Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Co se starými železničními pražci?

24. 9. 2014

Dobrý den,
soused mi odložil na zahradu staré železniční pražce, slyšel jsem, že se jedná o nebezpečný odpad. Jak mám postupovat?

Doporučení Ekologické poradny Veronica

Foto: Ralf Roletschek, Wikimedia CommonsPodle stanoviska Státního zdravotnického ústavu, je vzhledem k charakteru chemických látek, které byly použity při ošetření dřeva v rámci jejich výroby a následné další kontaminaci pražců související s provozem na železnici, nutné považovat vyřazené pražce za nebezpečný odpad ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Tento odpad vzhledem k obsahu impregnačních látek, dehtu, těžkých kovů, olejů atd. byl zařazen pod katalogové číslo 17 02 01* Dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné. V minulosti se k impregnaci používaly  především dehtovité zbytky z destilací černouhelného koksu, potencované chlorací nebo  přímo chlorované fenolové směsi. Jde o silně toxické až karcinogenní organické látky,  které mohou v přírodě přetrvávat desítky let. Mezi nejvýznamnější škodliviny použité na  ošetření pražců patří polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU). Do organismu člověka se v plynné fázi mohou dostat přes dýchací cesty, v kapalné a pevné fázi zažívacím traktem, kožní cestou a sliznicemi. Z tohoto důvodu nelze železniční pražce využívat jako stavební materiál. Dlouhodobé působení zmíněných látek může vyvolat zdravotní potíže.

Podle platných předpisů tento nebezpečný odpad neměl být vůbec svěřen do rukou soukromých osob. Nicméně k tomuto porušení v minulosti došlo a nyní jsou nuceni otázku likvidace nebezpečného odpadu řešit jeho stávající vlastníci. Obec nemá v tomto případě povinnost takový odpad bezplatně přijímat. Pražce je nutné na vlastní náklady uložit na skládku nebezpečného odpadu nebo zajistit jeho odběr specializovanou firmou, která nebezpečný odpad přijímá. Informace o jejich umístění a provozu si vyžádejte na příslušném obecním či městském úřadě. Pokud vaše obec provozuje spalovnu, můžete se obrátit na oddělení příjmu odpadu se žádostí o přijetí nebezpečného odpadu. Více informací o rizicích nakládání s železničními pražci obsahuje dokument Státního zdravotnického ústavu. Akutní ohrožení Vám tedy pravděpodobně nehrozí, ale mějte na paměti možné riziko kontaminace zahradní půdy.

Jako nejlepší východisko Vaší situace vidím vzájemnou dohodu na postupu při odstranění pražců. Snažte se předejít zbytečným právním sporům, které bývají často finančně i psychicky náročné a usilujte o zachování dobrých sousedských vztahů
Pokud přesto se sousedem nenaleznete shodu ohledně osudu nebezpečného odpadu na Vašem pozemku, Ekologický právní servis (EPS) ukazuje následující možnosti, jak postupovat:

  1. obrátit se na Českou inspekci životního prostředí, která může uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč osobě, která soustřeďuje odpad nebo s ním jinak nakládá na místech nebo v objektech, které nejsou podle tohoto zákona zařízeními určenými k nakládání s odpady. Zároveň může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy.
  2. v případě, že se pražce nacházejí na půdě náležející do zemědělského půdního fondu (nutno ověřit), můžete se obrátit také na orgán ochrany zemědělského půdního fondu, kterým je místně příslušný obecní úřad.
  3. přestupku se podle § 35 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, dopustí i ten, kdo znečistí půdu nevhodným skladováním škodlivých látek.

Podrobnější informace k právnímu postupu naleznete na webu Ekologického právního servisu (dnes Frank Bold).

Přejeme Vám hladký průběh likvidace nebezpečného odpadu.

Autor: Petra Poklembová; Ekologická poradna Veronica

Přečtěte si dále k tématu

Další dotazy z kategorie: Odpady, kompostování Ekologická poradna Veronica

Ekologická poradna
je tu pro Vás

Mám dotaz

Celkový počet odpovězených dotazů 432. Nenašli jste zde odpověď na Váš dotaz, přečtěte si ještě poradnové články z časopisu Veronica nebo nám položte nový dotaz.

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 20. 5. 2024