Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Ochrana užovky stromové v oblasti Vlárského průsmyku

 V souladu s náplní Záchranného programu užovky stromové (Zamenis longissimus) v ČR naše organizace  Veronica v roce 2011 podnikla celou řadu kroků na ochranu tohoto druhu. V rámci projektu bylo zajištěno vybudování  jednoduchého speciálního biotopu -  líhniště - v oblasti Pláňavy (obec Štítná nad Vláří).  Podařilo se  sehnat majitele pozemků v této lokalitě pana Štěpančíka, který souhlas udělil a dokonce líhniště podle instrukcí i vybudoval. Jde o roubený základ , který byl naplněn vhodným  materiálem (ovčí a koňský hnůj, sláma a piliny). V podstatě jde o to, že místní populace stromových užovek si zvykla využívat za líhniště hnojiště a komposty, které zde vytvářelo původní obyvatelstvo (kopaničáři). V současné době   ovšem jsou často  původní objekty opouštěny a nehospodaří zde. Na a jejich místo přicházejí chalupáři, kteří hnojiště a komposty považují někdy za neestetické a ruší je.

V okolí Páňav  je užovka opakovaně pozorována, přímo na pozemcích, kde se vybudovalo líhniště pozorována zatím nebyla. Smyslem projektu bylo připravit ji prostředí, aby se tam mohla trvale vyskytovat a množit. Zkušenosti řešitele z budováním podobných zařízení pro stejný druh užovky v NP Podyjí ukazuji, že tito hadi reagují na nabízené možnosti úkrytů a líhnišť s určitým zpožděním (1-3 roky) Zhodnotit, zda vybudované hliniště bylo užovkami přijato či nikoliv,  je v současné chvíli nemožné.

Dalším aspektem projektu bylo pokračovaní v informování veřejnosti o výskytu a ochraně tohoto hada se záměrem získat zpětnou vazbu o případných nálezech  na pozemcích soukromých vlastníků, kam řešitel nemá volný přístup  a také povzbudit majitele nemovitostí, aby užovky chránili v rámci svých možností. Tady se podařilo navazovat kontakt se starousedlíky, chalupáři a chataři v údolí Hluboče , které se nachází v blízkosti obce Svatý Štěpán. Tam se podařilo u dvou chatařů spolehlivě ověřit její výskyt a osobními konsultacemi  na místě zajistit  možnost dalšího rozmnožovaní úžovek v této lokalitě. U jednoho starousedlíka (čp.47 Ptáčkovi) se podařilo dohledat hada, který byl nechtěně usmrcen při kosení. Byly konzultovány možnosti ochrany těchto jedinců při kosení.

Pro naši organizaci má projekt podpořený z programu Strom života Nadace Partnerství zásadní význam. Jednak umožňuje pokračovat v ochraně užovek podpořené v minulých letech z Finančních mechanismů EHP/Norska a za druhé umožňuje zviditelnit naši organizaci  v v jižní části Zlínského kraje, kde  má Veronica celou řadu projektů v oblasti Hostětína. Ochrana užovky stromové se perfektně shoduje s konceptem chráněných krajinných oblastí. Kromě  speciální péče o maloplošná chráněná území, vyžaduje tato užovka usměrňovaný vývoj zemědělského osídlení a užívaní zemědělské půdy bez velkých extrémů (ani velmi intenzivní využívaní , ani nevyužívaní). I když nejčastější příčnou úhynu užovek je přímo či nepřímo člověk, zároveň svoji činností umožňuje užovkám přežívat v zemědělské krajině. 

Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory Nadace Partnerství, SFŽP ČR a MŽP.

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 20. 5. 2024