Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Problematika plastových oken

3. 4. 2007
Dobrý den,
ráda bych se zeptala na problematiku plastových oken. Z hlediska řady uživatelských aspektů jsou pravděpodobně velmi výhodné. Ale slyšela jsem, že např. izolují vzduch i vlhkost v místnosti až příliš. Okna se pak rosí. Prý už mají tato okna jakési vzdušné "štěrbiny", ale nic bližšího se mi na internetu nepodařilo zjistit. Také prý v zahraničí lidé od plastových oken spíše upouštějí, zatímco u nás je to pořád ještě velký boom. Mohli byste mi prosím poskytnout v této problematice bližší informace?
Doporučení Ekologické poradny Veronica

 Aby bylo na začátek jasné, plastové okna znamenají okna z PVC. Bohužel žádnou "řadu uživatelských aspektů" plastových oken neznáme, snad kromě ceny, ale to není uživatelský aspekt. Plastová okna (resp. rámy) vydrží kratší dobu (např. 25 let proti 100 letům dřevěným). Dříve zestárnou (viděla jste někdy 20 let stará plastová okna, myslíte, že jsou krásné?). Nedají se opravit ani natřít, aby zase vypadaly krásně. Hůř izolují než kvalitní dřevěné rámy. Nemůžete je mít v libovolné barvě či barevné kombinaci.

Hlavní environmentální (nepřesně ekologickou) nevýhodou je, že plastová okna jsou z PVC, což je výrobek z neobnovitelného zdroje (z ropy) a navíc je to bohužel zrovna jeden z nejhorších plastů, který se masově používá. (CITUJI ze stránek http://pvc.arnika.org Něco málo o PVC: PVC /neboli polyvinylchlorid/ je druhou nejpoužívanější umělou hmotou na světě. Je to termoplast, jehož problematickým prvkem je chlór (Cl), který tvoří základní surovinu pro výrobu. Kromě chloru se PVC skládá z mnoha přísad, které zajišťují jeho průhlednost a pružnost /(o nich v další části textu/. S jeho výrobou, ale i použitím je spojena řada problémů. Během výroby unikají do životního prostředí nebezpečné látky (například dioxiny). PVC, na jehož výrobu se spotřebuje největší množství produkovaného chloru, je také největším zdrojem dioxinů pro životní prostředí. Ještě horší je to potom při haváriích, jakou byl například požár v neratovické Spolaně v dubnu 1993. Když PVC hoří, vznikají nebezpečné látky (opět například dioxiny a nebo se uvolňují těžké kovy dávané do PVC jako přísady). Nejspíš díky PVC, používanému hojně ve stavebnictví, se přiotrávili lidé při požáru pražského hotelu Olympik v Praze roku 1995. PVC má své zdravotní důsledky i při běžném kontaktu - např. v hračkách nebo ve zdravotnictví. Při výrobě PVC dochází také k častým únikům chlóru do životního prostředí /např. havárie ve Spolaně Neratovice v červenci 2000/ anebo v důsledku požárů ve výrobě /Spolana Neratovice v roce 1993/ mohou vznikat nebezpečné jedy /například dioxiny/. V České republice se PVC vyrábí pouze ve Spolaně Neratovice, v řadě dalších se ale používá jako surovina. Chlor, který obsahuje mnoho chemických výrobků ve zdravotnictví, je velicetoxickou látku, má dlouhou životnost a schopnost koncentrovat se v potravním řetězci. Do skupiny PVC-výrobků patří i trubičky a hadičky, zaváděné do žaludku malým dětem, které mohou být vystaveny příjmu rizikovému množství ftalátů. Riziko spočívá v rozpustnosti ftalátu, který se může dostat do dětských úst, vstřebat se do organismu a tak vážně narušit zdravotní stav dítěte. Použití PVC má za následek v delším období poruchy reprodukčního systému, poškození jater a ledvin, omezení funkce plic či alergické účinky. Likvidace PVC: Během likvidace PVC spalováním, dochází ke vzniku chlorovodíku, hexachlorbenzenu (HCB), polychlorovaných bifenylů PCB, furanů a dioxinů. Ty jsou nežádoucími vedlejšími produkty spalování, které jsou karcinogenní a narušují funkci endokrinního systému. Jsou jedovaté v koncentracích pouhých 0,006 pikogramů na kilogram tělesné hmotnosti. Důsledek sekundárního nebezpečí je únik dioxinů, furanů a "těžkých" karcinogenů při spalování PVC obsaženého ve zdravotnických odpadech. Dioxiny a furany jsou zahrnuty mezi 12 perzistentních organických polutantů /POP´s/, o jejichž výrazné eliminaci se snaží celosvětová Stockholmská úmluva, která vznikla pod záštitou programu OSN pro životní prostředí /United Nations Environment Programme - UNEP/. Těchto 12 nejtoxičtějích látek způsobuje poruchy imunitního systému, rakovinu a další zdravotní problémy. Více se můžete dozvědět na samostatných stránkách http://pops.ecn.cz. KONEC CITÁTU).

PVC je tak problematický, že se ani nesbírá spolu s ostatními plasty v odpadu. Město Vídeň se např. při novostavbách či rekonstrukcích svých domů PVC 100% vyhýbá (nejen okna, ale také vedení vody z PVC). Tímto směrem asi mířil váš dotaz od opouštění PVC ve světě.

Dále se ptáte o izolaci vzduchu. Izolace je dobrá věc, čím větší izolace, tím menší náklady za vytápění a především úspora (většinou) fosilních zdrojů. Čím lepší izolace platí pro podlahy, střechy, zdi, dveře, zasklení oken a pochopitelně i rámů oken. Jakékoliv vzduchové netěsnosti jsou chybou. Tyto netěsnosti znamenají poškození konstrukce domu (hlavně v zimě). Jiná věc je zajištění výměny vzduchu (větrání). Zcela špatný byl "dřívější" systém, kdy se vzduch vyměňoval netěsnými, špatnými dřevěnými rámy. Důvodem je, že se velmi mnoho vzduchu (více než bylo třeba) měnilo, když venku foukalo, a žádný, když bylo bezvětří. Což je přesně naopak, než bychom potřebovali. Jediný stoprocentně dobrý systém je řízená výměna vzduchu, neboli rekuperace. To znamená, že se do domu udělají rozvody vzduchu - jednak přívod čerstvého a odvod vydýchaného. V rekuperátoru předá odpadní vzduch teplo vzduchu čerstvému a nedochází tak ke zbytečným ztrátám větráním. Tak, kde rekuperace není, je třeba při pobytu v domě pravidelně větrat. Jiná cesta není, žádné vyřezávání děr do rámů či do zdí. To že se okna rosí (jak se zmiňujete), znamená, že jsou tak nekvalitní, že je na nich teplota nižší než teplota rosného bodu, kdy dochází ke kondenzaci vodních par na vodu. Pravidelné rosení vede ke vzniku plísní.

Autor: Petr Ledvina; Ekologická poradna Veronica

Přečtěte si dále k tématu

Další dotazy z kategorie: Ekologické stavění Ekologická poradna Veronica

Ekologická poradna
je tu pro Vás

Mám dotaz

Celkový počet odpovězených dotazů 432. Nenašli jste zde odpověď na Váš dotaz, přečtěte si ještě poradnové články z časopisu Veronica nebo nám položte nový dotaz.

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 3. 6. 2024