Otázky a odpovědi z Ekologické poradny

Ekologická poradna Veronica radíNa této stránce najdete otázky a odpovědi na nejrůznější ekologická témata. Pro snažší orientaci jsou otázky zařazeny do kategorií. Výběrem kategorie se můžete podívat na všechny dotazy, které do ní patří.

Vyberte kategorii

Hledejte podle klíčových slov

Dotaz: Jak si doma udělat kořenovou čistírnu odpadních vod

Kategorie: Voda

Uvažuji o vybudování kořenové čistírny odpadních voda a chtěla bych vědět, co to obnáší.

10. 2. 2011

V Ekolgickém institutu Veronica jsme připravili a vydali publikaci pro veřejnost k problematice domovních čistíren. Tam byste měla najít další informace, které byste mohla využít. Je ji možné si ji zakoupit nebo zdarma stáhnout.

Obecně platí, že při rozhodování o vybudování domovní čistírny je nutné zvážit, jestli je možné vyčištěné vody vypouštět do vhodného recipientu, kterým může být vodní tok, rybník či mokřad, nebo je nutné vody vsakovat či vyvážet. V případě, že je není možné vypouštět do recipientu, je nutné nechat vypracovat hydrogeologický posudek, který prokáže, že je možné dané množství vyčištěných vod vsakovat. Pokud se to neprokáže, musí se tedy vyvážet.

V každém případě je dobré se i ve fázi plánování obrátit na příslušný vodoprávní úřad, kde by Vám měli sdělit požadavky na vypouštění čištěných vod. Tady bych jen upozornil, že často se lze setkat s nedůvěrou k technologiím typu zemní filtr, nebo kořenová čistírna. Není to celoplošně, také záleží na dosavadních zkušenostech a poznatcích daných úředníků. Proto je dobré mít podklady a záměr dobře zvážený a mít v zásobě i dostatek podpůrných argumentů. Co se týče posudků, tak vlastně ani žádné nejsou potřeba, mimo případného hydrogeologického posudku, který je Vám oprávněn zpracovat jakýkoliv autorizovaný hydrogeolog. Pokud si necháte někým zpracovat projekt, tak Vám prakticky vždy zařídí další nezbytné podklady, např. informace k posouzení vypouštění vod do recipientu. Požadavky na možnou míru znečištění vod na odtoku z čistírny dnes přesně předepisuje legislativa a dají Vám je na vodoprávním úřadu, a to nově i v případě vsakování, protože na konci loňského roku vyšlo nové nařízení vlády, které tyto požadavky stanovuje.

U rodinného domu můžete navrhnout horizontální i vertikální systém čištění. Vertikální systém je v podstatě zemní (půdní) filtr. Jednoduchá schémata obou systémů jsou uvedena i v publikaci, kterou jsem zmínil na začátku. U kořenové čistírny (horizontální systém) můžete počítat s plochou 5 m2 na 1 obyvatele. U zemního filtru orientačně 2 m2 na 1 obyvatele. u obou typů je nutné předčištění vod. V případě rodinného domu se používá biologický septik.

Vyčištěnou vodu, podle našich zkušeností s technologiemi kořenové čistírny a zemního filtru, by mělo být možné využít pro zalévání, zvlášť v případě okrasné zahrady. Tyto čistírny jsou velice dobré i v redukci mikrobiálního znečištění a to celoročně.

Čistírna je funkční prakticky od zahájení provozu. Filtrační procesy čištění probíhají ihned a ty biologické je záhy doplní. Není třeba přidávat nějaké živné kultury, nebo naočkovaný kal, jako v případě strojních balených čistíren. Osazované rostliny se podílí na čistících procesech jen v menší míře, takže na jejich přítomnosti není čistící účinek až tak závislý s ohledem na to, jaké znečištění se na malých čistírnách sleduje, respektive musí sledovat. Není tedy nutné se ani bát provozu a účinnosti přes zimní období, kdy jsou rostliny v klidovém stadiu.

Cenu za projekt bohužel může jen odhadnout, myslím, že by to mohlo být tak do 20 tisíc, ale je to asi hodně na vzájemné domluvě. Opravdu je tato částka hodně orientační. Cena realizace čistírny je odvislá od podílu práce svépomocí. Nějaké orientační částky jsou zase uvedeny v publikaci na webu.

Autor: Miloš Rozkošný

Přečtěte si dále k tématu

Všechny dotazy v kategorii „Voda“

Celkový počet odpovězených dotazů 405. Nenašli jste zde Váš dotaz či vaše téma, přečtěte si ještě poradnové články z časopisu Veronica nebo se nás zeptejte.

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 28. 1. 2020  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube