Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Dioxiny v krmivech - jak mohou pocházet z bionafty?

28. 1. 2011

Jaké množství dioxinů vzniká při produkci bionafty? Je to běžné, že při její výrobě vznikají a co se pak s odpadem děje? Souvisí to se současnou německou aférou (Zpráva z tisku: „Jedovatá látka se ke zvířatům dostala vinou firmy Harles & Jentzsch ze Šlesvicka-Holštýnska. Ta nedopatřením vyrobila tisíce tun krmiva z odpadu, který vznikl při výrobě bionafty.“)

Doporučení Ekologické poradny Veronica

Dioxiny, správněji řečeno látky s dioxinovým účinkem (mezi ně patří polychlorovaný dibenzodioxiny, dibenzo furany a bifenyly - PCDD, PCDF, PCB) jsou skupinou chemických látek, jejichž vznik je poměrně komplexním procesem. V malém množství vznikají i během přírodních dějů nebo procesů (např. lesní nebo stepní požáry, vulkanická činnost). Ve zvýšeném množství mohou vznikat při řadě průmyslových procesů jako jsou rozmanité chemické technologie (např. výroba chlóru, chlorovaných rozpouštědel, pesticidů či plastických hmot), ale také hutnictví nebo spalování odpadů. Dioxiny jsou v důsledku přírodních procesů, ale zejména lidské činnosti v malých koncentracích všude v kolem nás. Dokonce jsou součástí lidského těla. Dlouhodobě přetrvávají v životním prostředí (jsou perzistentní) a mají schopnost bioakumulace (hromadí se v tělech živých organismu, zejména v tkáních bohatých na tuk).

Podle dostupných informací není přesný původ kontaminace krmivových směsi dioxiny během nedávného německého skandálu úplně jasný. Podařilo se odhalit, že výrobce krmných směsí před řetězec prostředníků nakoupil technickou směs mastných kyselin od firmy, který mimo jiné jež produkuje tzv. bionaftu. Ta je vlastně methyl (případně ethyl- nebo propyl-) esterem těchto mastných kyselin.

Závod do které byl vystopován původ dioxinové kontaminace je kromě jiného zpracovatelem odpadních rostlinných olejů. Není jasné, zda kontaminace směsi prodané výrobci krmiv souvisela s výrobou bionafty a případně jak. Obecně lze říci, že rostlinné i živočišné tuky obsahují určité nepatrné množství dioxinových látek. Nejkvalitnější oleje se používají jako pokrmové tuky pro lidskou výživu. Méně kvalitní pro výrobu krmiv pro zvířata. A nejbenevolentnější pravidla platí pro oleje užívané pro výrobu biopaliv (bionafty - esterifikací mastných kyselin). Je možné, že zvýšená dioxinová kontaminace technické směsi mastných kyselin pro výrobce krmiva byla způsobena už kontaminací odpadních olejů, které firma zpracovávala. Je možné, že šlo o zbytky jinak už firmou nevyužitelné. Dostupné informace bohužel neumožňují to přesně říci.

Závěrem, lze konstatovat, že odborná literatura popisuje celou řadu technologií nebo procesů, které mohou být významným zdrojem dioxinových látek. Výroba bionafty mezi nimi přinejmenším doposud uváděna není.

Autor: Miroslav Šuta; Ekologická poradna Veronica

Přečtěte si dále k tématu

Další dotazy z kategorie: Škodliviny v životním prostředí Ekologická poradna Veronica

Ekologická poradna
je tu pro Vás

Mám dotaz

Celkový počet odpovězených dotazů 432. Nenašli jste zde odpověď na Váš dotaz, přečtěte si ještě poradnové články z časopisu Veronica nebo nám položte nový dotaz.

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 21. 6. 2024