Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Kam s účtenkami z termopapíru?

Revidováno: 12. 1. 2018 (původní text: 28. 3. 2017)

V našem obchodě se nám poslední dobou začal hromadit termopapír z vytištěných účtenek. Zákazníci často účtenku nechají na prodejně a my je pak musíme vyhazovat. Zajímalo by mě, jak můžu s termopapírem naložit? Kam jej můžeme odnést?

Podobných dotazů se v naší ekoporadně objevilo mnoho. Zvýšený zájem přikládáme nově zavedenému systému elektronických služeb EET, při kterém u každého nákupu zákazník povinně ze zákona obdrží účtenku za provedený nákup. Vzniká tedy i otázka, co s hromadícími se účtenkami můžeme dělat a kam je případně odnést?

Doporučení Ekologické poradny Veronica

S odpovědí vás zřejmě příliš nepotěšíme. Běžně dostupný termopapír není vhodný k recyklaci, a proto účtenky, které si nosíme z obchodů, musíme chtě nechtě zařadit do směsného odpadu.

Kde je zakopaný pes?

Hlavním problémem termopapíru je látka v něm obsažená, zvaná bisfenol A (BPA). Bylo prokázáno, že tato látka může způsobovat různé zdravotní komplikace. Obzvláště pozor by si měly dát těhotné ženy, protože bisfenol A může negativně ovlivnit prsní tkáně plodu a zapříčinit tak pozdější zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu. Negativně působí na spermie a imunitní systém člověka, a je také jednou z možných příčin onemocnění srdce a cukrovky. Expert v oblasti vlivu životního prostředí na zdraví a ekologický publicista MUDr. Miroslav Šuta se na téma termopapíru vyjádřil slovy: „Součástí termopapíru je celá řada nebezpečných chemikálií, z nichž nejproblematičtější jsou bisfenoly. Bisfenol A je endokrinní disruptor, který je zařazen mezi látky vzbuzující mimořádně obavy.“ A dodává: „Zamořování vyseparovaného papíru těmito chemikáliemi obsaženými v termopapírech považuji za velmi nebezpečné a mohlo by podle mého podkopávat důvěru spotřebitelů vůči výrobkům z recyklovaného papírů. Dávat termopapíry s obsahem těchto látek do kompostu pak považuji za naprosto nepřijatelné.“

Chemický vzorec bisfenolu A

Na škodlivost bisfenolu A a jeho přímý styk s lidmi již zareagovala komise Evropské Unie, která nařídila Bisfenol A od roku 2020 zcela zakázat. Uvádí, že BPA: „Nesmí být uváděn na trh v termografickém papíru v koncentraci rovné nebo vyšší než 0,02 % hmotnostních po 2. lednu 2020.“ (Nařízení komise (EU) 2016/2235 ze dne 12. prosince 2016.) Už od roku 2011 se v EU nesmějí prodávat kojenecké láhve obsahující tuto látku.
Nicméně existuje látka bisfenolu A podobná, nazývaná bisfenol S (BPS). Nepříjemnou skutečností je zjištění, že se tato látka má podobný toxikologický profil a může mít tak podobné účinky na zdraví. V současné době je možnou náhradní alternativou k BPA. Evropská unie zatím o jeho zákazu neuvažuje, ale doporučuje jeho používání sledovat. MUDr. Miroslav Šuta se vyjádřil o bisfenolu S poněkud kriticky: „Bohužel alternativy používané místo bisfenolu A (např. bisfenol S) vykazují podobně nebezpečné vlastnosti. Navíc BPS je v životním prostředí ještě hůře odboratelný než BPA.“

Existuje jiné řešení?

Naštěstí existují varianty termopapíru, které se vyrábějí bez výše zmíněných látek nebo s jejich minimálních množstvím. Na internetu je možné nalézt firmy, které nabízejí rovnou termopapír bez BPA či BPS. Dále určití producenti tyto termopapíry vyrábějí pouze na extra vyžádání. Nicméně většina prodejců se o bisfenolu nezmiňuje, na jejich webových stránkách se o obsahu látek zkrátka nedočtete. To ukazuje na skutečnost, že se problematikou obsažených látek v termopapíru zatím příliš nezabývají a prodávají termopapír, který mají zrovna na skladě.

Aktualizace leden 2018: Na trhu v ČR se už dají najít termoúčtenky bez BPA i bez BPS (bez všech bisfenolů). Hledejte třeba sousloví: „kotoučky phenol free“ „kotoučky bisphenol free“. Pozor musí být nejen bez BPA, ale bez všech bisfenolů.

Je odůvodnění Eko-komu mylné?

Za zmínku určitě také stojí vyjádření firmy Eko-kom k odpadu z termopapíru, tedy zdali je možné potištěné účtenky kompostovat či jsou vhodné k recyklaci. Ačkoli Eko-kom dochází ke stejnému názoru, že termopapír je ke kompostování a recyklovaní zcela nevhodný, překvapivě přichází se zcela jiným odůvodněním. Eko-kom totiž uvádí: „Termopapír patří do směsného odpadu, protože obsahuje plnidla, která brání jeho rozvlákňování, a z tohoto důvodu je tedy k recyklaci nevhodný.“ Hlavní problémem tištěných účtenek je podle Eko-komu jejich (ne)rozložitelnost, nikoliv BPA. Na tuto odpověď reaguje Josef Polívka, promovaný papírenský inženýr, který se k jejich stanovisku jasně ohrazuje: „Plniva nejsou důvodem, aby papír nešel rozvláknit. Rozvláknit nejde jen vysoce klížený či parafinem, silikonem a podobnými látkami napuštěný papír. Termopapír je na tom obdobně jako papír křídový. Obsahuje značné množství anorganického podílu, který je v tomto případě obsažený v nátěru a který se dostane do papírenského kalu, ale pořád by z něj vlákna měla jít získat.“ Zároveň také doplňuje: „Výrobce i dodavatel má podle REACH (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pozn. Ekologické poradny Veronica) povinnost informovat své odběratele při obsahu SVHC (látky vzbuzující velké obavy, pozn. Ekologické poradny Veronica) látek ve výrobku nad 0,1 % - platí nejen pro chemikálie, ale i pro předměty včetně obalů. Nelze bohužel vyloučit, že na to dodavatel zapomene. Kdo chce mít jistotu, může se zeptat dodavatele.“

Jak poznat účtenku z termopapíru?

Někde můžete mít pochybnosti, jak poznat účtenku z termopapíru. Lze ji poznat například podle toho:

  1. Termopapír je oproti matnému obyčejnému papíru trochu blyštivý. Což by mohl být i nějaký speciální natíraný, křídový, ale u účtenky to nebudete očekávat.
  2. Když termopapír dáte na tvrdnou podložku, tak lze do něj nehtem vyrýt viditelnou čáru (dle typu termopapíru z jedné strany, z druhé a nebo i z obou stran).

Jak tedy s tištěným termopapírem naložit?

Jestliže používáte běžný termopapír, nezbývá vám nic jiného než účtenky vyhodit do směsného odpadu. K recyklaci a ke kompostování je zcela nevhodný, poněvadž obsahuje zdraví nebezpečné látky bisfenol A nebo jeho alternativu bisfenol S. Další možností je pořídit si termopapír neobsahující tyto látky, a to buď u firem, které termopapírem bez BPA a BPS přímo vyrábějí nebo u jiných výrobců extra na vyžádání, a požádat také o certifikát garance. (Info o dostupnosti výše.)

Pokud jste tedy vlastníky nebo pracujete v podniku, kde často přicházíte do styku s tištěnými účtenkami, neváhejte investovat do termopapíru bez BPA a BPS nebo minimálně informujte svého zaměstnavatele o rizicích spojených s užíváním běžného termopapíru. Ochráníte tak sami sebe i své kolegy a zaměstnance. Nejspolehlivější garancí záruky je žádat certifikát nebo jiný doklad přímo od výrobce. Budete mít tak jistotu, že vámi používaný termopapír je opravdu bez BPA a BPS.

A nezapomínejte, nejenže uchráníte své zdraví, ale také přírodní prostředí, protože termopapír bez BPA a BPS můžete bez jakýchkoliv problémů recyklovat nebo přidat do kompostu. Věřte, že tato investice se opravdu vyplatí.

Michaela Wolná; Ekologický institut Veronica

Přečtěte si dále k tématu

Další dotazy z kategorie: Odpady, kompostování Ekologická poradna Veronica

Ekologická poradna
je tu pro Vás

Mám dotaz

Celkový počet odpovězených dotazů 408. Nenašli jste zde odpověď na Váš dotaz, přečtěte si ještě poradnové články z časopisu Veronica nebo nám položte nový dotaz.

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 23. 10. 2020