Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Martin Marek - Nástroje aktivních občanek a občanů


Aktivní občané a občanky jsou základem zdravé demokratické společnosti. Bez aktivních občanek a občanů společnost fungovat nebude. Níže najdete základní popis nejrůznějších nástrojů, které můžete využívat k prosazování prospěšných věcí či při bránění nekalostem. Největší část tvoří to, co můžeme dělat sami bez nutnosti zakládat spolek. Spolky jsou zmíněny na konci i s odkazy, kde se lze dozvědět více.


Občané a občanky
Už jen jako občané a občanky máme celou řadu práv, která můžeme využívat. Většina občanských aktivit nepotřebuje speciální znalosti a zvládne je každý. Pro snadnou orientaci jsou u každého nástroje uvedeny odkazy, kde se rychle dozvíte více.


Petice
Slouží pro vyjádření podpory pro či proti nějakému záměru. Je způsobem, jak získat pozornost pro konkrétní věc. Může být písemná i elektronická. Platná je ovšem jen písemná podoba s písemnými podpisy. Podpisy lze sbírat na veřejných místech. Není vymahatelná. Dobrý nástroj po oslovení médií i politiků.

Právní úprava:
zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Odkazy:
https://frankbold.org/poradna/spolky-a-zapojeni-verejnosti/petice-a-shromazdeni/petice/rada/kompletni-pruvodce-peticnim-pravem

Žádosti o informace

Jeden z nejsilnějších protikorupčních nástrojů, snadný způsob kontroly veřejné moci. Žádat lze ústně, písemně, telefonem, elektronicky. Doporučuji žádat e-mailem/písemně. Odpověď úřadu musí být do 15 dní. Lze žádat úřední rozhodnutí, plány, komunikaci úřadů, smlouvy, doklady, výpisy apod. Povinnost úřadu odkázat na veřejně dostupnou existující informaci. Je soudně vymahatelná. Většina poskytnutých informací je zdarma, zpoplatnění jen výjimečně.

Právní úprava:
zákon č. 106/1999 Sb., o právu petičním
zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

Odkazy:
https://frankbold.org/poradna/pravo-na-informace/pravo-na-informace/zakladni-informace/rada/kompletni-pruvodce-pravem-na-informace

https://frankbold.org/poradna/pravo-na-informace/pravo-na-informace/zakladni-informace/rada/kompletni-pruvodce-pravem-na-informace-o-zivotnim-prostred


Veřejné shromáždění, demonstrace, blokády
Oznamovací povinnost 5 dní předem. Lze i spontánní v případě naléhavých událostí. Typicky se jedná o demonstraci, cyklojízdu, pochod a podobně. Součástí může být pódium, stánek. Má silnou právní ochranu, lze se jej domáhat u soudu.

Právní úprava:
zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím

Odkazy:
https://frankbold.org/poradna/spolky-a-zapojeni-verejnosti/petice-a-shromazdeni/shromazdeni/rada/jak-usporadat-nebo-se-ucastnit-shromazdeni


Práva jako občané obce a kraje

Zvláštní práva mají občané také jako občané obce či kraje. Stejná práva jako trvalé bydliště v kraji či obci dává občanům také vlastnictví nemovitosti v dané obci/ kraji.


Vystoupení na zastupitelstvu obce/kraje

Každý obyvatel obce/kraje má právo vystoupit na zastupitelstvu ke každému bodu jednání. Může informovat zastupitele, navrhovat změny či usnesení (nutnost osvojení zastupiteli) apod. Dobrý nástroj také k medializaci.


Právní úprava:
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích

Odkazy:
https://frankbold.org/poradna/fungovani-obci-a-uradu/organy-obce-a-kraje/organy-obce-a-kraje/rada/jak-se-zapojit-do-zasedani-zastupitelstva


Projednání věci zastupitelstvem/radou

Málo známý nástroj, přitom je právně vymahatelný. Stačí 0,5% podpisů občanů ve města či obce, na úrovni kraje 1000 podpisů občanů kraje. Musí být projednáno radou do 60 dní, zastupitelstvem do 90. Možné opakovaně o stejné věci. Výborné k medializaci.


Právní úprava:
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích

Odkazy:
https://frankbold.org/poradna/fungovani-obci-a-uradu/organy-obce-a-kraje/organy-obce-a-kraje/rada/jak-se-zapojit-do-zasedani-zastupitelstva


Místní a krajské referendum

Jeden z nejsilnějších nástrojů. Věc rozhodnutou v místním referendu nelze přehlasovat zastupitelstvem. Složitější na přípravu, různá právní úskalí nedokonalého zákona, je dobré se předem poradit se zkušenějšími aktivisty.


Právní úprava:
zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu
zákon č. 118/2000 Sb., o krajském referendu

Odkazy:
https://frankbold.org/poradna/spolky-a-zapojeni-verejnosti/mistni-referendum/vyhlaseni-mistniho-referenda/rada/jak-dosahnout-vyhlaseni-mistniho-refere

Účast v EIA

Posuzování vlivu záměru na životní prostředí (EIA) předchází každému většímu záměru. Základní zdroj informací o vlivech záměru na okolí. Součástí jsou podrobné studie. Účastnit se mohou občané i spolky. Spolky mají právo v navazujících řízeních podat žalobu. 


Právní úprava:
zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Odkazy:
https://frankbold.org/poradna/zivotni-prostredi/zamery-ovlivnujici-zivotni-prostredi/eia/rada/jak-se-zapojit-do-procesu-eia


Územní plánování
Územní plán a zásady územního rozvoje (kraje) jsou zásadní dokumenty pro všechny budoucí záměry. Jde o klíčové dokumenty, které určují, co se může v daném území stavět/umístit. Do jeho projednání se může zapojit veřejnost i spolky. Silnější postavení má takzvaný „zástupce  veřejnosti“.

Právní úprava:
zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon

Odkazy:
https://frankbold.org/poradna/uzemni-planovani/uzemni-planovani/nastroje-uzemniho-planovani/rada/jak-se-zapojit-do-uzemniho-planovani

https://frankbold.org/poradna/uzemni-planovani/uzemni-planovani/nastroje-uzemniho-planovani/rada/jak-se-podilet-na-planovani-obce

 

Spolky
Spolky slouží k organizování veřejnosti. Mají právem přiznaná další práva, která jako jednotliví občané a občanky nemáme. Mají právo být předem informovány o chystaných záměrech a mají právo účastnit se povolovacích řízení, včetně podávání odvolání či žalob. Pro média jsou srozumitelnější a hůře se napadají oponenty. Mají vlastní právní subjektivitu a mohou hospodařit s financemi.

Právní úprava:
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Odkazy:
Nástroj na snadné založení spolku
https://frankbold.org/poradna/zalozeni-spolku

Kterých řízení se spolek může účastnit
https://frankbold.org/poradna/spravni-rizeni/ucastnici-spravniho-rizeni/spolky-ve-spravnim-rizeni/rada/kterych-rizeni-se-muze-vas-spolek-ucastnit
Další užitečné odkazy:


Aktuální právní předpisy:
https://www.zakonyprolidi.cz

Právní poradna:

https://frankbold.org/poradna nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 24. 5. 2024