Mitigace - zmírňování klimatické změny

Slovo "mitigace" obecně znamená "zmírňování". V kontextu změny klimatu je mitigace soubor opatření ke snížení emisí, působení člověka na snižování zdrojů emisí (skleníkových plynů) a zvyšování jejich propadů. Příkladem mitigačních opatření je efektivnější využití zdrojů energie, využití solární či větrné energie, zateplení budov atd. V kontextu snižování rizik katastrof je mitigace soubor opatření ke zmírnění dopadů nastalých událostí na lidskou společnost nebo ekosystém.

 

Centrum Veronica Hostětín

Ústředním projektem Ekologického institutu Veronica, na které zkoušíme a ukazujeme mitigační opatření, je Centrum Hostětín v Bílých Karpatech. Podporujeme alternativy, které eliminují spalování fosilních paliv a přispívají k efektivnímu využívání energie. Dlouhodobě se podílíme na řadě pilotních projektů s cílem ukázat 100% nefosilní vesnici.

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 1. 4. 2020  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube