Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Chrání zákony stromy před poškozením při stavebních činnostech?

26. 7. 2006

Všímám si, že stromy v Brně jsou často poškozeny stavebními stroji. Letos usychá v Brně viditelně velké množství pravděpodobně suchem, ale počasí nezměníme. Lze tedy zabránit firmám v poškozování stromů při výkopech nebo jiných stavebních pracích?

Doporučení Ekologické poradny Veronica

Ochranu zeleně řeší norma ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Tato norma řeší ochranu ploch i stromů před chemickým znečištěním, tepelnými zdroji, zamokřením, navážce, snižování terénu, hloubení výkopů a také před mechanickým poškozením.

Cituji bod 3.5 - ochrana stromů před mechanickým poškozením: stromy na staveništi se musí chránit proti mechanickému poškození (např. pohmoždění kůry kmene, větví a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a speciálními stavebními postupy, a to oplocením nejméně 1,8m vysokým, s bočním odstupem 1,5 m od okraje plochy. Plot má chránit celou kořenovou zónu. Za kořenovou zónu se pokládá plocha půdy pod korunou stromů (ohraničená okapovou linií koruny) zvětšená o 1,5m, u sloupovitých forem zvětšená o 5 m, po celém obvodu koruny (okapové linii). Jestliže není možné zajistit ochranu celé kořenové zóny (nedostatek místa), je nutno kmen obednit do výšky alespoň 2 m. Ochranné zařízení se musí připevnit bez poškození stromů a vůči kmenu vypolštářovat. Nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy. Korunu nutno chránit před poškozením stavebními mechanizmy, ohrožené větve se musí vyvázat nahoru, místa úvazků je nutno vypodložit vhodným materiálem.

Bod 3.8. ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů - ...výkop se nesmí vést blíže než 2,5 m od paty kmene (pozn.VZmB - ve vyhlášce se vzdálenosti liší dle typu sítě - elektro, voda a sdělovací kabely mají 150 cm, ostatní 250 cm, navíc lze mnohdy těžko přesvědčit síťaře, že stromy musejí respektovat - oni argumentují často tím, že jejich síť zde byla dřív, což lze těžko stanovit)... Při pokládání sítí technického vybavení se doporučuje vést je pokud možno spodem pod kořenovým prostorem. Při hloubení výkopů nesmějí být porušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit hladkým řezem a řezná místa zahladit. Konce kořenů o průměru menším než 2 cm nutno ošetřit prostředky k ošetření ran. Kořeny je nutné chránit před vysycháním a před účinky mrazu...

Norma má doporučující charakter, ale pokud ji odcitujeme v našich podmínkách pro stavební řízení, pak se stává závaznou.

V srpnu 2005 jsme se účastnili konference zaměřené na stavební činnost. Třídenní seminář byl určen odborníkům i veřejnosti ze stran ochránců zeleně, pracovníků se zelení, úředníkům OŽP i stavebních úřadů a stavebním firmám. Těch zde bohužel mnoho nebylo, přestože program byl zajímavý, přednášejícími byli také zahraniční lektoři a svůj příspěvek, jak se snažíme v Brně, jsme přednesli i my. Bohužel nejsme příliš podporováni stavebními úřady, výše uvedené podmínky ochrany zeleně jsou vždy uváděny v našich vyjádřeních a přesto mnohdy ve stavebním povolení úplně chybí či nejsou citovány. A i když jsou, firmy je nerespektují. Při zjištění poškození stromů (a to už je pozdě) se firmy často vymlouvají na investora, investor na město a na politické tlaky. My pokuty ukládat nemůžeme, správní řízení, ke kterému můžeme dát podnět ale také není vždy řešením - zatím se nám osvědčuje vytrvalé kontrolování a domluva. Známe několik firem, které jsou přístupné chovat se ke stromům slušně - např. vzorná pokládka plynovodu pod kořeny stromů na ul. Bayerově, ul. Stinná - Černovice - pokládka elektrokabelu atd.

Autor: Alexandra Koutná; Veřejná zeleň města Brna

Další dotazy z kategorie: Rostliny, zeleň Ekologická poradna Veronica

Ekologická poradna
je tu pro Vás

Mám dotaz

Celkový počet odpovězených dotazů 426. Nenašli jste zde odpověď na Váš dotaz, přečtěte si ještě poradnové články z časopisu Veronica nebo nám položte nový dotaz.

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 10. 9. 2023