Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Modelové veřejné osvětlení v Hostětíně

V Hostětíně v Bílých Karpatech byla během jara 2006 vyměněna a doplněna svítidla veřejného osvětlení. Cílem bylo zkvalitnit osvětlení a zároveň šetřit elektřinou. Rekonstrukce bude využívána k monitorování skutečných efektů a úspor v místních podmínkách a ke vzdělávání veřejné správy, komerčních subjektů a dalších cílových skupin o tématu kvalitního osvětlování.

V obci Hostětín se již od začátku devadesátých let uskutečňují projekty, jejichž cílem je návrat obce na cestu udržitelného rozvoje venkova. V roce 2006 přišla řada i na nápravu veřejného osvětlení.

Pouliční osvětlení Hostětína sloužilo do jara 2006 svému účelu nepříliš dobře. Málo osvětlovalo potřebné plochy, tedy ulice a náves, o to více však svítilo do zahrad, do oken, lidem do očí, na okolní stráně, i do vzduchu daleko od vsi. Osvětlení ulic bylo velmi nerovnoměrné, někde bylo světla mnohem více, než bylo potřeba, jinde až příliš málo. Část světla měla zásadně nevhodnou barvu, šlo zejména o holé rtuťové výbojky svítící do všech směrů.

pan Slámečka montuje osvětlení Výjimečnost instalace spočívá i v tom, že svítidla byla namontována v souladu s projektem přísně vodorovně s užitím vodováhy.
Hostětín investoval v minulých letech síly do jiných projektů a na nápravu špatného systému veřejného osvětlení už neměl prostředky. V roce 2005 se ale objevila velkorysá nabídka firmy Philips, která darovala obci potřebnou sadu špičkových svítidel a nejmodernějších výbojek. Expert firmy Philips Ing. Jakub Wittlich vypracoval projekt nového osvětlení. Na jaře 2006 místní elektrikář Karel Slámečka nové osvětlení nainstaloval.

Technické řešení

Při návrhu osvětlení byla obec rozdělena do tří zón, podle četnosti chodců a rychlosti, jakou se tam jezdí:

  1. Hlavní ulice, kde se pohybuje nejvíce lidí a kde automobily jezdí nejrychleji - zde je potřeba světla nejvíce.

  2. Ulice, kudy jen občas projede někdo místní - střední míra osvětlení.

  3. Cesty, které používají jen chodci - zde stačí velmi málo světla.

Pro tyto zóny byly zvoleny stupně osvětlení IV, V, a VI dle ČSN.

V Hostětíně bylo vyměněno stávajících 32 svítidel za moderní, úspornější a světlo účelněji směrující typy. Pro zlepšení rovnoměrnosti osvětlení bylo kolem hlavní cesty přidáno dalších 8 světel, z toho jedno na nově instalovaném stožáru.

Do svítidel byly většinou použity „klasické" sodíkové výbojky o příkonu 50 W (Master SON-T PIA Plus), které svítí žlutým světlem.

Pro náves zvolila firma Philips neobyčejně účinné 60W výbojky řady CosmoPolis s elektronickým předřadníkem, dostupné na trhu teprve od roku 2005. Konkrétně je zvolila ve verzi CosmoWhite, aby bylo světlo bělejší a s velice kvalitním barevným podáním. Včetně předřadníku mají tyto zdroje účinnost přes sto lumenů na watt. Dále mají neobyčejně nízký obsah rtuti, jen jeden miligram v každé výbojce.

Starý a nový Pohled návsi směrem na západ, k příjezdové cestě od Pitína

Staré osvětlení bylo velmi nerovnoměrné. Dvě lampy ze čtyř, které jsou v záběru, nefungovaly. Nejbližší fungující byla stará, na zem už jen slabě svítící holá rtuťová výbojka, která však o to silněji svítila do očí. Ještě vzdálenější světlo bylo ze sodíkové výbojky a jak může být i ze snímku patrné, také hodně oslňovalo. Po rekonstrukci je ulice osvětlena při nižší spotřebě elektřiny mnohem silněji a rovnoměrněji. Samotné světelné zdroje jsou s přibývající dálkou citelně méně výrazné a zdaleka tolik neoslňují.

Ekonomické souvislosti

Celková hodnota rekonstrukce se skládá ze dvou částí. První je hodnota daru společnosti Philips ve výši 134 000 Kč. Další náklady byly vynaloženy obcí na demontáž a montáž svítidel a na zakoupení nutného spojovacího materiálu. Výše těchto nákladů byla ve výši 107 000 Kč. Samozřejmě bylo možné k rekonstrukci přistoupit levněji z hlediska základního pořízení. Cena takové ekologicky nešetrné rekonstrukce by mohla být o třetinu až polovinu nižší, nicméně výsledný efekt by byl výrazně horší. Na ulici by bylo zřejmě méně světla než doporučuje norma, zato by světlo mířilo i na okolní stráně, do oken a do nebe a rekonstrukce by tak neplnila cíl omezit vyzařování nepatřičnými směry.

Výsledky hostětínské rekonstrukce

Škodlivé důsledky veřejného osvětlování se radikálně zmenšily, přestože se dvakrát až třikrát zvýšila intenzita osvětlení vozovek a chodníků - až na úroveň, kterou doporučuje česká norma pro stupně osvětlení IV, V a VI. Světla na okolní stráně a do vzdáleného ovzduší naopak ubylo desetkrát. Současně se podařilo snížit elektrickou spotřebu více než o jednu třetinu - z příkonu 4,6 kW celé soustavy na 2,9 kW. Spotřeba v minulých letech byla 17 tisíc kWh ročně, nyní očekává obec roční účet jen za 11 tisíc kilowatthodin. Vlivy jednotlivých opatření budou ještě monitorovány a vyhodnocovány, aby mohly být zkušenosti předávány dalším obcím, které stojí před úkolem rekonstrukce či investice do nového veřejného osvětlení.

Kontakty - partneři projektu

Obec Hostětín
Hostětín 75
687 71 Hostětín
tel. 572 641 216
obec@hostetin.cz, www.hostetin.cz

Philips Česká republika s.r.o.
BU Lamps
Šafránkova 1, 155 00 Praha 5

ZO ČSOP Veronica
Panská 9 / CZ 602 00 Brno
Centrum Veronica Hostětín
modelové ekologické projekty (nejen) pro venkov

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 24. 5. 2024