Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Energetická soběstačnost

Jednu z největších hrozeb pro světové klima představuje energetika. Za nejproblematičtější se pokládá spalování fosilních paliv, které znečišťuje vzduch, zvyšuje skleníkový efekt a přispívá ke globálním změnám klimatu.

Pro obce, ale i občany je energetická otázka velmi důležitá. V dnešní době neustále se zvyšujících cen paliv a energií ale nastupují i jiné problémy než finance – závislost na dodávkách paliv ze zahraničí, nezaměstnanost, problémy zemědělců ad. Vhodným řešením situace se jeví postupný nebo alespoň částečný přechod obcí a regionů k energetické soběstačnosti.

Co znamená energetická soběstačnost?

 Energetická soběstačnost obcí a regionů znamená nezávislost na dodávkách energie (elektřiny, plynu či jiných paliv) ze vzdálených externích zdrojů, především na dodávkách neobnovitelných paliv ze zahraničí či na domácí rozvodné síti. Decentralizovaná výroba energie a tepla má řadu výhod. Obce získávají možnost rozhodovat na obecní úrovni, kontrolovat finanční toky, zohledňovat místní podmínky a potřeby své a svých obyvatel. Občané nejsou ohroženi růstem cen a místní produkce tepla je zárukou především energetické bezpečnosti v nestabilním mezinárodním trhu s fosilními palivy.

Dosažení energetické soběstačnosti obce v současnosti je možné, jak nám to ukazují některé příklady nejen ze zahraničí, ale i z České republiky.

Co nám energetická soběstačnost přinese?

 Příjemné teplo v domácnostech v celé obci, stabilní ceny paliva, čisté ovzduší bez dýmu a zápachu ze spalování uhlí, nezávislost obce na dovozu plynu ze zahraničí, práce pro místní občany, úspora financí a navíc podpora místních podnikatelů, případně ještě vlastní výroba elektřiny pro celou obec. To, co zní trochu jako utopie, je realitou v obcích, které se vydaly cestou k energetické soběstačnosti. Čtěte dále... (o ekologických, ekonomických a sociálních přínosech energetické soběstačnosti).

Úspory energie jako předpoklad energetické soběstačnosti

Jedním z logických předpokladů vedoucích k energetické soběstačnosti jsou úspory energie. Těch lze dosáhnout jednak vyloučením „zbytečné“ spotřeby energie (zateplením budov, používáním energeticky úsporných spotřebičů, v globálním měřítku upřednostněním z energetického hlediska výhodnějších technologických procesů, nepoužíváním zastaralých strojů a spotřebičů, zastavením nárůstu automobilové dopravy, snížením spotřeby paliv v motorech atd.).

Dalším krokem je efektivní využívání potřebné energie v účinnějších moderních elektrárnách, využíváním kogenerace (kombinované výroby tepla a elektřiny), účinných kotlů pro domácnost apod.(....pokračování článku)

Obnovitelné zdroje energie (OZE) jako další předpoklad energetické soběstačnosti

Nezávislost na vzdálených zdrojích energie a využívání obnovitelných zdrojů, jako je slunce, voda, vítr či biomasa je předpokladem pro energetickou soběstačnost obce či regionu. (....pokračování článku)

Příklady dobré praxe

Chceme-li se inspirovat příklady dobré praxe a hledat energeticky soběstačnou obec či region, nemáme bohužel v České republice mnoho na výběr. Více příklad najdeme v zahraničí (např. region Gussing). Naší jedinou energeticky soběstačnou obcí jsou Kněžice (u Nymburka). Existuje řada dalších obcí, které mohou být vynikajícím příkladem úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů, nikoliv však energetické soběstačnosti. Podíváme se na některé z nich. (....pokračování článku)

 

Vytvoření těchto webových stránek bylo finančně podpořeno v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí. Texty nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.

 

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 26. 2. 2024