Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Příklady dobré praxe energetické soběstačnosti

Chceme-li se inspirovat příklady dobré praxe a hledat energeticky soběstačnou obec či region, nemáme bohužel v České republice mnoho na výběr. Více příklad najdeme v zahraničí (např. region Güssing). Naší jedinou energeticky soběstačnou obcí jsou Kněžice (u Nymburka). Existuje řada dalších obcí, které mohou být vynikajícím příkladem úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů, nikoliv však energetické soběstačnosti. Podíváme se na některé z nich.

Kněžice (Středočeský kraj)

Kněžice u Nymburka (500 obyv.) jsou zatím jedinou plně energeticky soběstačnou obcí v České republice. „Energetické srdce“ Kněžic tvoří bioplynová stanice s kogenerační jednotkou a automatická kotelna na biomasu. Pokrývají prakticky veškerou spotřebu tepla v obci, a to výhradně z obnovitelných zdrojů a vyrobí téměř dvakrát více elektrické energie než se v obci spotřebuje. Přebytečné teplo z bioplynové stanice je rozváděno soustavou CZT do celé obce a využíváno od jara do podzimu pro ohřev teplé vody a v zimě i k vytápění domů.

Kotelna na biopaliva je v provozu jen v topném období a teplo vyrábí ve dvou kotlích výhradně z místních a obnovitelných paliv – z obilní a lněné slámy (v kotli o výkonu 800 kW), energetického šťovíku a odpadní štěpky z lesní těžby (kotel o výkonu 400 kW). Na centrální zásobování teplem je napojeno 90% obyvatel. Dodávka tepla a elektřiny ušetří ročně cca 2800 tun uhlí a sníží emise CO2 o 8600 tun za rok.

Přečtěte si podrobnosti.

Hostětín (Zlínský kraj)

Obec Hostětín (240 obyv.) realizuje postupné systematické kroky k přechodu směrem k energetické soběstačnosti a především slouží jako příklad udržitelného regionálního rozvoje.

V obci stojí pasivní dům vzdělávacího střediska Centra Veronica, většina domů je vytápěna z obecní kotelny na biomasu (dřevní štěpku). Solární teplovodní kolektory jsou využívány na 9 rodinných domech v obci, moštárně (velkoplošný kolektor o ploše 36 m2) a Centru Veronica (plocha 22 m2, lze ho využít i na vytápění budovy). Kromě toho je v obci malá fotovoltaická elektrárna s výkonem 8,8 kW na moštárně a velkoplošná elektrárna s výkonem 51,4 kW nad výtopnou. V obci je rekonstruováno veřejné osvětlení, funguje zde kořenová čistírna odpadních vod a moštárna, která vyrábí mošty a sirupy v BIO kvalitě.

Jednotlivé modelové projekty můžete shlédnout při exkurzi nebo si o nich přečíst v řadě informačních materiálů či na webových stránkách.

Přečtěte si podrobnosti...

Jindřichovice pod Smrkem (Liberecký kraj)

Postupné kroky k energetické soběstačnosti probíhají v obci od roku 1999. V roce 2002 byla vybudována výtopna na biomasu se dvěma kotli o výkonu 150 a 200 kW. Teplo (cca 2400 GJ ročně) se používá pro vytápění pěti budov v obci (škola a školka, domov důchodců, knihovna, ubytovna, obecní úřad).

Od roku 2003 funguje v obci větrná farma sestávající ze dvou elektráren s instalovaným výkonem po 600 kW. Ročně vyrobí 1,1-1,2 GWh elektřiny pro asi 350 domácností. U paty jedné z elektráren postavila obec nízkoenergetický dům (srub), kde sídlí turistické informační středisko, které ročně navštíví cca 10 tisíc návštěvníků.

Obec postavila také 10 nízkoenergetických rodinných domů vytápěných tepelnými čerpadly, energetické hospodářství některých z nich je rozšířeno o využívání obnovitelných zdrojů (solární kolektory, fotovoltaické panely, malá větrná elektrárna, spalování biomasy).

Přečtěte si podrobnosti...

Salaš (Zlínský kraj)

Turisticky atraktivní podhorská obec Salaš na úpatí Chřibů se léta potýkala s problémem, kdy topení uhlím způsobovalo v zimě v neprovětrané horské kotlině rapidní znečištění ovzduší. Vzhledem k rozptýlené zástavbě nemohlo být vytápění řešeno centrálně, proto zastupitelstvo obce problém řešilo přímou podporou jednotlivých domácností.

Konkrétně nákupem a instalací kotlů pro spalování dřeva (na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru) do 32 rodinných domů a 4 systémů solárních kolektorů pro ohřev teplé vody. Využívají přitom zásobování z místních zdrojů dřeva, čímž se také snižují emise z dopravy paliv.

Přečtěte si podrobnosti...

Güssing, Rakousko - energeticky soběstačný region

Güssing je správním centrem okresu, který leží při maďarské hranici na jihu rakouské spolkové země Burgenland (Hradisko).

Na konci osmdesátých let zde začali vytvářet strategii, jejímž cílem bylo zásobovat nejprve město a poté celý region energií z místních obnovitelných zdrojů.

Model zahrnoval teplo, elektřinu i pohonné hmoty. Nejprve byla provedena energeticky úsporná opatření v městských budovách. Následovala stavba výrobny bionafty a rozhodnutí, že centrum Gussingu bude zásobováno dálkovým teplem z výtopny na dřevní štěpku. Zrealizovat se podařilo i utopisticky vyhlížející projekt zplynování dřeva pomocí horké páry s cílem vyrábět touto cestou elektřinu. Biomasová teplárna vyrábí od roku 2001 elektřinu a teplo.

Město se stalo energeticky soběstačným. V Gussingu se vyprodukuje v roční bilanci více tepla, elektřiny a pohonných hmot než město samo spotřebuje. Vize energetické soběstačnosti se rozšiřuje do celého okresu s 28 obcemi.

Přečtěte si více informací...

Bruck am der Leitha, Rakousko

Městečko s osmi tisíci obyvateli leží nedaleko Vídně. V roce 1995 zde skupina nadšenců založila spolek na podporu obnovitelné energie. Jádrem celého systému je zastřešující nezisková organizace Energiepark, která úzce spolupracuje s radnicí města. Dalšími součástmi sdružení jsou výtopna na biomasu, bioplynová stanice a tři větrné parky. Tyto části jsou samostatnými ekonomickými subjekty, soukromými společnostmi, které vlastní místní obyvatelé. Všechny subjekty jsou sdruženy v asociaci, která si klade za cíl podporu obnovitelných zdrojů energie.

Přečtěte si podrobnosti...

Centrum pro aplikaci OZE Pravoslavné akademie Vilémov

Zajímavým příkladem šíření myšlenek úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů je Centrum pro aplikaci OZE Pravoslavné akademie Vilémov, které je provozováno neziskovou organizací působící při pravoslavné církví. Organizace představuje veřejnosti obnovitelnou energii jak z praktického hlediska, tak i z hlediska duchovního.

Realizované zdroje energie: solární kolektory (25 kW), fotovoltaické panely (1,3 kW), větrná elektrárna (100 kW), kotel na biomasu (25 kW).

Více na stránkách akademie a v textu z publikace "Čistá energie u Vás?" vydané Hnutím Duha.

Valašské Meziříčí

Město Valašské Meziříčí si nechalo vypracovat Studii využití obnovitelných zdrojů energie jako nástroj ke zlepšení životních podmínek obyvatel.

Přečtěte si podrobnosti...

Koncept uhlíkově neutrální Velké Británie

Koncept uhlíkově neutrální Velké Británie je radikální vize britské energetické budoucnosti, která vede k redukci uhlíkových emisí na nulu v průběhu 20 let. Centrum pro alternativní technologie vypracovalo scénář, který využívá jen existujících a dostupných technologií.

Více si můžete (v angličtině) přečíst zde (delší verze, kratší verze článku).

Energetická autonómia vidieckych regiónov: medzinárodné partnerstvo na vytváranie podmienok pre inteligentnú energetiku

Vidiecke regióny v krajinách V4 ekonomicky zaostávajú. Ich miestne ekonomiky stagnujú alebo upadajú a sú nezdravo závislé od dovozu palív a energie. V týchto regiónoch je však zároveň veľký potenciál úspor energie (tepla, elektriny aj palív) aj potenciál udržateľne využiteľných obnoviteľných zdrojov energie.

Další podrobnosti o projektu

Další příklady dobré praxe v oblasti úspory energie a využívání OZE

Publikace Projekty udržitelného regionálního rozvoje ve Zlínském kraji, vydalo ZOČSOP Veronica.

Najdete zde například:


Publikace Čistá energie u Vás? vydaná Hnutím Duha

Najdete zde například:

  • Výtopna na biomasu v Třebíči,
  • Fotovoltaická elektrárna v Bušanovicích,
  • Bioplynová stanice v Otrokovicích,
  • Obnovitelné zdroje v Jindřichovicích pod Smrkem,
  • Větrný park Pavlov,
  • Výtopna na biomasu v Kardašově Řečici,
  • Sluneční dům ve Slatiňanech,
  • Malá vodní elektrárna Albeř,
  • Centrum obnovitelných zdrojů Vilémov,

Webové stránky http://dobrapraxe.cz – provozované Národní sítí zdravých měst.

Najdete zde například:

 

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 24. 5. 2024