Otázky a odpovědi z Ekologické poradny

Ekologická poradna Veronica radíNa této stránce najdete otázky a odpovědi na nejrůznější ekologická témata. Pro snažší orientaci jsou otázky zařazeny do kategorií. Výběrem kategorie se můžete podívat na všechny dotazy, které do ní patří.

Vyberte kategorii

Hledejte podle klíčových slov

Dotaz: Jaké škodliviny vznikají při spalování obalů? Legislativa.

Kategorie: Škodliviny v životním prostředí

Ráda bych věděla, jaké škodliviny se vytváří při spalování různých obalů od cukrovinek apod. Rodiče na chatě, u které je zahrádka se zeleninou, podobné věci hází do kamen a nevěří mí, že si tím možná „hnojí“ své výpěstky.
29. 6. 2009

Váš dotaz má dvě roviny - jedna věc je, co může vznikat za škodliviny, druhá je rovina legislativy (zákony).

Co se týká spalování jako procesu, tak doporučujeme naší knížku: Chemické látky v životním prostředí a zdraví, autor MUDr. Šuta (zdarma ke stažení). Obal cukrovinek může bohužel být například z PVC, což je jeden z nejhorších možných plastů: popis str. 23-24. Podložky pod cukrovinky bývají z polystyrenu, při jehož hoření vzniká styren - str. 22, o styrenu na str. 33-34. Bohužel ani ostatní plasty nejsou bezproblémové a navíc plasty jsou obohaceny různými látkami, jako jsou změkčovadla, barviva a stabilizátory. Obsahují často těžké kovy, které se při spalování jednak uvolňují do ovzduší a jednak zůstávají v popelu. Navíc hoření není vždy dokonalé - viz dva texty toxikologa Ing. Linharta: http://www.ekolist.cz/dotaz.shtml?x=149411 a http://ekolist.cz/dotaz.shtml?x=88520
Stručně řečeno: Při spalování v kamnech, kotli či na otevřeném ohništi, tedy za poměrně nízkých teplot, vzniká mnohem více nebezpečných škodlivin než v průměrné spalovně či průmyslovém podniku, které jsou navíc vybaveny speciálními filtry. Při spalování plastických hmot v malých topeništích se uvolňuje oxid uhelnatý, chlorovodíkový plyn, dioxiny, chlorované furany, kyanovodík, fosgen, těžké kovy. Ty mohou zapříčinit krevní abnormality, poškození jater, rakovinu a vady při narození.

Co se týká legislativy, tak je spalování v kotli i venku plastů zakázáno. V kamnech se může topit jen tím, co schválí výrobce (což nikdy není plastový odpad) a venku se smí pálit jen suchý rostlinný materiál. Je to podle zákona o odpadech (z. č. 185/2001) a především podle zákona o ovzduší (číslo 86 z roku 2002 ve znění pozdějších předpisů)
paragraf 3 zákona o ovzduší: Povinnosti právnických a fyzických osob,
odstavec 5: V  otevřených  ohništích,  zahradních  krbech  nebo  v  otevřených  grilovacích  zařízeních  lze  spalovat  jen  dřevo, dřevěné uhlí, suché   rostlinné  materiály  a  plynná paliva určená výrobcem, přičemž uvedená paliva  nebo  materiály  nesmějí  být kontaminovány chemickými látkami.   Obec  může  obecně  závaznou  vyhláškou stanovit podmínky pro spalování   rostlinných materiálů podle § 50 odst. 3 písm. a) nebo jejich spalování  zakázat,   pokud  zajistí  jiný  způsob  pro  jejich  odstranění  podle   zvláštního právního předpisu.

a co se týká vnitřních kamen/krbů/kotlů tak o tom mluví odstavec 2 a 4 stejného paragrafu:
odstavec 2: Veškerá paliva lze vyrábět, skladovat, dovážet, prodávat a používat   jen v souladu se zvláštními právními předpisy a s tímto zákonem a  v  souladu  s požadavky na kvalitu ve lhůtách stanovených prováděcím právním předpisem.  Jako  palivo  nelze  použít odpad  podle zákona o  odpadech.
odstavec 4:  Spalování  látek ve zdrojích  znečišťování ovzduší, které nejsou  palivy  určenými výrobci jejich zařízení, popřípadě látkami uvedenými v   souboru technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu zdrojů znečišťování ovzduší podle § 11 odst. 2, je  zakázáno.
Zdroj znečištění ovzduší je v tomto případě kotel vašich rodičů.

Pokud tedy vaši doopravdy rodiče pálí plastový odpad, dělají věc nelegální a navíc je to i špatné řešení: škodí životnímu prostředí, sami sobě a svému okolí.

Přečtěte si dále k tématu

Všechny dotazy v kategorii „Škodliviny v životním prostředí“

Celkový počet odpovězených dotazů 405. Nenašli jste zde Váš dotaz či vaše téma, přečtěte si ještě poradnové články z časopisu Veronica nebo se nás zeptejte.

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 16. 1. 2020  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube