Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Příklady dobré praxe - Salaš

Turisticky atraktivní podhorská obec Salaš (Zlínský kraj) na úpatí Chřibů se léta potýkala s problémem, kdy topení uhlím způsobovalo v zimě v neprovětrané horské kotlině rapidní znečištění ovzduší.

Vzhledem k rozptýlené zástavbě nemohlo být vytápění řešeno centrálně, proto zastupitelstvo obce problém řešilo přímou podporou jednotlivých domácností. Konkrétně nákupem a instalací kotlů pro spalování dřeva (na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru) do 32 rodinných domů a 4 systémů solárních kolektorů pro ohřev teplé vody.

Využívají přitom zásobování z místních zdrojů dřeva, čímž se také snižují emise z dopravy paliv.

Více informací o realizovaném projektu můžete najít na stránkách Energetické agentury Zlínského kraje.a v letáčku o projektu.

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 16. 10. 2020