Využívání OZE

Nezávislost na vzdálených zdrojích energie a využívání obnovitelných zdrojů, jako je slunce, voda, vítr či biomasa je předpokladem pro energetickou soběstačnost obce či regionu.

V současné době jsou jako zdroje energie nejvhodnější

  • solární energie jako zdroj elektřiny
  • solární energie jako zdroj tepla
  • dřevo – kotle pro malé objekty i centrální výtopny
  • pěstování a zpracování energetické biomasy, biopaliva
  • bioplynové stanice – výroba elektřiny v kogeneračních jednotkách, možnost využití bioodpadů
  • větrná energie
  • vodní energie
  • tepelná čerpadla

Zájem o pořizování vlastního zdroje roste mezi podnikateli i obcemi, především z finančních důvodů, kdy díky podpoře využívání energie z OZE a kogenerace je rychlejší návratnost investice.

Z výroby čisté energie mohou obce velmi prosperovat – peníze za elektřinu či teplo neodtečou do kapes velkých energetických či důlních společností, ale nadále se točí v místní ekonomice. Zvýší se zaměstnanost, práci dostanou lokální podnikatelé a zaměstnanci, kteří zajišťují provoz a opravy. Obce si mohou zajistit výhodné podmínky s dodavateli či provozovateli, například podíl na zisku.

Cílem těchto stránek není poskytovat detailní přehled o jednotlivých zdrojích, proto Vás rádi odkážeme na stránky našich kolegů, například sdružení EkoWatt - Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie, Česká agentura pro obnovitelné zdroje energie, Calla - sdružení pro záchranu prostředí aj.

Doporučujeme například tyto informační materiály:

a řadu dalších informačních materiálů.

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 19. 9. 2019  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube