Otázky a odpovědi z ekologické poradny
Ekologická poradna Veronica radí

Nachází se tu otázky a odpovědi na nej­různější ekolo­gická témata. Pro snažší orientaci jsou zařa­zeny do kategorií.

Vyberte kategorii

Výběr dle klíčových slov

Dotaz: Kam v Brně odnést použitý rostlinný olej?

Kategorie: Domácí ekologie, nakupování

Doslechla jsem se, že ve sběrných dvorech v Brně je možné odevzdat použitý tuk například z fritovacího hrnce. Jak odběr vlastně probíhá? Je potřeba olej před odevzdáním nějak upravit?

10. 12. 2015

Úplně nejlepší varianta, jak podobnému typu odpadu předcházet, je vůbec ho nevytvářet. Je pro vás představitelné fritovací olej v kuchyni vůbec nepoužívat?
Pokud už odpad vznikl, je třeba s ním zodpovědně naložit. Použitý kuchyňský olej z domácností spadá do oblasti komunálního odpadu. Je biologicky rozložitelný a jako takový je možné jej zkompostovat, budeme-li dodržovat určitá pravidla: zásadní je nelít olej do kompostu v tekuté formě a velkých objemech (mohlo by dojít ke kontaminaci půdy a spodních vod), nejlepší řešení je nechat olej nasáknout do přírodního sorbentu typu piliny, kartonový papír, ubrousky a tento materiál následně vložit do kompostu.
Pokud je pro Vás varianta kompostování problematická, existují další možnosti, jak se použitých potravinářských olejů a tuků zodpovědně zbavit. Rozhodně nedoporučujeme olej vylít do kanalizace.

Po ochlazení odpadní vody v potrubí se tuky sráží a dochází tak k ucpání kanalizační sítě.Použitý rostlinný olej je možné v brněnských sběrných dvorech odevzdat již od února tohoto roku (2015). Sběr probíhá ve všech střediscích odpadu. Tuk není třeba před odevzdáním nijak upravovat, ale je vhodnější, aby neobsahoval žádné zbytky smažených potravin. Olej nemusíte filtrovat, pouze jej po použití nechte ustálit tak, aby případné nečistoty klesly ke dnu, a teprvé poté jej slijte do připravené nádoby. Pokud používáte na smažení také sádlo, tak je s olejem nemíchejte, směs rostlinného a živočišného tuku není možné zpracovat.

Popelnice na použitý rostlinný olej. Foto: Petr Ledvina

Do sběrného dvora fritovací olej přineste v uzavíratelném plastovém obalu (například kanystru nebo PET lahvi) a odložte jej do připravené černé popelnice s nálepkou označující, že jde o nádobu určenou ke sběru použitých olejů z domácnosti.

Odevzdané použité oleje je možné po vyčištění a úpravách využít v průmyslu, k topení, případně mohou být přidány do pohonných hmot. Zatímco vylití oleje do dopadu znečišťuje a ucpává kanalizaci a zbytečně zatěžuje čistírny odpadních vod, jeho odevzdáním umožňujete jeho další využití.

Aktivita je podpořena v rámci projektu Environmentální poradenství aktivně, profesionálně a místně zakotveně. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
Logolink programu Fondu NNO

Autor: Radka Matějíčková
Ekologický institut Veronica

Přečtěte si dále k tématu

Všechny dotazy v kategorii „Domácí ekologie, nakupování“

Celkový počet odpovězených dotazů 406. Nenašli jste zde Váš dotaz či vaše téma, přečtěte si ještě poradnové články z časopisu Veronica nebo se nás zeptejte.

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 1. 4. 2020  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube