Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Nová cyklostezka v Brně-Maloměřicích

Na Ekologickou poradnu Veronica se obrátili občané z městské části Brno–Maloměřice, že jsou překvapeni tím, že Magistrát města Brna prezentuje s naprostou jistotou realizaci projektu výstavby cyklostezky mezi řekou a jejich pozemky bez jakékoliv diskuse s místními obyvateli na podzim roku 2006. Místní obyvatelé podnikli k navázání dialogu řadu kroků:

a) spolupracují s již existujícím občanským sdružením

b) sehnali si právníka pro zastupování zdarma 

c) získali řadu odborných posudků na projekt z hlediska ochrany přírody a krajiny

Ačkoliv považujeme budování cyklostezek za záslužné, z dosavadních zkušeností místních obyvatel vyplývá nezájem brněnských úřadů projekt místním představit a diskutovat s nimi o jeho dopadech, efektech, výhodách a nevýhodách. V místě projekt evidentně naráží na problémy s výkupem pozemků, s kolizemi chodců a cyklistů, s vystupováním vody z koryta při povodních, s kolizí s vedením vysokého napětí atd.

Díky finanční podpoře Nadace VIA a jejího programu Ryhlé granty se nám podařilo získat finanční podporu pro realizaci panelové diskuse pro místní obyvatele tak, aby došlo ke vzájemné výměně informací, postojů a orientaci v problému mezi investorem, odborníky a místními obytaleli.

Diskuse proběhla pod širým nebem 23. května 2008 v 16.30. Zájem o diskusi byl poměrně velký, a to jak počtem účastníků, tak počtem dotazů a jejich obsahem. Původní záměr formy panelové diskuse jsme v rámci příprav přehodnotili, neboť pan náměstek Martin Ander se rozhodl projekt prezentovat jako hotový, bez možnosti úpravy a nemělo tedy smysl do panelu zvát zástupce různých názorových skupin.

Z diskuse byl pořízen zápis a řada fotografií. Během diskuse a následující dny jsme dále oslovovali kolemjdoucí s dotazníkem zaměřeným na zjištění názorů osob, které užívají prostor v Maloměřicích kolem řek pro rekreaci, odpočinek a sport.

Akci podpořil Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe prostřednictvím Nadace VIA.

Spolufinance akce byly zajištěny grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 21. 6. 2024