Otázky a odpovědi z Ekologické poradny

Ekologická poradna Veronica radíNa této stránce najdete otázky a odpovědi na nejrůznější ekologická témata. Pro snažší orientaci jsou otázky zařazeny do kategorií. Výběrem kategorie se můžete podívat na všechny dotazy, které do ní patří.

Vyberte kategorii

Hledejte podle klíčových slov

Dotaz: Chov včel ve městech

Kategorie: Živočichové

Jakým způsobem upravuje legislativa ČR chov včel ve velkých městech (konkrétně v Brně)?

11. 2. 2014

Včela medonosná je považována za hospodářské zvíře, produktem není jen med, ale přínos včel pro člověka (opylování). Dalšími produkty jsou pyl, včelí vosk, propolis, mateří kašičku a v lékařství i včelí jed. Proto právní předpisy, které upravují chov včel na území České republiky jsou roztříštěné. V současnosti neexistuje žádný zákon, který by sjednocoval všechny požadavky, které musí být při chovu včel, výrobě medu nebo ochraně včel splněny a včelařství je tedy upravováno několika zákony a vyhláškami. Některá města (např. Plzeň) mají vlastní vyhlášku, která stanoví ohlašovací povinnost při umístění včelstva na území obce. V Brně žádná taková vyhláška neplatí, takže včelstvo ve městě můžete umístit bez povolní a nemusíte být ani členem včelařského svazu. Na druhé straně, pokud bude chtít dotaci na včelstva, musíte je přihlásit, podrobit veterinární kontrole a stát se členem svazu.


Právní normy :

zákon č. 166/1999 Sb. O veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (Veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

vyhláška č. 375/2003 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty, ve znění pozdějších předpisů.

vyhláška č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů.


vyhláška č. 90/2002 Sb., kterou se stanoví opatření k zabezpečení ochrany včel, zvěře a ryb při používání přípravků na ochranu rostlin.
vyhláška č. 91/2002 Sb., kterou se upravuje registrace přípravku na ochranu rostlin a zacházení s nimi.


nařízení vlády č. 390/2003 Sb., kterým se stanový pravidla pro použití příjmů Pozemkového fondu České republiky k podpoře obnovy včelstev.

nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů.

 

Autor: Mojmír Vlašín
Ekologický institut Veronica

Přečtěte si dále k tématu

Všechny dotazy v kategorii „Živočichové“

Celkový počet odpovězených dotazů 405. Nenašli jste zde Váš dotaz či vaše téma, přečtěte si ještě poradnové články z časopisu Veronica nebo se nás zeptejte.

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 25. 3. 2020  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube