Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Úspory energie jako předpoklad energetické soběstačnosti

Jedním z logických předpokladů vedoucích k energetické soběstačnosti jsou úspory energie. Těch lze dosáhnout jednak vyloučením „zbytečné“ spotřeby energie (zateplením budov, používáním energeticky úsporných spotřebičů, v globálním měřítku upřednostněním z energetického hlediska výhodnějších technologických procesů, nepoužíváním zastaralých strojů a spotřebičů, zastavením nárůstu automobilové dopravy, snížením spotřeby paliv v motorech atd.).

Dalším krokem je efektivní využívání potřebné energie v účinnějších moderních elektrárnách, využíváním kogenerace (kombinované výroby tepla a elektřiny), účinných kotlů pro domácnost apod.

Následným nebo souběžným krokem je náhrada zbývající spotřeby energie energií z obnovitelných zdrojů – nepřispívají ke zvyšování obsahu CO2 v ovzduší, nečerpají omezené suroviny, nepřinášejí rizika jako jaderné elektrárny, nevytváří nebezpečné odpady a navíc zajistí naši energetickou nezávislost.

Největší spotřeba energie v ČR spadá na vrub topení v zimě, pak následuje průmysl, doprava a zemědělství. V domácnostech je také největším viníkem topení (cca 56%), následované ohřevem vody (24%) a dalšími činnostmi. Investice do snížení spotřeby energie na vytápění budov se jeví jako nejvhodnější pro celkovou úsporu energie v domech, obcích i regionech.

Cesty k úsporám energie v budovách

Ze studie společnosti Porsenna, o. p. s. vyplývá, že spotřebu energie v obytných a administrativních budovách lze snížit až o 60%. 

Jako nejjednodušší se jeví úspora energie při vytápění v zimních měsících (která činí až 80% daného potenciálu) a úspora při ohřevu vody. Ekonomický potenciál úspor v domácnostech odpovídá 27% současné spotřeby.

V případě vytápění je pro naplnění potenciálu úspor, vedle lepších standardů nové výstavby, nezbytné přistoupit k úsporám ve stávajících budovách. Jedná se především o následující opatření:

 • zlepšení regulace systému vytápění (termoregulační ventily, hydraulické vyvážení otopné soustavy),
 • instalace tepelné izolace obvodových stěn,
 • instalace tepelné izolace stropů, střech a podlah,
 • výměna oken,
 • větší využití solárních systémů,
 • širší využití větrání s rekuperací.

Nejdůležitější prostředky pro snižování spotřeby energie na ohřev vody v domácnostech lze shrnout do následujících bodů:

 • maximální využití solárních systémů,
 • kvalitní izolace potrubí pro teplou vodu,
 • omezení nadbytečné cirkulace teplé vody,
 • náhrada zastaralých elektrických ohřívačů za účinnější.

Potenciál úspor energie v případě domácích elektrospotřebičů stojí na předpokladu, že stávající zařízení se postupně nahradí efektivnějšími. V případě terciárního sektoru celkový potenciál úspor odpovídá 49 % současné konečné spotřeby. Zmiňovanou studii si můžete stáhnout zde.

Úspory v nových budovách, nízkoenergetické a pasivní domy

Nejjednodušší je snižování spotřeby energie při plánování novostaveb. Dnes je již běžné stavět budovy v nízkoenergetickém či pasivním standardu, kdy je spotřeba energie na vytápění 7-10x nižší než spotřeba běžných domů.

O pasivních domech si můžete více přečíst například v těchto publikacích a stránkách:

Publikace Ekologické stavění - pasivní dům Centra Veronica, publikaci Pasivní dům II., stránkách věnovaných pasivnímu domu Centra Veronica Hostětín, stránkách Centra pasivních domů www.pasivnidomy.cz, publikace Jak postavit nízkoenergetický dům vydané sdružením EkoWatt aj.

 Úspory energie ve stávajících budovách

Ve starších stavbách lze rekonstrukcí snížit spotřebu energie o 40-60%, a to především těmito kroky:

 • rekonstrukce, zateplování, výměna oken, izolace podlah a střech – úspora energie na vytápění
 • úspora dalších energií (na ohřev vody, elektřiny)
 • organizační opatření (snížení teploty vytápění, nevytápět když jsou místnosti neobývané aj.)

Starší stavby lze rekonstruovat do nízkoenergetického až do pasivního standardu. Při rekonstrukci (která bývá finančně výhodnější než stavba nové budovy) bychom se měli snažit aplikovat co nejlepší možné energetické řešení a využívat nejlepších dostupných technologií.  Základem při přestavbě staré budovy je přesně a kvalitně zhodnotit, které prvky jsou dosud funkční a které je potřeba vyměnit. Je nutno se vyhnout jen částečným a nekomplexním řešením, které by vzhledem k vynaloženým finančním prostředkům byly nedostatečné. Vyhneme se tak riziku, že z hlediska zvyšujících se požadavků na energetickou náročnost a hlavně komfort bude objekt za několik let znova nevyhovující.

(upraveno z http://www.pasivnidomy.cz/rekonstrukce/rekonstrukce-v-pasivnim-standardu.html)

Další informační zdroje o úsporách energie v budovách

Studie společnosti Porsenna o.p.s. Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách do roku 2050 vypracovaná pro Hnutí Duha. Studie potenciálu úspor energie v terciárním sektoru do roku 2050.

Další informace můžete najít například na stránkách společnosti EkoWatt.

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 13. 5. 2024