeba říci, že tento netopýr má dostatek příležitostí k zimování v drobných jeskyních v okolí. Nepravidelným hostem bývá i velmi vzácný netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii).

V roce 2003 byla z postranního vchodu vylomena mříž a neznámý pachatel pronikl do podzemního prostoru Valerie. Zimující vrápenci na to zareagovali celkem zřetelným poklesem. V létě 2004 bylo zimoviště opět zabezpečeno. V následujících letech (viz tabulka) se stavy zimujících jedinců začaly opět zdvihat. Nejzajímavější byl nárůst v roce 2008, kdy jsme k našemu velkému překvapení nesčítali 71 vrápenců z toho 48 v kolonii. Maximální stavy vrápenců dosáhly v roce 2012. kdy jsme napočítali 162 zimujících kusů, v letech 2017 a 2018 už jen po jednom kuse.

Druh Datum kontroly: roky 1997 - 2018
  ´97 ´98 ´99 ´00 ´01 ´02 ´03 ´04 ´05 ´06 ´07 ´08 ´09 ´10 ´11 ´12 ´13 ´14 ´15 ´16 ´17 ´18
Vrápenec malý 2 2 7 6 11 19 6 23 25 32 47 71 81 96 129 162 139 157 60 8 1 1
Netopýr vodní   1 1   1 1       1   1     1       1 2    
Netopýr černý 16 10 6 1 4 3 3     1                        
Netopýr velký   1 1   1 1         1                      
Netopýr dlouhouchý                             1              
Netopýr ušatý     2     1                                
Netoýr brvitý                             1       1      
Netopýr řasnatý                       1     1       2     1
Netopýr velkouchý     1                 1                   1
Netopýr pozdní                       1 1                  
Celkem 18 14 18 7 17 25 9 23 25 34 48 75 82 96 133 162 139 157 64 10 1 3

Uzavřením štoly , která je navštěvována pouze jednou ročně při kontrole stavů zimujících jedinců, se nám podařilo vybudovat bezpečné stálé zimoviště ohrožených druhů, které je možno velmi jednoduše pravidelně monitorovat bez vyrušování. Štola je součástí mezinárodního monitoringu netopýru, viz například www.ceson.org. Naše organizace tím naplňuje mezinárodní dohodu o ochraně netopýrů Eurobats.

Péče o hendikepované netopýry

Jednou z aktivit naší ekologické poradny, jako součásti sítě stanic pro hendikepované živočichy, je  navracet nalezená nebo zraněná zvířata zpět do přírody v nejkratším možném čase a co nejblíže místa nálezu.

V rámci sítě se soustřeďujeme zejména na netopýry. Péče o nalezené netopýry probíhala v první polovině roku ve spolupráci se ZOO Brno, která ovšem provoz záchranné stanice v půlce roku ukončila. Celoročně jsme pak spolupracovali s  Městskou policií Brno a Veterinární fakultou. Součást projektu bylo ovšem také poskytování rad. Mnohdy nebylo třeba se netopýra ujmout, jen  poskytnou radu, jak s ním zacházet.

Přijatí netopýři byli určeni (druh, pohlaví), změřeni, zváženi a podle zdravotního stavu byli buď neprodleně vypuštěni nazpět do přírody na vhodných biotopech poblíž místa nálezu, nebo se dostali  do naší dočasné péče. U zraněných netopýrů jsme drobná poranění ošetřili sami.

Vedlejším, ale velmi podstatným, efektem této činnosti je ekologická výchova a osvěta, kterou provádíme v souvislosti s péčí o hendikepované netopýry. Naprostá většina občanů se dostane do kontaktu s živým netopýrem poprvé v životě a mají o jeho osud opravdový zájem. V té chvíli jsou ochotni naslouchat a provést i různé např. stavební  úpravy v jejich prospěch.

V jednom případě netopýr majitelku bytu při neopatrné manipulaci pokousal. Pro byl předán státní veterinární správě, která jej  pro zjištění možné nákazy vzteklinou utratila. Výsledek naštěstí byl negativní. Tedy i z důvodů zdravotně - hygienických je nutná další osvěta ve vztahu člověk – netopýr.

V roce 2011 jsme se vybavili ultrazvukovým detektorem, který pomáhá zkvalitňovat naši práci.

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 20. 5. 2024