Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Co lze v Brně třídit za odpady?

Revidováno: 21. 10. 2022 (původní text: 13. 2. 2008)

Chtěla bych se zeptat, jaký odpad z domácností je ještě možno separovat - zatím třídím papír, hliník, dále železo, sklo, kuchyňský odpad, plasty. Ale třeba u těch plastů mi bylo ve sběrném dvoře řečeno, že se tady v Brně stejně něco pálí… Z toho vznikl i můj dotaz ohledně polystyrenu.

Doporučení Ekologické poradny Veronica

Spoustu odpadu lze vytřídit do kontejnerů a popelnic rozmístěných v ulicích, jiné odpady patří jen do sběrných středisek odpadů (sběrných dvorů), jindy můžete nevyužitý výrobek vrátit do obchodu či odpad prodat ve sběrně a výkupně, nebo (a to je vždy nejlepší) pro nevyužitou věc hledat jiné využití.

Co patří do kontejnerů a do popelnic

Do kontejnerů na ulicích odevzdáte papír, plasty, nápojové kartony, kovové obaly (včetně hliníkových obalů, hliníkových folií), textil i bioodpad.

Sklo bílé i barevné

Sklo patří do kontejnerů rozmístěné na ulici, buď určených na bílé sklo nebo na barevné. Provozuje SAKO. Mapa a vyhledávač kontejnerů.

Papír

Veškerý papír z domácností patří do kontejnerů rozmístěných na ulici, provozuje SAKO. Mapa a vyhledávač kontejnerů.

Textil

Kontejnery rozmístěné na ulici, které provozuje městská společnost SAKO Brno. Dle telefonního vyjádření lze do kontejnerů odevzdávat šatstvo nositelné i nenositelné, které se využije materiálově - třeba na hadry. Mapa kontejnerů na textil v Brně (kliknout na kontejnery na textil).

Plasty, PET láhve

V Brně lze již řadu let v ulicích třídit v podstatě veškerý plastový odpad. Jsou to třeba plastové nádoby, sáčky, tašky, fólie, plastové kelímky a krabičky od potravin, další výrobky z plastů. Vše patří do žlutých kontejnerů. Výjimkou jsou obaly od nebezpečných látek,novodurové trubky, podlahové krytiny či velké kusy polystyrenu (patří na sběrná střediska odpadu). Mapa a vyhledávač kontejnerů.

Kovové obaly, hliníkové obaly, hliníkové fólie, hliníkové plechovky

Všechny kovové obaly z domácností patří nově (od září 2022) do všech žlutých kontejnerů, rozmístěných po městě. Obaly mohou být železné i hliníkové. Do žlutých kontejnerů tak patří např. nápojové plechovky různých objemů, obaly od konzerv, plechovky od kávy, čaje, obaly od trvanlivých potravin, obaly od krmiv pro zvířata, víčka od jogurtů, tvarohů, alobal, potravinové tácky, víčka od sterilovaných potravin, drobné kovové obaly. Surovina je poté roztříděna na dotřiďovací lince. Kovový odpad odložený do nádob na zbytkový komunální odpad snižuje výhřevnost spalovaného odpadu. Mapa a vyhledávač kontejnerů.

Nápojové kartony (obaly od mléka, džusů, vína, tetrapack)

Nápojové kartony patří také do žlutých kontejnerů rozmístěných v ulicích, surovina je poté roztříděna na dotřiďovací lince. Mapa a vyhledávač kontejnerů.

Bioodpad

Mezi bioodpad se počítá kuchyňský odpad nebo odpad ze zeleně. Všude, kde nám to místní podmínky dovolí, doporučujeme zakládat domácí komposty. Pokud nemůžete doma/v kancelářích kompostovat, můžete ho zdarma odevzdávat do hnědých biopopelnic rozmístěných po městě. Patří sem: kuchyňské zbytky a potraviny rostlinného původu,slupky, odřezky ovoce a zeleniny, jádřince,pokojové rostliny, hlína z květináčů, kávová sedlina. Nepatří sem: skořápky od vajec, živočišné zbytky (jako je maso), mléčné zbytky, olej, zbytky vařených jídel, sáčky, i když jsou kompostovatelné. Mapa a vyhledávač kontejnerů (na podzim 2022 více než 1300 popelnic).

Sběrná střediska odpadů

Na území Brna funguje skoro 40 sběrných středisek odpadů, zvaných též sběrné dvory, či ekodvory. Patří do nich: Vše, co se dává do kontejnerů na tříděný odpad, ale je toho větší množství či se nevejde do popelnic. Dále objemný odpad, bioodpad ze zahrad, nebezpečný odpad, stavební odpad a pneumatiky, vysloužilá elektronika. Naopak sem nepatří: bytová jádra, azbest, eternit, sádrokarton, pěnový stavební polystyren (ve velkém množství), živočišný odpad - tyto druhy odpadů patří do sběrného střediska pro podnikatele, které provozuje společnost ASTV (Líšeňská 35). Mapa sběrných středisek odpadů.

Objemný odpad

Příkladem objemného odpadu mohou být koberce, nábytek a jeho části, tabulové sklo, zrcadla, sporáky, různé přístroje, zařízení apod. Objemný odpad se nesmí odkládat k nádobám určeným pro běžný komunální odpad!

Bioodpad

Sběrná střediska přijímají biologický odpad rostlinného původu nejen z domácností, ale i ze zahrad; i jeho větší množství či dřevo. Patří sem: listí, tráva, plevel, drny a zbytky rostlin, seno a sláma, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, spadané ovoce, plevel, košťály i celé rostliny, větve (pořezané na kusy velikosti cca 50 cm). Nepatří sem: zbytky jídel živočišného původu, gastroodpad, jedlé oleje, uhynulá zvířata, exkrementy zvířat.

Použitá elektronika

Do sběrných středisek odpadu můžete odložit zdarma malý i velký domácí elektrospotřebič, ať se zapojuje do elektriky či funguje na baterie. Příkladem jsou televizory a monitory počítačů, počítače, tiskárny, kopírky, rádia, elektromotory, chladničky, elektrické nářadí, elektrické hračky, úsporné zářivky Musí jít vždy o celé, nerozebrané kusy.

Rostlinný olej

Použitý rostlinný olej zdarma odebírají všechna brněnská střediska odpadů. Tuk není třeba před odevzdáním nijak upravovat, ale je vhodnější, aby neobsahoval žádné zbytky smažených potravin. Olej nemusíte filtrovat, pouze jej po použití nechte ustálit tak, aby případné nečistoty klesly ke dnu, a teprve poté jej slijte do připravené nádoby. Do sběrného dvora fritovací olej přineste v uzavíratelném plastovém obalu (například kanystru nebo PET lahvi).

Stavební odpad, suť

V menších objemech odkládejte do vybraných 14 sběrných středisek odpadů. Nesmí obsahovat azbest. Jako jediné ze všech položek ze sběrných dvorů je zpoplatněno - 1,20 Kč/kg suti.(Seznam míst, které odebírají i stavební odpad).

Nebezpečný odpad

Do sběrných dvorů patří i prakticky veškerý nebezpečný odpad. Tedy: různé baterie a akumulátor,     rozpouštědla, kyseliny, zásady a fotochemikálie, pesticidy, čisticí prostředky či jiné chemikálie, motorové a jiné minerální oleje (např. oleje na jízdní kola), barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

Další odpady: starý nábytek, podlahové krytiny, vybavení domácnosti, dřevo, polystyren

Dále můžete do sběrných středisek odpadů odevzdávat nábytek: čalouněný či plastový nábytek, skříně, židle, stoly, postele, ale i a matrace. Dále podlahové krytiny – PVC, linolea, koberce; navíc i peřiny, dětské autosedačky či dřevo. Na polystyren mají připraveny speciální velké textilní koše.

Zpět do obchodů, výkupny a sběrny, znovuvyužití

Skleněné lahve

Zálohované lahve je možno vracet v obchodní síti všude tam, kde výrobky v těchto obalech nabízejí.

Zpětný odběr - elektrozařízení, baterie, autobaterie, pneumatiky, minerální oleje

Při nákupu nového elektrozařízení, baterie, autobaterie, pneumatiky či minerálního oleje můžete využít povinnosti prodejce, který musí zajistit, abyste mohli použité výrobek zdarma odevzdat ve stejném počtu kusů zařízení podobného typu a použití. Povinnost splní tím, že Vám sdělí místo zpětného odběru, které musí být stejně dostupné jako místo prodeje. Pokud není schopen toto sdělit (místo zpětného odběru neexistuje), je povinen zajistit zpětný odběr, tj. výrobek bezplatně odebrat.

Textil

  • Sběr použitelného šatstva zajišťuje Diecézní charita Brno, která provozuje humanitární šatník na ulici Rosická 1 (bývalá administrativní budova u železniční stanice Brno Dolní nádraží, za autobusovým nádražím Zvonařka). Otvírací doba a další informace, kontakt tel. 731 428 371 (Ludmila Sedláčková), www.dchb.charita.cz, k dispozici jsou rovněž kontejnery na šatstvo po městě (seznam kontejnerů asi 20 míst). Přijímají např.: Letní a zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, utěrky, ručníky, záclony; látky - minimálně 1m; nepoškozená obuv, obuv, batůžky a ledvinky.
  • Pěkné oblečení, které může využít někdo další, lze věnovat Nadaci Veronica do obchůdku. Kromě textilu můžete přinést i módní doplňky, pěkné knihy, bižuterii nebo obrazy. Finance získané prodejem jsou použity na projekty, které pečují o přírodu a chrání životní prostředí ve městě Brně. Obchod Nadace Veronica sídlí na Pekařské 38 a Palacké třídě 25 (Královo Pole)
  • Sbírka šatstva pro potřebné občany, organizuje Magistrát města Brna, sociálních kurátorů, Křenová 20, každá první středa v měsíci od 16 do 20 h, podrobnosti na webu města. Uvítají hlavně pánské sportovnější oblečení, ve kterém lze přežít na ulici, v chatce apod. Dále i tašky, batohy, spacáky, karimatky. Možnost dohodnout sbírku s kolegy na pracovišti, odvoz pak zajištěn.
  • Podívejte se na naší Ekomapu i na další místa, kam můžete odevzdat starší textil (Charitativní bazar, Diecézní charita, kontejnery na textil,...)

Staré léky

Nespotřebované léky vracejte do všech lékáren.

Potravinářské oleje

Kromě výše uvedených míst potravinářské oleje odebere třeba firma Kobylka, s.r.o., Svatopetrská 20, tel. 545 234 360, 602 537 574, e-mail: oleje@kobylka.cz, www.kobylka.cz

Autovraky

  • SD Kovošrot, s.r.o., Železná 492/16, tel. 543 514 111, e-mail: info@sdkovosrot.cz, www.sdkovosrot.cz
  • Remet, s.r.o., Vídeňská 127, tel. 547 135 111, 547 214 999, fax 547 213 117, www.remet.net

Stavební odpad

Recyklovatelné materiály můžete nabídnout firmám:

  • firma Dufonev, recyklační linka na skládce Černovice, tel. 775 887 390, e-mail: dufonev@dufonev.cz, www.dufonev.cz
  • firma Setra, Zvonařka 16, tel. 543 256 706, 543 256 892, e-mail: setra@setra-cr.cz, www.setra-cr.cz
  • firma SATESO, Dlouhá 1157/36, Šlapanice (skládka-recyklační dvůr na suť je podél ulice Zemědělská, Šlapanice), tel. 603 816 128, e-mail: sateso@sateso.cz, www.sateso.cz (primárně pro obyvatele Šlapanic a Bedřichovic, dále jen na základě písemné smlouvy, nebo na základě předchozí ústní dohody s provozovatelem sběrného střediska odpadů)

Železo, hliník, kovy

Železo a další kovy lze prodat ve výkupnách sběrných surovin.

Autor: Petr Ledvina; Ekologická poradna Veronica

Přečtěte si dále k tématu

Další dotazy z kategorie: Odpady, kompostování Ekologická poradna Veronica

Ekologická poradna
je tu pro Vás

Mám dotaz

Celkový počet odpovězených dotazů 432. Nenašli jste zde odpověď na Váš dotaz, přečtěte si ještě poradnové články z časopisu Veronica nebo nám položte nový dotaz.

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 3. 6. 2024