Otázky a odpovědi z ekologické poradny
Ekologická poradna Veronica radí

Nachází se tu otázky a odpovědi na nej­různější ekolo­gická témata. Pro snažší orientaci jsou zařa­zeny do kategorií.

Vyberte kategorii

Výběr dle klíčových slov

Dotaz: Je možné recyklovat CD a DVD?

Kategorie: Odpady, kompostování

Chci se zeptat, jestli je možné recyklovat kompaktní disky. Celkem často jsem dříve cédéčka vypaloval a má doma nahromaděné kusy. Je mi líto je jen tak vyhodit do koše a zároveň nevím, jestli se hodí do kontejneru na plasty.

 
Odpověď revidována: 16. 9. 2019 (původní odpověď: 8. 2. 2008)

Kompaktní disky i DVD jsou složeny z plastu polykarbonátu, pokrytého tenkou vrstvou hliníku, popřípadě zlata, titanu a dalších látek, a proto je jejich recyklace složitější. Existují v zásadě dvě hlavní možnosti, jak se starými CD a DVD naložit.

První možností je stará CD a DVD odkládat do sběrných boxů s logem „Zelená firma", které provozuje společnost REMA. Kontejnery jsou určeny na sběr baterií a drobného elektroodpadu od občanů přímo v místě jejich zaměstnání, je sem možné odkládat i CD a DVD. Ta se poté podle vyjádření firmy REMA odváží do zahraničí (do Polska a Německa), kde se zpracovávají a získaný polykarbonát a vzácné kovy se dále využívají. Bohužel se nám nepovedlo zjistit, co se s vytřízenými disky dále reálně děje a jestli jsou materiálově opravdu využity.

Společnost REMA sbírá disky dvěma způsoby. Pokud máte více než 10 kg odpadu (elektroodpad, tonery, baterie, elektrospotřebiče, CD a DVD), můžete si skrze službu „Buď líný" objednat svoz přímo z vašeho domova. Množství do 10 kg je možné poslat bezplatně poštou přes službu re:Balík.

Na stránkách Třídění odpadu se uvádí, že CD, DVD a jim podobné disky mají být vyhozeny do směsného odpadu. Většina legálních skládek je zabezpečena proti průsakům, těžké kovy by tedy neměly kontaminovat půdu. Pálení se nedoporučuje, protože se do ovzduší uvolňují jedovaté látky.

V Brně radí městská odpadová společnost SAKO CD a DVD v malém množství odkládat do směsného odpadu. Ve větším množství je možné je odvézt na sběrný dvůr ani zde však nedochází k jejich recyklaci. Pokud máte stará originální a funkční CD a DVD (filmy, hudba, apod.) můžete je v Brně odevzdat do šesti vybraných středisek odpadů (projekt ReUse), kde si je lidé mohou za symbolickou cenu koupit a podpořit tím projekt „Květiny pro Brno".

Pro pokažená cédéčka (v malém množství) lze také nalézt alternativní využití: někdo z nich vyrábí podšálky, plašiče ptáků nebo dokonce umělecká díla.

 
Autor(ka): Nikola Cieslarová, Vilém Řiháček a Petr Ledvina

Přečtěte si dále k tématu

Všechny dotazy v kategorii „Odpady, kompostování“

Celkový počet odpovězených dotazů 406. Nenašli jste zde Váš dotaz či vaše téma, přečtěte si ještě poradnové články z časopisu Veronica nebo se nás zeptejte.

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 1. 4. 2020  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube