Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Škodliviny vznikající při spalování různých druhů materiálů

23. 1. 2009
Doporučení Ekologické poradny Veronica

Na úvod a zjednodušeně lze říci: Nespalujte vše, co hoří. Při spalování v kamnech či na ohništi může vznikat mnohem více nebezpečných škodlivin než ve spalovně.

Důvody jsou dva:

 • nedostatečná teplota
 • nedostatečné okysličení

V důsledku toho dochází k nedokonalému hoření a tak uniká do ovzduší např. čpavek, fenoly, kyanidy, dehet.

Plasty

 • jsou obohaceny různými látkami, jako jsou změkčovadla, barviva a stabilizátory. Obsahují často těžké kovy, které se při spalování jednak uvolňují do ovzduší a jednak zůstávají v popelu.

 • Při nedokonalém hoření vzniká také hodně oxidu uhelnatého, který je jedovatý, neboť je schopen se vázat na hemoglobin – krevní barvivo – tím znemožňuje přenos kyslíku v krvi - způsobuje tak vnitřní dušení.

 • Dále dochází k úniku ftalátů, které se hromadí v lidském těle

 • Vznikají i monomery jednotlivých plastů, tzn. části řetězce, z kterých je plast tvořen – ty jsou nebezpečnější než celé řetězce

Monomer polyetylénu (PE – sáčky, igelitové tašky, cedníky…)

 • při vysokých koncentracích způsobuje narkózu, o jeho účincích při nižších koncentracích není dostatek informací

Monomer polypropylenu (PP - kelímky, textilní vlákna…) působí negativně na krevní oběh.

Monomer polystyrenu je rovněž jedovatý.

Nejnebezpečnější je spalování polvinylchloridu (PVC – podlahové krytiny, pláštěnky, ubrusy, hadice, některé lahve na čistící prostředky…)

 • spalování je škodlivé i při vyšších teplotách ve spalovnách

 • hořením vzniká kyselina chlorovodíková, která silně dráždí horní cesty dýchací

 • při spalování doma vzniká také monomer vinylchlorid, který je karcinogenní látkou, také se uvolňuje plynný chlor, který se používal v 1. světové válce jako bojový plyn

 • vysoké koncentrace mají za následek poleptání plic s následkem smrti, nižší koncentrace způsobují nemoci cest dýchacích

Guma (Pryž)

 • spálením vznikají oxidy síry – dráždí dýchací cesty

Molitan

 • spalováním vzniká jedovatý kyanovodík

Dřevotříska

 • pro její výrobu se používají tmelící látky – formaldehydové pryskyřice. Při hoření se rozkládají na formaldehyd (který většinou shoří) a fenoly, které unikají do ovzduší. Jsou to nepříjemně páchnoucí jedy se silným dráždivým účinkem.

Polyamidy

 • vyrábí se z nich textilní vlákna

 • při nedokonalém hoření se uvolňuje zejména čpavek. Ten dráždí oči, sliznice nosu, působí nevolnost.

 Organický odpad (spadané listí a tráva)

 • ten se pálí spíše na ohništi než v kamnech,

 • kouř, který vzniká, obsahuje oxid uhelnatý, uhlovodíky a dehtovité látky

 • tím spalujeme kvalitní hnojivo a pouštíme do ovzduší škodlivé plyny

 • lépe je ho zkompostovat

A co tedy do kamen patří?

Dřevo či dřevěný odpad - vše musí být suché, neznečištěné.

Při dodržování tohoto nepřipravujete sebe ani své bližní o zdraví a ulevíte přírodě. Pokud máte možnost, ostatní odpad třiďte. A předcházet vzniku odpadu můžete tak, že omezíte jeho zbytečný nákup. Viz leták Nápady, ne odpady!, publikace Nekup to!, publikace Ježíšku, letos bez odpadu!

Autor: Světlana Jálová; Ekologická poradna Veronica

Přečtěte si dále k tématu

Další dotazy z kategorie: Škodliviny v životním prostředí Ekologická poradna Veronica

Ekologická poradna
je tu pro Vás

Mám dotaz

Celkový počet odpovězených dotazů 432. Nenašli jste zde odpověď na Váš dotaz, přečtěte si ještě poradnové články z časopisu Veronica nebo nám položte nový dotaz.

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 21. 6. 2024