Otázky a odpovědi z Ekologické poradny

Ekologická poradna Veronica radíNa této stránce najdete otázky a odpovědi na nejrůznější ekologická témata. Pro snažší orientaci jsou otázky zařazeny do kategorií. Výběrem kategorie se můžete podívat na všechny dotazy, které do ní patří.

Vyberte kategorii

Hledejte podle klíčových slov

Dotaz: Co lze v Brně třídit za odpady?

Kategorie: Odpady, kompostování

Chtěla bych se zeptat, co všechno je ještě možno separovat - zatím třídím papír, hliník, dále železo, sklo a PET. Ale třeba u plastů mi bylo ve sběrném dvoře(!) řečeno, že se to tady v Brně stejně pálí… Z toho vznikl i můj dotaz ohledně polystyrenu.

Odpověď revidována: 21. 5. 2019 (původní odpověď: 13. 2. 2008)

Od roku 2014 lze do všech „žlutých“ kontejnerů na plasty lze odhazovat veškerý plast. Patří jsem tudíž PET láhve (od mléka, některých čistících prostředků), plastové nádoby, sáčky, tašky, fólie, plastové kelímky a krabičky od potravin, další výrobky z plastů. Specificky v Brně do žlutých kontejnerů patří i všechny nápojové kartony (krabice od džusů, vín, mléka) a hliníkové plechovky. Ostatní hliníkový odpad (víčka od jogurtů, obal od čokolád apod.) je možno odevzdávat do všech sběrných středisek v Brně, kde na něj mají speciální nádoby. Ve všech sběrných dvorech lze odevzdávat PVC (např. plastové nafukovací hračky či PVC podlahovou krytinu).

Polystyren můžete donést do všech sběrných středisek odpadů, mají tam ně speciální velké textilní koše.

Ve všech sběrných  střediscích odpadů (najděte si nejbližší na naší Ekomapě) lze odevzdávat bioodpad, a to jak ten ze zahrádek tak ten kuchyňský. Pokud nemáte vlastní zahradu, kde by bylo možné mít kompost, lze si dát na balkón či do interiéru kompost žížalový. Bioodpad tvoří největší část komunálního odpadu a je škoda, že skončí ve spalovně, když z něj může vzniknout „hnojivo“. O kompostování najdete několik článků i na našich stránkách, např. v Magazínu přírodních zahradníků, nebo v časopise Veronica.

Použitý rostlinný olej je možné v menším množství také kompostovat, pokud ale příležitost ke kompostování nemáte, případně vám ve fritovacím hrnci vzniká znehodnoceného oleje velké množství,  je možné olej odevzdat také ve všech sběrných střediscích odpadu. Čistý rostlinný tuk slijte do plastové nádoby (například PET lahve) a odložte do označených popelnic.

Ve všech sběrných střediscích berou nebezpečný odpad, např. zbytky barev a spotřební chemie, rozpouštědla, oleje, baterie a akumulátory. Baterie (je lepší se jim vyhýbat) a akumulátory lze navíc a správněji odevzdávat v řadě obchodů s elektronikou, kde na ně mají speciální nádobu. Ve všech sběrných střediscích berou použitý elektroodpad, což nejsou jen ledničky, televize, ale i všechny malé přístroje - mobily, přehrávače hudby, rádia, kazeťáky, ale i nářadí či elektro hračky. Sběrná střediska jsou tak místy zpětného odběru. Do sběrných dvorů patří nefunkční zářivky (ať ty dlouhé, lineární, nebo ty malé kompaktní), které jsou nebezpečným odpadem. Obsahují rtuť a nepatří proto do popelnice!

Použitelný textil můžete nosit do obchodů Nadace Veronica, do Charity nebo dávat do kontejnerů po městě (podívejte se, kde jsou na naší Ekomapě) či do sběrných dvorů. Do některých kontejnerů na textil, např. těch, které provozuje městská společnost SAKO, lze dávat i textil, který už není vhodný na nošení, při zpracování se z něj vyrábí např. různé hadry nebo se jinak materiálové využije.

Železo a další kovy lze odevzdat ve sběrných střediscích odpadů, popř. prodat ve výkupnách sběrných surovin.

Doufáme, že stejně dobře, jak se snažíte nakládat s odpady doma, s nimi nakládáte i ve vaší instituci, organizaci, či firmě.

Seznam sběrných středisek odpadů v Brně na Ekomapě.

Přečtěte si dále k tématu

Všechny dotazy v kategorii „Odpady, kompostování“

Celkový počet odpovězených dotazů 405. Nenašli jste zde Váš dotaz či vaše téma, přečtěte si ještě poradnové články z časopisu Veronica nebo se nás zeptejte.

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 25. 3. 2020  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube