Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Naše klimatické projekty

Změna klimatu je jednou z největších výzev, před kterou lidstvo na začátku 21. století stojí. Věnujeme se ochraně klimatu především v souvislosti s využitím úspor energie a obnovitelných zdrojů energie. Víme, jak chránit klima na úrovni jednotlivce, obce, regionu i republiky; známe technologie a postupy, materiály a zásady a účinně je šíříme a napomáháme jejich prosazení do praxe. Vzděláváme a radíme.

 

Na jakých projektech pracujeme?

STÁLÉ PROJEKTY

 

Hodina Země je každoroční celosvětová akce, v níž se lidé, města a firmy společně hlásí k ochraně klimatu. Jedná se o hodinové zhasnutí světel, ať již veřejného osvětlení, štítu firmy nebo ve vlastním obýváku. Koná se převážně poslední sobotu v březnu. V České republice ji koordinuje Ekologický institut Veronica. Podívejte se, co se dělo v minulých letech a přidejte se k letošnímu ročníku! Logo 60 zdůrazňuje, že Hodinou Země naše snahy ochranu klimatu pouze začínají a je třeba se této problematice věnovat celoročně.

 

Celorepubliková soutěž o změně klimatu pro základní a střední školy CO2 liga. Soutěž zprostředkovává žákům, studentům i veřejnosti informace o globální změně klimatu a o změnách, které můžeme očekávat v České republice. Týmy žáků si tak pomocí plnění praktických, vědeckých, akčních i zábavných úkolů uvědomují, že změna klimatu se dotkne každého z nás a lze se na ni připravit.

 

Podporujeme alternativy, které eliminují spalování fosilních paliv a přispívají k efektivnímu využívání energie. Dlouhodobě se podílíme na řadě pilotních projektů, které se nejčastěji realizují v Centru modelových ekologických projektů v Hostětíně s cílem ukázat 100% nefosilní vesnici.

 

Logo Klimatické koalice

Jsme zakládajícím členem České klimatické koalice. Klimatická koalice se snaží se vyvolat a vést veřejnou diskusi o změně klimatu, o možnostech jejího zmírňování a o dopadech klimatické změny zejména v rozvojových zemích. Jedná se o platformu neziskových organizací, které se zabývají zejména ochranou životního prostředí, rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí.

 

GRANTOVÉ PROJEKTY

 

Aktivně a společně pro klima (2020 - 2023)

Projekt posiluje občanskou angažovanost v ochraně klimatu. Cílí na místní úroveň, vyhledává aktivní občany, kteří odmítají pasivitu, jsou odhodláni chránit klima. 

Pro tyto lidi jsme připravili Hostětínskou klimatickou akademii. Nabízíme školení a konzultační podporu, aby uměli o klimatické krizi argumentovat a hovořit se spoluobčany.

Účastníci zvládnou vytvářet skupiny aktivních lidí, propojit se s dalšími, spolu vytyčit cíle a prosadit počiny na ochranu klimatu v místě svého působení. Projekt rozvíjí i osvětové a motivační nástroje, které výsledky projektu představí široké veřejnosti. Posílí se i organizace žadatele.

Podrobněji o projektu zde.

 

Od zranitelnosti k resilienci (2017-2018)

Cílem projektu je zvýšení kompetence cílových skupin, kterými jsou veřejná správa ve venkovských regionech i tamní školy a veřejnost, v plánování a prioritizaci adaptačních a mitigačních opatření a posílení resilience. Využívá se přitom inovativní metodika participativního hodnocení zranitelnosti vůči hrozbám plynoucím z klimatické změny. K naplnění cílů napomůže motivační kampaň a konkrétní interaktivní vzdělávání cílových skupin.
Podrobněji o projektu zde

 

KLIMA! KLIMA? KLIMA. Motivace a osvěta veřejnosti pro ochranu klimatu. (2016 - 2017)

Projekt reaguje na nízkou informovanost veřejnosti o klimatické změně a jejích dopadech v ČR a přispívá k formování odpovědného postoje veřejnosti k ochraně klimatu a životního prostředí. V celostátním měřítku organizuje klimatickou kampaň Hodina Země s doprovodnými informačními aktivitami, představuje téma vzdělávacími akcemi, workshopy, exkurzemi a soutěží pro školy. Jedním z pilířů je představení konkrétních nástrojů ochrany klimatu, sdílení zkušeností a prezentace příkladů dobré praxe.
Podrobněji o projektu zde

 

Projekt Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích (2015-2016)

Projekt byl zaměřen na identifikaci a hodnocení hrozeb na lokální úrovni vyplývajících z klimatické změny, možnosti snižování rizik katastrof včetně budování resilience a na podporu adaptačních procesů a zapracování těchto priorit a procesů do strategií na regionální úrovni.
Hlavním cílem projektu bylo vytvoření a aplikace nástrojů pro začlenění adaptace na klimatickou změnu do strategií regionálního rozvoje venkovských oblastí a pro posílení jejich resilience.

Ve spolupráci s norským partnerem byla adaptována a následně využita metodika TranSTEP pro participativní postup při zpracování analýzy zranitelnosti a také pro hodnocení kvality participace a hodnověrnosti aktérů. Pro podporu zapojení mladé generace proběhla celostátní školní soutěž CO2 liga.

Podrobněji o projektu zde

 

Projekt Resilience aneb Proměňme hrozbu v příležitost (2014-2016)

reagoval na nízkou informovanost o klimatické změně v ČR a představil pojem a koncept resilience - schopnosti vypořádat se s důsledky klimatické změny prostřednictvím jejího zmírňování (mitigace) a adaptací na dopady.
Na národní úrovni vedl expertní debaty, na regionální úrovni prac s místními akčními skupinami a jejich strategickými plány. Na úrovni jednotlivých osob představil témata veřejnými vzdělávacími akcemi - besedami, semináři, workshopy a exkurzemi. Pořádáme soutěž pro školy.
Jedním z pilířů projektu bylo sdílení zkušeností a prezentace příkladů dobré praxe. Nechat se inspirovat a inspirovat ostatní.
Podrobněji o projektu zde

 

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 18. 4. 2024