Publikace ke stažení


Ochrana přírody a krajiny – netopýři, žáby, zeleň, vánoční jedličky, krajina

Náhled publikace Černovický hájek je posledním fragmentem lužního lesa Dyjsko-Svratecké nivy v Brně. Odkazuje na původní podobu této krajiny před příchodem člověka. Je cenným útočištěm přírody, řady druhů rostlin a živočichů v jinak industrializované krajině. Publikace představuje, jaký význam Černovický hájek v městské krajině má, co jej ohrožuje a proč bychom jej měli chránit.
Počet stran: 12 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace V této publikaci najdete biologii ježka, radu odborníka, kdy potřebuje ježek naší pomoc. V případě nutném je zde popsána péče o ježka, jak ježka zbavit parazitů, jak ježka ubytovat a čím ho krmit.
Počet stran: 40  
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Publikace vydaná po „prvních“ povodních na Moravě seznamuje čtenáře s příčinami a následky povodní a konkrétními radami, jak se jim bránit.
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace
Metodika sledování výskytu plazů v České republice: Mojmír Vlašín, Blanka Mikátová
Publikace určená všem milovníkům přírody, kteří mají rádi plazy do té míry, že netouží je chovat v zajetí a stačí jim fakt, že se s nimi dosud mohou setkávat v přírodě. A nevadí jim, že to může být například zmije. Kniha, která má sloužit k lepšímu poznání těchto opomíjených druhů a snad i k vzájemné výměně informací, která by měla vést v posledku k účinné ochraně všech plazů.
Počet stran: 42 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Tato příručka vydaná jako příloha CD seznamuje čtenáře se soustavou chráněných území Natura 2000, speciálně v Jihomoravském kraji.
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace
Obojživelníci a doprava: Blanka Mikátová, Mojmír Vlašín
Tato publikace navazuje na knížku Ochrana obojživelníků od stejných autorů a je jejim doplňkem. Budete-li chtít úplnější informace, je třeba seznámit se s tímto zdrojem, kde ostatně najdete také celou řadu ilustrací, mapek a zajímavých literárních pramenů.
Počet stran: 66  
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace
Ochrana netopýrů: Mojmír Vlašín, Ivana Málková
Tato publikace si klade za cíl vzbudit zájem o netopýry mezi širokou veřejností a zároveň poskytnou praktické náměty pro jejich aktivní ochranu. Najdete v ní biologický popis, příčiny ohrožení netopýrů, ochranu netopýrů, kapitolu netopýři a NATURA 2000, a také klíč k určování netopýrů. Text je doplněn instruktivními kresbami zoologa a malíře Jana Dungela a celou řadou fotografií. (Pozor: PDF verze obsahuje jen samotný text, bez krásných barevných ilustrací a fotografií.)
Počet stran: 71  
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace
Ochrana obojživelníků: Blanka Mikátová, Mojmír Vlašín
Nejen v dalekých exotických zemích, ale i v Evropě a přímo u nás v České Republice dochází k ohrožení celých populací nejrůznějších živočichů - od bezobratlých až po ptáky a savce. Významně ohroženou skupinou jsou i obojživelníci. Těm kdo chtějí o věci nejen číst a přemýšlet, ale i přiložit ruku (a hlavu) k dílu, těm patří tato publikace.
Počet stran: 137  
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Sborník přednášek vznikl v rámci pilotního vzdělávacího programu, který proběhl v Hostětíně. Věnuje se specifickým tématům ochrany přírody a krajiny ve Zlínském kraji: minulost a současnost, koncepce a strategie, využití informatiky v ochraně přírody, GIS, dotační tituly, ochrana biodiverzity, protipovodňová ochrana a revitalizace, problematika krajiny a obnovitelných zdrojů energie, suburbanizace atd.
Počet stran: 122 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Sborník přednášek a seminárních prací vznikl v rámci pilotního vzdělávacího programu, který proběhl v Hostětíně. Věnuje se tématům starých a krajových odrůd ovocných dřevin, extenzivní výsadbě, procesům opylování, růstu, množení, chorobám a škůdcům, technikám řezu ad. Text je doplněný několika černobílými fotografiemi ovocných dřevin a jejich plodů, fotografiemi krajiny a ilustračními fotografiemi.
Počet stran: 184 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace V této publikaci najdete část výsledků česko-rakouského projektu na sledování a ochranu plazů v NP Podyjí a Thayatal. Výsledky budou použity pro praktickou ochranu užovky stromové.  Publikace je separátem z časopisu Thayensia, který vydává NP Podyjí.
Počet stran: 31 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace
Služby přírody: Biereznoj, U., Tripolszky, S.
Publikace připravená ve spolupráci s mezinárodní organizací CEEWEB; zároveň vychází v osmi dalších jazykových mutacích. Brožura vysvětluje pro veřejnost srozumitelným způsobem na praktických příkladech jaké služby nám příroda přináší . Na těchto příkladech je také jasně ukázáno, že příroda má kromě vnitřní hodnoty a hodnoty estetické pro člověk zcela zásadní praktický význam, přináší nám takzvané ekosystémové služby. Ty je možno rozdělit mj. na služby podpůrné, zásobovací, regulační a kulturní.
Počet stran: 18 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace ZO ČSOP Veronica na popud WWF - International vytvořila pracovní verzi stínového (prioritního) seznamu Natury 2000, která byla poskytnuta širokému okruhu expertů k připomínkování.
Seznam ke stažení (formát zip)
Náhled publikace V této publikaci najdete, komentáře a doporučení a závěry ohledně biomonitroingu v EU a v celé Evropě vyplývající z práce evropských nevládních organziací sdružených v tzv. European Habitat Forum. Na vzniku tohoto dokumentu se autorsky podílela i Veronica.
Počet stran: 84 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace
Vánoční stromky zpátky do lesa: Radka Matějíčková, Katrin Hromádková, Mojmír Vlašín
Praktická kuchařka, jak u vás zorganizovat prodej živých vánočních stromků v k květináči. Rady a fígle z našich, skoro dvacetiletých zkušeností. Jak předvánočním prodejem a jarní výsadbou jedliček směřovat k šetrnému zacházení s přírodními zdroji a také nepatrně přispět k návratu jedle bělokoré do našich lesů. Výtisky příručky vám rádi zašleme poštou zdarma. Napište si o ně na [email protected].
Počet stran: 28 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Sborník příspěvků z odborného semináře „Větrné elektrárny v Jihomoravském kraji“. K tématu větrných elektráren diskutovali právníci, investoři, ornitologové, krajináři, projektanti, zástupci regionální a lokální státní správy a samosprávy, nevládních neziskových organizací, klimatologové a další.
Počet stran: 56 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF

Ochrana klimatu a ovzduší – ochrana klimatu, ochrana ovzduší, doprava

Náhled publikace
Novinka Ochrana klimatu – učební text: Jan Hollan a Yvonna Gaillyová
Originální příručka o ochraně klimatu. Komplexně a populárně uvádí do této všeobjímající a pro svět i EU zcela klíčové problematiky české čtenáře. Dobře může sloužit poslancům, zastupitelům, zaměstnancům samospráv i státní správy, pracovníkům ekocenter, neziskových organizací. Těm, kteří se budou věnovat i vzdělávání jiných, poslouží též doplňující metodická příručka. Uvítáme připomínky, co v textech doplňovat, aby zůstávaly aktuální i v době, kdy se už snad začne situace měnit k lepšímu. Ke změně je totiž potřebné vzdělání a angažovanost celé veřejnosti, zejména ovšem těch, co ji ovlivňují a co formulují a realizují různé politické cíle. Dokument uvádí do kontextu i začátek masivní migrace ze zemí, jejichž úrodnost, a tedy i tisíciletou obyvatelnost už poškodila námi způsobená klimatická změna, zejména nebývalé, ale vědci očekávané sucho. Lidé mohou žít jen tam, kde se ještě lze uživit. Druhé a rozšířené vydání.
Počet stran: 75 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace
Novinka Ochrana klimatu – Metodický materiál pro vyučující: Jan Hollan, Yvonna Gaillyová
Dodatkový materiál vzdělávacího materiálu Ochrana klimatu - učební text, který lektorům a lektorkám umožní lepší práci. Velmi uvítáme náměty, jak jej rozšířit, zejména opřené o zkušenosti z praxe. Druhé, rozšířené vydání.
Počet stran: 18 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Oteplování v Arktidě by mohlo vést k záplavám postihujícím čtvrtinu světové populace, podstatným nárůstům emisí skleníkových plynů z velikých rezervoárů uhlíku a k extrémním změnám počasí po celém světě. Český překlad exekutivního shrnutí zprávy WWF.
Počet stran: 13 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace „Ekologické zemědělství není samo o sobě zachráncem klimatu. Teoreticky může snížit emise o 15 až 20 %, ovšem pokud mají průmyslové země do poloviny století snížit emise o 60 až 80 %, nelze to v dlouhodobých klimatických cílech považovat za dostatečné.“ Studie je sice z Německa, ale její závěry platí i u nás.
Počet stran: 12 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Velké ledové příkrovy tají zvýšeným tempem, mořský led v Arktidě mizí mnohem rychleji, než uváděly nedávné projekce, a budoucí stoupání hladiny moří se nyní čeká mnohem vyšší než dle dřívějších předpovědí – to říká globální shrnující práce připravená skupinou 26 vůdčích světových badatelů v oboru klimatu. Zpráva byla připravená před konferencí o změně klimatu konané v Kodani v 2009. Důležité aspektů změny klimatu probíhají na horní hranici tempa očekávaného ještě před několika lety nebo dokonce nad ní. Bez výrazných činů ke snížení emisí oproti samovolnému vývoji by mohlo globální oteplení dosáhnout koncem století až sedmi stupňů.
Počet stran: 56 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace V knize jsou shrnuty důvody pro ochranu klimatu a uvedeny příklady, jak k ní mohou přispět města. Pozornost je věnování popisu evropské síti měst zapojených do „Úmluvy starostů a primátorů“. Členové této sítě se zavázaly snížit své emise o více než 20 % do roku 2020. Z ČR je doposud připojeno jen jedno město - Jeseník.
Počet stran: 52 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Zneklidňují vás změny klimatu a máte chuť s tím něco dělat? Brožura vám nabízí jednoduché návrhy, co změnit v našem každodenním životě. Je to krok směrem k vaší zodpovědnosti, k tomu být vzorem a „nakazit“ i ostatní. V úvodu se také dozvíte, co je to globální změna klimatu a jaké bude mít následky.
Počet stran: 28 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace
Proč 350?: Jan Hollan
Současná koncentrace oxidu uhličitého by znamenala celkové oteplení větší než o dva stupně. Bezpečná koncentrace jistě není větší než 350 ppm. Dříve se soudilo, že z dnešních 400 ppm můžeme 2 ppm ročně pokračovat alespoň ke 450 ppm s postupným snižováním tempa růstu. Bezpečnou koncentraci už dávno přesáhli a jakékoliv další užívání fosilních paliv je velmi škodlivé a na dluh... Stručný informační materiál vysvětlující, co číslo 350 znamená a proč je důležité snížit koncentrace oxidu uhličité na tuto hodnotu.
Počet stran: 4 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Leaflet about Veronica's activities in climate protection
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Česká překlad zprávy Sicherheitsrisiko Klimawandel. Zprávu vypracoval Vědecký poradní výbor spolkové vlády Německa „Globální změny životního prostředí“ v roce 2007. Překlad obsahuje jen Shrnutí pro politické představitele (či veřejné činitele; pro ty, co rozhodují). V němčině a angličtině je dostupná kompletní zpráva jak na internetu, tak i knižně. Český překlad shrnutí Jiří Došek a Jan Hollan.
Počet stran: 16 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF

Úspory energie, ekostavění – úspory energie, ekologické stavění, pasivní domy, solární kolektory, sláma, šetrné osvětlení

Náhled publikace Tato zpráva obsahuje analýzu provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 2002 – 2004, která byla uvedena do provozu v roce 2000 a zásobuje teplem 66 připojených výměníkových stanic převážně v rodinných domech.
Počet stran: 5 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Vysvětlení, jak okna fungují, jak mohou fungovat lépe, utěsnění oken, lepší zasklení, výměna zasklení, clonění oken, střešní okna: to vše najdete v knize renomovaného autora, spousta zcela nových, doposud tiskem nepublikovaných informací. Publikace je vydána v rámci projektu „Environmentální poradenství jako nástroj individuálního dalšího vzdělávání. Aktivně, profesionálně, místně zakotveně“, projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Počet stran: 52 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Publikace komplexně popisuje Centrum Veronica Hostětín - architekturu, urbanismus a energetický koncept, plán domu a jeho konstrukční skladby, ekologicky šetrné vybavení a provoz. Názorné barevné ilustrace, konstrukční řezy a krásné fotografie Michala Stránského.
Počet stran: 12 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Základy energeticky úsporného stavění, co je eko ekologické stavitelství. Hostětínské experimentální stavby - izolace slámou solárního tanku, sklad moštu izolovaný slaměnými balíky; plán seminárního centra v Hostětíně (nakonec zrealizováno v jiné podobě), slovníček pojmů, anglické shrnutí.
Počet stran: 12 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Teorie i praktické rady, jak zatěsnit okna a dveře. Včetně postupu, kontaktu na prodejce těsnění. (leták)
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Brožura o využívání obnovitelných zdrojů (nejen) v Hostětíně. Představení možností využívání biomasy a energie slunce. Popis obecní výtopny na biomasu a solárních a fotovoltaických instalací.
Počet stran: 16 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace
Pasivní dům II: Jan Hollan (ed.)
Publikace teoreticky popisuje výstavbu pasivního domu, propojení nejrůznějších technologií a zkušenosti z výstavby několika pasivních domů. V druhé části je podrobně uvedeno 14 realizacích, 10 z České republiky, 4 z Rakouska. V přílohách je zmíněno použití slaměných balíků, seznam architektů a podrobný přehled fyzikálních a technických pojmů slovníček použitých pojmů, který svou erudicí uspokojí nejen fyzika a stavaře.
Počet stran: 56 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Sborník ze semináře. S obsahu: systém výměny vzduchu, okna pro pasivní dům, průvzdušnost budovy, realizace a nejčastější chyby, tepelné mosty, fyzikální vlastnosti izolace ze slaměných balíků, praktické zkušenosti z realizace.
Počet stran: 50 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Proč je lepší staré dvojité (kastlové, špaletové, skříňové) okno lepší opravit než vyměnit za nové. Rady a konkrétní postupy, jak zlepšit jeho izolační schopnosti trojnásobně.(leták)
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace V letním půl roce se zdá přirozené ohřívat vodu na umývání a praní tak, jak se to děje v přírodě - slunečním zářením. Přesto se to většinou doposud dělá jinak, často tím nejméně vhodným způsobem, totiž elektřinou. Důvodem je, že soustavy na sluneční ohřev nabízené dosud na trhu jsou poměrně drahé.Změny po zkušenostech ve formátu PDF
Počet stran: 42  
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace
Seminář Pasivní dům: Ludvík Trnka (ed.)
Sborník ze seminářům, zaměřených na to, jak se daří splňovat podmínky na pasivní dům v českém stavebnictví. Z obsahu: vývoj a perspektivy normových požadavků, zkušenosti z realizací, realizace v Židlochovicích, tepelné mosty, celková neprůvzdušnost a její kontrola.
Počet stran: 47 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Leták, seznamující čtenáři se slaměným balíkem jako výborným izolačním materiálem. Různé příklady použití a fotografie z realizací. Elektronická verze v PDF formátu Jen textový letáček ve formátu A4 ve formátu PDF Elektronická verze Slaměný balík v praxi (pouze barevné fotografie) v PDF formátu
Náhled publikace Konference vzešla ze spolupráce Rakouska a ČR v rámci projektu Solar-net. Z příspěvků: Putování za sluncem k energetické nezávislosti, Nízkoenergetické stavění a solární energie, Technologický portrét sluneční energie, Slunečnice rozkvétá: Solární termika v Česku, Každá rodina čtvereční metr - stav využití slunce v Rakousku, Země se ohřívá - spotřeba energie a ochrana klimatu, Kolik stojí slunce? - Kolik stojí svět?, Podpora města Litoměřice pro instalaci solárních systémů
Počet stran: 46 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Druhá česko-rakouská konference v Olomouci obsahovala mj. tyto příspěvky: Sluneční energie - příspěvek k bezpečnému zásobováni teplem v regionech, Typy kolektorů a jejich možnosti využití, Velká solární zařízení na obytných domech - dimenzování, regulace, stavba, Realizace velkých solárních systémů, Solární chlazení, Svépomocné solární systémy nové generace
Počet stran: 78 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Vylepšený starý dům se může přiblížit nejlepšímu stavebnímu standardu, totiž pasivnímu, a může poskytnout to nejpříjemnější možné bydlení. Ještě k tomu může být zajímavý, inspirující, krásný. Knížka popisuje celou řadu technických řešení stavebních detailů i domovní techniky. K tomu je také rádcem a průvodcem: v několika sadách otázek vede investory k důkladnému zamyšlení nad plánovanou regenerací domu tak, aby i případné postupné kroky vedly k žádoucímu výsledku. POZOR: publikace dostupná jen jako PDF, nevyšla tiskem!
Počet stran: 74 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Příručka pro workshop „svépomocné instalace“. Překlad rakouského materiálu s doplněním na prostředí ČR. Podle příručky si můžete postavit svůj solární kolektor. Z obsahu: Předpoklady pro využívání sluneční energie, využití sluneční energie v termických solárních zařízeních, dimenzování solárních zařízení pro ohřev vody, příprava komponent, montáž kolektorů, instalace potrubí, zásobník, regulace, údržba solárního zařízení. Přeložili Kateřina Gančarčíková a Dana Kumprechtová.
Počet stran: 61 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Velkou část tohoto čísla časopisu Veronica tvoří články věnované úsporám energie a obnovitelným zdrojům energie: Energeticky soběstačné město Güssing. Krajina, energie, klima. Toky energie. Rozhovor s M. Bursíkem. Potenciál biomasy pro energetické účely. Nízkoenergetické a pasivní rodinné domy. Břehové porosty jako zdroj biomasy pro energetické účely.
Počet stran: 17 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Rady a nápady, jak šetřit energie, peníze i přeneseně životní prostředí v domácnostech. Pro ty, kteří potřebují jednoduché a stručné rady - staří lidé, znevýhodnění a pod. Máte-li někoho takového ve svém okolí, poskytněte mu tento materiál. Stručný a jasný text, žádné výpočty a jednotky, bohaté ilustrace R. Pospíšila. Kapitoly: úspory elektřiny, topení, úspory vody, zdravé bydlení (větrání) a odpady.
Počet stran: 28 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Instalace velkoplošných kolektorů, způsob jejich provozu, příklady z praxe. Studie zpracovaná pro Krajskou energetickou agenturu.
Počet stran: 16 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Kniha popisuje stav současného poznání v oblasti světelného znečištění. Shrnuje dopady přílišného nočního světla na přírodu i zdraví lidí. Doporučuje opatření, jak se světlem zacházet - jaké používat typy venkovního osvětlení, kam nesvítit vůbec, kde stačí množství světla řádově ubrat.
Počet stran: 64 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Popis obecných základních principů šetrného osvětlení. Proč světlo někdy neprospívá. Popis rekonstrukce osvětlení v Hostětíně včetně ekonomických a dalších souvislostí. Technické řešení, ekonomické souvislosti, výsledky.
Počet stran: 8 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF

Nakupování a odpady – domácí ekologie, ekologický provoz institucí, prevence odpadů

Náhled publikace
Co od nás ODPADne: Mariana Zbořilová
Nevíte co s množstvím odpadů, které se vám doma hromadí? Zajímalo by vás, jak množství odpadů snížit? Přečtěte si naši novou publikaci z cyklu Malé velké rady. Zjistíte, že nejdůležitější je prevence. Dozvíte se, jak vzniku odpadů předcházet, jak s odpadem co nejlépe nakládat a jaká jsou využití zdánlivě nepotřebných věcí a materiálů.
Počet stran: 28 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace
Desatero domácí ekologie: Mojmír Vlašín, Petr Ledvina, Aleš Máchal
Již šesté, zcela přepracované vydání úspěšného titulu. Nejde o vědecký text, ale spíše o osobní vyzkoušená doporučení a náměty pro ostatní. Kapitoly: energie, voda, nakupování (Ledvina), ovzduší, odpady (Vlašín), doprava (Ledvina), zahrada, potrava a zdraví, příroda (Vlašín), globalizace a lokalizace (Máchal). Grafická úprava, ilustrace: Rostislav Pospíšil.
Počet stran: 144 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Praktické rady a tipy, jak doma uklízet a prát co nejšetrněji, uklízení bez chemie, moderní úklidové postupy, ochrana zdraví, čištění skvrn, správné dávkování, úklid ve velkém - v úřadech a institucích. Publikaci doprovází krásné ilustrace Rostislava Pospíšila.
Počet stran: 28 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace
Hliník – zbytečný odpad: Lenka Parkanová, Světla Vlašínová
Víte, že na 1tunu hliníku je třeba 4 tun bauxitu? Že při výrobě hliníku vzniká řada škodlivých emisí? Brožurku s informacemi o tom, co je hliník zač, jak zabránit vzniku hliníkového odpadu a co s ním, když už se nám v domácnosti objeví. (leták) Stáhněte si leták ve formátu PDF
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Posouzení změn ve znečištění povrchových vod (vodních toků) v horní části povodí řeky Olšavy (u Hostětína) fosforem. Je posuzován vliv pracích prostředků na bilanci fosforu v odpadní vodě pocházející od obyvatelstva, sledování změny bilance fosforu způsobené tím, že se v ČR přestaly používat prací prostředky obsahující fosfáty. Odborná studie.
Počet stran: 8 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Chemie je v nejrůznějších podobách součástí dnešního životního stylu. Kromě toho, že mnohdy zvyšuje naše pohodlí, přináší i mnoho rizik pro životní prostředí i pro lidské zdraví. Z obsahu: Negativní účinky chemických látek na lidské zdraví, potraviny a nápoje, pesticidy, potravinářská aditiva, plasty, příklady nebezpečných chemikálií, nová chemická politika EU (REACH), slovníček odborných pojmů.
Počet stran: 64 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Uspořádat akci, která bude strhující a přitom maximálně šetrná k životnímu prostředí, je snadné. Kniha přináší témat a nápady, které se dají použít jako vodítko při organizování akcí. Rady míří pro organizátory interiérových akcí (porady, semináře, školení, konference) i na větší venkovní akce (festivaly, hody, slavnosti).
Počet stran: 32 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Podrobný manuál pro zakládání skupin komunitou podporovaného zemědělství. Přílohami manuálu jsou také návrhy dokumentů, jako například smlouvy o partnerství zemědělec-spotřebitel a manuálu pro výdeje zboží.
Počet stran: 44 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Rady, jak šetrným praním můžeme ovlivnit čistotu Svratky a dalších řek. Jak si vybrat správný prací prostředek, seznam bezfosfátových pracích prostředků, další užitečné rady a tipy. (leták) POZOR: některé informace v letáku jsou již zastaralé, nyní již jsou všechny prací prostředky bezfosfátové.
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Informace o environmentálně šetrném provozu úřadů, firem a organizací, definice, legislativa, vlivy na životní prostředí, výhody šetrného nakupování, jak ho zavést do praxe, desatero pro odpovědné nakupování a provoz, konkrétní rady a tipy v řadě oblastí.
Počet stran: 32 
Náhled publikace Leták zaměřený především na prevenci vzniku odpadu. Konkrétní rady, jak minimalizovat svůj odpad. Již čtvrté vydání. Dostupné jako leták ve formátu A4 a jako nástěnný plakát ve formátu A2. Elektronická verze plakátu v PDF formátu
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Druhé doplněné a aktualizované vydání. Publikace shrnuje nejčastější nákupní témata, se kterými se environmentálně uvědomělý spotřebitel potkává a pokouší se řešit - potraviny, výrobky spravedlivého obchodu (Fair Trade), dětské pleny, odpady, dámské vložky, květiny, textilní výrobky. Až na výjimky tedy popisuje kategorií výrobků, které si kupujeme velmi často. Publikaci doprovází krásné ilustrace Rostislava Pospíšila.
Počet stran: 72 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace
O vodě bez obalu: Monika Vokálová
Kupujeme si balenou vodu? Ve většině případů tím jen zbytečně zatěžujeme životní prostředí dopravou a odpadem, obtěžujeme se s nošením těžkého nákupu a plýtváme penězi. Voda z obchodu totiž není zdravější ani bezpečnější než voda z kohoutku. Aneb jak snižovat množství odpadů. Druhé upravené vydání. K vyzvednutí např. v Ekologické poradně Veronica v Brně. ISBN 978-80-87308-26-4
Počet stran: 12 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace
Pozvěte žížaly domů – Na bioodpad s důvtipem: Markéta Honzová, Petra Poklembová
Vermikompostování je metoda kompostování, kdy dochází k rozkladu organického materiálu pomocí žížal. Malý domácí žížalový kompostér je velice chytrá věc, která nám pomůže při domácím odpadovém hospodářství. Používání žížal místo pouhého skladování organického odpadu na kompostové hromadě tak zaručuje rychlejší získání tmavého, na živiny bohatého hnojiva. Praktická informační příručka pro všechny, kteří se chystají doma kompostovat bioodpad.
Počet stran: 16 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Tipy pro přírodě i peněžence šetrné praní, test "ekologických" pracích prostředků z časopisu Ekolist. (Leták.)
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace
Sbohem, fosfáty: Věra Pospíšilíková
V létě většina lidí ráda vyráží na přírodní koupaliště, přehrady či rybníky. To, že vodní radovánky jsou nám v současnosti na většině přírodních vodních ploch zapovězeny, je už také známo. Takřka 50 % celkového vnosu fosforu do vod způsobují prací prostředky. Za fosfáty v pracích prostředcích se v České republice už zavřely vody...
Popis, jak fosfáty škodí a hlavně tipy pro ekologicky šetrnější praní. (leták)
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Publikace, která představuje přehledný návod jak vyhodnotit stávající provoz menšího úřadu či instituce a návrhy možných opatření směrem zavedení zeleného úřadování, neboli environmentálně šetrnějšího provozu budov placených z veřejných rozpočtů.
Počet stran: 32 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Jak lépe a ekologicky nakupovat. Oblečení, úklid, kosmetika, potraviny, osvětlení, mobilní telefony, dětské pleny, hračky, květiny a nábytek. se návštěvníci a návštěvnice stránek dozví, jak v dané oblasti lépe a ekologicky nakupovat.
Počet stran: 48 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Publikace o ochraně životního prostředí v nejmenších obcích. Vysvětlení základních pojmů, legislativa, praktická doporučení, rady a tipy na aktivity a opatření. Již druhé vydání.
Počet stran: 58 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Publikace o ochraně životního prostředí v nejmenších podnicích. Vysvětlení základních pojmů, legislativa, praktická doporučení, rady a tipy na aktivity a opatření. Opatření související s ochranou životního prostředí nemusí vždy znamenat vyšší náklady. Někdy mohou přinést i přinášejí finanční úspory, zejména pokud se zaměříme na úspory energie, vody, surovin a minimalizaci odpadů.
Počet stran: 52 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Pro většinu z nás jsou Vánoce spojeny kromě jiných rituálů samozřejmě s vánočními dárky, kterými obdarováváme své blízké. Přitom zároveň tušíme, že přepych a plýtvání „není zadarmo“, ale že tyto dárky nemusí nutně znamenat drancování přírody ani naší peněženky. Neboť pohoda a radost jistě nejsou závislé na množství a cenách dárků. Pokud už dárky dáváme a chceme dávat, máme řadu možností, jak pořídit takové, které znamenají menší zátěž pro životní prostředí, případně které mohou pomoci a udělat radost i jiným. Desítky konkrétních rad, jak nakupovat na Vánoce „ekologicky“.
Počet stran: 16 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Jaké alergeny nebo látky narušující hormonální systém může obsahovat kosmetika? Právě na tuto otázku se snaží odpovědět nová zpráva Ekologického institutu Veronica. Věnuje se problematickým chemickým látkách v kosmetice z hlediska lidského zdraví nebo životního prostředí. Zpráva se zaměřuje na látky a jejich skupiny, které jsou předmětem dotazů spotřebitelů – syntetická pižma, parabeny, UV filtry v krémech, alergeny, triclosan a triclocarban.
Počet stran: 24 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Leták popisuje co to je zelené úřadování, co institucím a úřadům přinese, v jakých oblastech lze zelené úřadování zavést.
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF

Regionální rozvoj – místní ekonomika, soběstačnost, ekologické zemědělství, přírodní čištění odpadních vod, regionální spolupráce

Náhled publikace
Abeceda přírodní zahrady - CD: Helena Vlašínová
Toto CD bylo vydáno jako doplněk ke knize Zdravá zahrada. Obsahuje okomentované fotky. Na CD naleznete mimo jiné odpovědi na otázky, co to je ačokča a o jejím využití na zahradě. Také si můžete přečíst, jak využít bršlici kozí nohu do různých jídel a další zajímavé věci.
Náhled publikace
Analýza jablečných biomoštů: Martina Ošťádalová, Michaela Podloucká, Bohdana Janštová
Sedm druhů jablečných moštů z produkce hostětínské moštárny bylo podrobeno analýze na Veterinární a farmaceutická univerzitě. U výrobků byl stanoven kromě senzorického hodnocení například obsah vitamínu C, β-karotenu, celkových polyfenolů či redukujících cukrů. Výsledky analýz mimo jiné ukazují zvýšený obsah zdraví příznivých antioxidačních látek v hostětínských moštech. Dva z moštů však ostatní šťávy výrazně převyšují: jablečný mošt s rakytníkem či arónií obsahují zhruba trojnásobné množství vitamínu C než ostatní jablečné šťávy. Jablečný mošt s arónií (temnoplodcem) navíc předčí ostatní výrobky více než dvojnásobným obsahem celkových polyfenolů, které se vyznačují širokým spektrem příznivých vlivů na lidský organismus - mají antioxidační, protizánětlivé, protinádorové a antimikrobiální účinky.
Počet stran: 22 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Principy hospodaření v přírodní zahradě, opatření na podporu biodiverzity, průvodce ukázkovou přírodní zahradou a ovocným sadem Centra Veronica Hostětín. Nádherné a názorné kresby Pavla Procházky.
Počet stran: 20 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Analýza modelových projektů udržitelného rozvoje v Hostětíně. Podrobná analýza svépomocných solárních systémů, moštárny, výtopny na biomasu, seminárního centra Veronica Hostětín (pasivní dům), veřejného osvětlení, šetrné turistiky, vzdělávání z pozice ekonomických, sociálních i environmentálních aspektů. Zcela přepracovaná podoba dvou starších vydání.
Počet stran: 78 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace
Domovní čistírny odpadních vod: Miloš Rozkošný a kol.
Publikace nabízí základní informace o čištění odpadních vod jednotlivých či menších skupin domů. Porovnány jsou domovní strojní (balené) a domovní kořenové čistírny odpadních vod. Čtenáři se dozví o legislativním rámci, základních pojmech a principech přírodního čištění odpadních vod. využívání vyčištěných odpadních vod, vsakování a bezodtokových systémech. Publikaci zpřehledňují názorné nákresy, fotografie a mile doplňují ilustrace Rostislava Pospíšila.
Počet stran: 40 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace The task of the Centre Veronica Hostětín is to demonstrate by means of practical examples, realized projects and results of their monitoring that the attitude towards nature, local resources and traditions in line with considerate management can economically stabilize the countryside and solve unemployment even in rather remote areas.
Počet stran: 4 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Zkrácená verze analýzy Co přinesly projekty v Hostětíně? Na šestnácti stránách hutný přehled ekonomických, sociálních a environmentálních prvků udržitelnosti hostětínských modelových ekologických projektů.
Počet stran: 16 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace
Jak na přírodní zahradu: H. Vlašínová, M. Vlašín, K. Vincenecová
Publikace seznamuje se základními principy přírodního zahradničení. Přináší některé vybrané tipy pro vaši zahradu. Obsahuje návod, jak svoji zahradu přeměnit v zahradu přírodní. Věnuje se způsobům obhospodařování, možnostem, jak zvýšit rozmanitost na zahradě i její stabilitu. Informace jsou doplněny barevnými fotografiemi s popisky.
Počet stran: 32 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Leták, který stručně a jasně představuje koncept komunitou podporovaného zemědělství.
Počet stran: 6 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Ovocnářství v Bílých Karpatech. Ovocnářství bez chemie. Zpracování ovoce - sušení moštování.
Počet stran: 11  
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Výběr 53 zajímavých příkladů udržitelného regionálního rozvoje, které jsou zařazeny do následujících oblastí: ochrana přírody a krajiny, ochrana vod, obnovitelné zdroje energie, odpady; dále příklady, které stojí na rozhraní ochrany přírody, kulturního dědictví a aktivního společenského života. Informace a inspirace pro zastupitele obcí i občany, učitele i jejich žáky, podnikatele i představitele veřejné správy či politiky. Strůjci projektů jsou nejen obce Zlínského kraje, ale i další veřejné instituce, podnikatelé a neziskové organizace ve Zlínském kraji působící.
Počet stran: 142 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Brožura nabízí stručný přehled všech realizovaných modelových projektů. V Průvodci se dočtete základní informace a stavbě, technologii, principech a významu všech jednotlivých hostětínských modelových projektů. Představuje Hostětín v kontextu udržitelného rozvoje, zájemcům představí vše, čeho bylo v Hostětíně dosud dosaženo. Průvodce slouží především individuálním návštěvníkům obce, kteří by chtěli získat informace o modelových projektech. Mohou si ho vypůjčit v Centru Veronica, v obchodě či na obecním úřadě.
Součástí Průvodce je i mapa obce se zakreslením jednotlivých projektů a mapa Soch v krajině, podle které mohou návštěvníci vyhledat jednotlivá místa a strávit příjemné chvíle při procházce krajinou Bílých Karpat.
Počet stran: 44 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Publikace nabízí základní informace o přírodním čištění povrchových a odpadních vod a představuje modelový příklad – obecní kořenovou čistírnu odpadních vod v Hostětíně. Vymezeny jsou základní pojmy a principy přírodního čištění odpadních vod, text doplňují četné fotografie, tabulky a nákresy, prostor je věnován i častým otázkám a odpovědím. Publikaci doporučujeme všem, kteří uvažují o přírodním čištění vody ve své obci nebo v její části. Inspiraci najde i odborná veřejnost. Jde o doplněné a aktualizované vydání původního titulu „Voda a krajina“.
Počet stran: 16 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Chránit klima můžete i tím, že nakupujete místní a sezónní zeleninu. Přehledný kalendář na zavěšení o tom, kdy se sklízí mangold, polníček či kdy se skladuje například bílá ředkev.
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace V březnu 2008 proběhla v Centru Veronica Hostětín konference Udržitelná energie a krajina. Hlavními tématy byly Obnovitelné zdroje energie a krajina a Urbanismus a udržitelná energie. Nabízíme Vám sborník ke stažení.
Počet stran: 122 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Sborník druhého ročníku konference „Udržitelná energie a krajina“ si klade za cíl zprostředkovat otevřené mezioborové setkání a kultivovat prostředí pro mezioborovou spolupráci. Setkávají se zde studenti, pedagogové i odborníci z výzkumu i z praxe z celé řady oborů: lesníci, zemědělci, architekti, stavaři, sociologové, přírodovědci, energetici, urbanisté, krajináři. Celkem 19 příspěvků.
Počet stran: 140 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Sborník z konference Udržitelná energie a krajina 2012
Počet stran: 60 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Sborník 55 příspěvků z druhého ročníku konference věnované venkovské krajině. Konference vytvořila pracovní rámec pro setkávání odborníků z řad studentů bakalářského, magisterského či doktorandského studia a dalších zájemců o téma venkovská krajina. Elektronická verze v PDF formátu
Počet stran: 250 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Sborník příspěvků účastníků konference, kterou Veronica pravidelně pořádá ve spolupráci s Regionální organizací IALE České republiky v obci Hostětín a dalších místech Bílých Karpat. Konference je otevřena všem, kteří se zajímají o krajinu i venkov, tedy nejen studentům bakalářského, magisterského či doktorandského studia. Poskytuje prostor pro mezioborové diskuse a společnou tvorbu.
Počet stran: 170  
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Sborník příspěvků účastníků konference, kterou Veronica pravidelně pořádá ve spolupráci s Regionální organizací IALE České republiky v obci Hostětín a dalších místech Bílých Karpat. Konference je otevřena všem, kteří se zajímají o krajinu i venkov, tedy nejen studentům bakalářského, magisterského či doktorandského studia. Poskytuje prostor pro mezioborové diskuse a společnou tvorbu.
Počet stran: 222 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Sborník z konference Venkovská krajina 2007, který publikuje 33 referátových i posterových příspěvků účastníků z oborů hydrologie, hydropedologie, zoologie a krajinné ekologie, či se věnují problematice architektonického a krajinně-architektonického vývoje venkova, dále etnologie, sociologie a dalších oborů.
Počet stran: 174 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace
Venkovská krajina 2008 – sborník: Dreslerová J., (ed.)
Sborník z konference Venkovská krajina 2008, který publikuje 24 referátových i posterových příspěvků účastníků, kteří se zajímají o téma venkova a krajiny. Konference měla v podtextu patnáctileté výročí územních systémů ekologické stability (ÚSES) v České republice.
Počet stran: 138 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Sborník ze sedmého ročníku konference Venkovská krajina pořádané Ekologickým institutem Veronica ve spolupráci s Českou společností pro krajinnou ekologii CZ-IALE. Konference se uskutečnila ve dnech 22.–24. května 2009 v Hostětíně
Počet stran: 412 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Příspěvky z konference konané dne 18. - 20. května 2012 v Hostětíně.
Počet stran: 244 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Sborník příspěvků z konference Voda a krajina II, která se konala v červnu 2004 v Pitíně. Konference se zabývala povodím Olšavy.
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF

Aktivní občan – zapojování veřejnosti, územní plánování, urbanismus, ochrana městské zeleně

Náhled publikace Znečištění ovzduší ve městech představuje vážný problém. Na nemoci způsobené zplodinami z výfuků automobilů umírají každoročně tisíce lidí. Publikaci přináší mnoho příkladů, jak v zahraničí úspěšně regulují dopravu ve městech či omezují její negativní dopady, ke spokojenosti obyvatel i řidičů. Opatřeními jako jsou nízkoemisní zóny, prachové filtry, zpoplatnění vjezdu do centra měst, regulace rychlosti atd. je možné výrazně zlepšit ovzduší ve městech. Lidé zjistí, že ne na každou cestu potřebují nutně auto. Kniha je určena zejména pro představitele samosprávy, státní správu a politiky, kterým může pomoci v jejich snaze o zlepšování podmínek života ve městech. Přínosná je i pro všechny ostatní čtenáře.
Počet stran: 56 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace V této publikaci se můžete seznámit s názory skupiny odborníků, která vznikla kolem Domu ochránců přírody v Brně. Přírodní rámec Brna považují tito odborníci za důležitý a hodný ochrany a rozvoje. Pokud vás publikace pobídne k přemýšlení nad přírodními hodnotami, které Brno má, pokud vás povzbudí tak, že se zúčastníte veřejných projednání územního plánu, že budete připomínkovat koncept i konečnou verzi plánu, splní se cíl projektu, v rámci kterého tato publikace vznikla.
Počet stran: 44 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Sborník příspěvků ze mezinárodního odborného semináře, který proběhl 5.dubna 2007 v Moravském zemském Muzeu v Brně za účasti dopravních inženýrů, zástupců ministerstev, samospráv a státní správy, investorů, neziskových organizací a místních občanských iniciativ nejen z Jižní Moravy, ale i z Dolního Rakouska. Publikaci lze v tištěné podobě získat zdarma, pouze za případné poštovné.
Počet stran: 76 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Soubor tří přednášek, které tvoří základní manuál, jak přistupovat k dřevinám v obcích a ve městech. Na samotném začátku péče o zeleň stojí její výsadba - jaký je význam zeleně v krajině? Na co si jako člověk odpovědný za veřejnou zeleň dát pozor? Kde získat na výsadbu finanční zdroje? Na tyto otázky vám publikace odpoví. Druhá část materiálu je věnována vzrostlým stromům ve městech, jejich pasportizaci a hlavním růstovým vadám, na které si úředník životního prostředí musí dát při hodnocená stavu stromů pozor.
Počet stran: 40 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace
Jak posílit místní ekonomiku: Jana Tesařová (ed.)
Proč se zabývat místní ekonomikou? Jak ji můžeme posilovat? Co to vlastně místní ekonomika je a na jakých principech funguje? Jak souvisí s našimi nákupy, zaměstnaností, cenami, rozvojem obce, energetickou politikou, turistikou či stabilitou ekonomiky? Jak si můžeme přínos k místní ekonomice spočitat? Jakými děrami odtékají peníze z obce a jak je můžeme zacpat? Publikace představuje více než 20 možností, desítky příkladů, množství odkazů, inspiraci a poučení.
Počet stran: 52 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Rozhovory se členkami a členy občanských iniciativ z Jihomoravského kraje o tom, co vás čeká a nemine, pokud se rozhodnete hájit svoje životní prostředí, co pomáhá a co ne, jak to chodí na úřadech, jak neztratit motivaci. Zkušenosti jsou samozřejmě přenositelné do celé republiky. Publikaci lze v tištěné podobě získat zdarma, pouze za případné poštovné.
Počet stran: 36 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace
Plánuji, plánuješ, plánujeme – aneb proč a jak zapojovat veřejnost do plánování: Flekalová, M., Chalupská, H., Salašová, A.,Vítek, R. (ed.)
Publikace vznikla ve spolupráci s Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně v rámci projektu EnTraCoP. Příručka je určena zejména studentům, starostům a projektantům a obsahuje závěry průzkumu participace, plánování a vzdělávání v České republice, přehled metod a dvě zkušenosti se zapojováním veřejnosti do projetování v krajině a při tvorbě územního plánu.
Počet stran: 20 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Příručka shrnuje otázky, které dostáváme v Ekologické poradně Veronica na téma životní prostředí v Brně a dává stručné konkrétní odpovědi. Kapitoly: zeleň, živočichové, voda, ochrana ovzduší, nakupování, odpady, veřejný pořádek, územní plán Brna, seznam sběrných středisek odpadů, seznam výkupen sběrných surovin, seznam policejních stanic, seznamů úřadů městských částí, seznam nevládních ekologických organizací. Nově kapitola sdílení věcí. Již sedmé vydání. Připraveno pro tisk na tiskárně zmenšené v režimu tisku brožura (nebo přinejhorším 2 stránky na list). Podpořeno Nadací Veronica
Počet stran: 56 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Výfukové plyny vozidel jsou vážným ekologickým a zdravotním problémem. Třetí, přepracované vydaní publikace. Popis jednotlivých škodlivých látek a jejich účinků na zdraví a životní prostředí, slovníček odborných termínů. Nová kapitola věnovaná doprava a skleníkovým plynům (klimatu). Cena publikace znamená manipulační a provozní poplatek.
Počet stran: 60 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Studie postojů veřejnosti k problematice životního prostředí v Brně. Studie spolufinancována z prostředků MŽP.
Počet stran: 67 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Studie postojů veřejnosti k zahrádkářským koloniím v Brně. Financováno z prostředků EU – programu Transition Facility.
Počet stran: 45 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF

Ostatní

Náhled publikace
Dobře a volně: Mojmír Vlašín
Láká vás nám pomoci a nevíte jak? Mojmír Vlašín vám vtipně a výstižně v letáčku napoví.
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace VIII. ročníku soutěže diplomových a bakalářských prací se vztahem k životnímu prostředí a ekologii v Jihomoravském kraji se zúčastnilo 19 prací s širokou škálou environmentálních témat – chráněné druhy a území jižní Moravy, ekologická síť na území města Brna, cyklistická doprava, car-sharing, zelené úřadování, lesní mateřské školky ad.
Počet stran: 28 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Obsahuje anotace diplomových prací přihlášených do soutěže studentských prací s tématikou životního prostředí a ekologie v souvislosti s územím Jihomoravského kraje, které byly obhájeny v roce 2004.
Počet stran: 25 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Obsahuje anotace diplomových prací přihlášených do třetího ročníku soutěže studentských prací s tématikou životního prostředí a ekologie v souvislosti s územím Jihomoravského kraje, které byly obhájeny v roce 2005.
Počet stran: 23 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Obsahuje anotace diplomových prací přihlášených do čtvrtého ročníku soutěže studentských prací s tématikou životního prostředí a ekologie v souvislosti s územím Jihomoravského kraje, které byly obhájeny v roce 2006. Kategorie bakalářské a diplomové práce.
Počet stran: 29 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Obsahuje anotace 20 diplomových prací přihlášených do soutěže studentských prací s tématikou životního prostředí a ekologie v souvislosti s územím Jihomoravského kraje, které byly obhájeny v roce 2007. 21. listopadu 2007 proběhlo slavnostní vyhlášení 5. ročníku soutěže. V kategorii diplomové práce vyhrála Ing. Lenka Kulišťáková a v kategorii bakalářské práce Bc. Magdalena Pazderová. I anotace jejich prací najdete ve sborníku.
Počet stran: 32 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Obsahuje anotace 24 diplomových prací (bakalářských a magisterských) přihlášených do šestého ročníku soutěže studentských prací s tématikou životního prostředí a ekologie v souvislosti s územím Jihomoravského kraje, které byly obhájeny ve školním roce 2007/2008. 11. listopadu 2008 proběhlo slavnostní vyhlášení. V kategorii diplomové práce vyhrála Ing. Veronika Huková a v kategorii bakalářské práce vyhrál Bc. Jan Miklín. I anotace jejich prací najdete ve sborníku.
Počet stran: 23 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
Náhled publikace Obsahuje anotace 23 diplomových prací (bakalářských a magisterských) přihlášených do sedmého ročníku soutěže studentských prací s tématikou životního prostředí a ekologie v souvislosti s územím Jihomoravského kraje, které byly obhájeny ve školním roce 2008/2009. 10. listopadu 2009 proběhlo slavnostní vyhlášení. V kategorii diplomové práce vyhrála Jan Běťák a v kategorii bakalářské práce vyhrál Jan Skalík.
Počet stran: 16 
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF
šedá čára

Přehled publikací, které vydal nebo na kterých se podílel Ekologický institut Veronica. Většina z nich je zdarma ke stažení, přesto si dovolujeme upozornit na právní výhradu. Publikace, které jsou ještě dostupné tiskem, si můžete osobně prohlédnout a zakoupit v Ekologické poradně Veronica v Brně a v Centru Veronica Hostětín.

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 25. 3. 2020  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube