Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Jaké jsou povinnosti obce týkající se odpadů?

9. 10. 2007

Dobrý den, mám dotaz týkající se odpadů. Bydlím na malé vesnici /100 obyvatel/, chtěla bych přimět starostu k umístění většího počtu popelnic na tříděný odpad a není s ním moc řeč, nemá prý peníze (zatím máme jednu popelnici na PET lahve a jednu na sklo na celou obec a na ty PET lahve je neustále plná). Také jsem se ho ptala, kdy k nám přijede sběr nebezpečného odpadu a to prý neví. Jaké má obec povinnosti týkající se odpadů? Většina obyvatelstva stále totiž topí svým odpadem a je to na ovzduší v zimních měsících znát.

Doporučení Ekologické poradny Veronica

Pěkný den z Veroniky,
(1) povinnosti obce jsou dané zákonem o odpadech č. 185/2001. Z hlediska nebezpečných odpadů je důležitý je hlavně paragraf 17: " § 17 Povinnosti a oprávnění obce a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem. 

(2) Obec může ve své samostatné působnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou obce systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území,včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

(3) Obec je povinna v souladu se zvláštními právními předpisy určit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad, který produkují,a zajistit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu (např. zbytky barev a spotřební chemie, zářivky, rozpouštědla). Povinnost zajištění míst k odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu obec splní určením místa k soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu ve stanovených termínech, minimálně však dvakrát ročně, a dále zajištěním odvozu oprávněnou osobou. Obec může tento systém v případě potřeby doplnit pravidelným mobilním svozem oprávněnou osobou.

(4) Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených a ode dne, kdy tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného obcí, pokud odpad samy nevyužijí v souladu s tímto zákonem a zvláštními právními předpisy.

(5) Obec může vybírat úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob na základě smlouvy. Smlouva musí být uzavřena písemně a musí obsahovat výši úhrady.Vybírá-li obec tuto úhradu, nemůže stanovit poplatek za komunální odpad podle § 17a ani místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle zvláštního zákona. " tj. obec musí aspoň 2x ročně dělat svoz nebezpečného odpadu! + může vydat vyhlášku o svozu odpadu.

Peníze na kontejnery: jednak můžou být od autorizované obalové společnosti Ekokom, za vytříděný odpad a zároveň Ekokom sám může zaplatit kontejnery.
K legislativě ví asi nejvíce Ekologický právní servis, chtít Markétu Višinkovou.

Pálení odpadu: Dle zákona o ovzduší č. 86/2002, paragraf 3, odstavec 2:

"(2) Veškerá paliva lze vyrábět, skladovat, dovážet, prodávat a používat jen v  souladu se zvláštními právními předpisy,4),5) a s tímto zákonem a v souladu s požadavky na kvalitu ve lhůtách stanovených prováděcím právním předpisem. Jako palivo nelze použít odpad podle zákona o odpadech." zakazuje pálit odpad (resp. cokoliv co není přepsáno výrobcem) v kamnech.

Pokutu v tomto případě uděluje obec. Pokud nechce konat (udělit pokutu) obraťte se na nařízený orgán, tj. Krajský úřad. Kdybyste cokoliv potřebovala, volejte či se stavte. 

Autor: Petr Ledvina; Ekologický institut Veronica

Další dotazy z kategorie: Odpady, kompostování Ekologická poradna Veronica

Ekologická poradna
je tu pro Vás

Mám dotaz

Celkový počet odpovězených dotazů 432. Nenašli jste zde odpověď na Váš dotaz, přečtěte si ještě poradnové články z časopisu Veronica nebo nám položte nový dotaz.

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 11. 4. 2024