Otázky a odpovědi z ekologické poradny
Ekologická poradna Veronica radí

Nachází se tu otázky a odpovědi na nej­různější ekolo­gická témata. Pro snažší orientaci jsou zařa­zeny do kategorií.

Vyberte kategorii

Výběr dle klíčových slov

Dotaz: Jsou ekologicky šetrné barvy vhodné pro nátěry klecí zvířat, která je mohou okusovat?

Kategorie: Škodliviny v životním prostředí

Ekologicky šetrné barvy (se značkou EŠV) - dá se říct, že jsou vhodné pro nátěry klecí zvířat, které je pak okusují? Případně je nějaké jiné kritérium, jak poznat, které barvy jsou "jedlé"?
21. 1. 2011
Evropská směrnice nemůže specifikovat detailní požadavky pro všechny typy ekologicky šetrných výrobků, ale stanovuje základní pravidla. Detailní podmínky pro každou kategorii EŠV pak stanovuje tzv. technická směrnice. Značka EŠV se v současnosti uděluje pro vodou ředitelné nátěrové hmoty, a to na základě technické směrnice č. 04 - 2009.

Cílem značky EŠV pro tuto kategorii výrobku je snížit uvolňování těkavých organických látek, toxických a některých dalších znečišťujících látek do životního prostředí, Podmínek, které tyto barvy musí splňovat je celá řada. Mimo jiné nesmí obsahovat látky klasifikované jako vysoce toxické, toxické, nebezpečné pro životní prostředí, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, které jsou označeny některou ze stanovených tzv. R-vět (R 23, 24, 25, 26, 27, 28, 39, 45, 46, 48, 60, 61) Je omezen obsah těkavých organických látek nebo limity vyluhovatelnosti některých těžkých kovů.

Pro člověka jsou „jedlé" barvy obsaženy v seznamu povolených potravinářských aditiv, tzv. éček. Nicméně i pro ně je stanoven tzv. akceptovatelný denní příjem. Pro nátěry by se jako kritérium dalo brát splnění podmínek pro materiály přicházející do styku s potravinami. Ty se týkají např. kuchyňského nádobí nebo obalů na potraviny. I zde jsou kritéria stanovena z hlediska ochrany zdraví člověka. Ale dá se předpokládat, že jsou nastavena tak přísně, že by měla chránit i zdraví zvířat. Nicméně nevím, o tom zda jsou stanovena nějaká speciální kritéria pro barvy na natírání zvířecích klecí.


Autor: Miroslav Šuta
poradce pro toxické látky

Přečtěte si dále k tématu

Všechny dotazy v kategorii „Škodliviny v životním prostředí“

Celkový počet odpovězených dotazů 406. Nenašli jste zde Váš dotaz či vaše téma, přečtěte si ještě poradnové články z časopisu Veronica nebo se nás zeptejte.

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 1. 4. 2020  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube