Otázky a odpovědi z Ekologické poradny

Ekologická poradna Veronica radíNa této stránce najdete otázky a odpovědi na nejrůznější ekologická témata. Pro snažší orientaci jsou otázky zařazeny do kategorií. Výběrem kategorie se můžete podívat na všechny dotazy, které do ní patří.

Vyberte kategorii

Hledejte podle klíčových slov

Dotaz: Není polystyren nebezpečný pro balení horkých potravin a nápojů?

Kategorie: Domácí ekologie, nakupování

Zajímalo by mě, jakým způsobem je ošetřeno, že polystyrenové obaly, do nichž se běžně dává jídlo, nejsou zdravotně závadné, a tudíž mohly být uvedeny na trh. Dejme tomu, že v jednom obalu je téměř vroucí polévka 95°C a v druhém obalu jsou hranolky, z nichž kouří pára. Dejme tomu, že se uvedené pokrmy v obalech nacházejí určitý počet hodin (jednu, čtyři, deset). Opravdu nedojde ani mechanickou (třením) ani chemickou cestou k pronikání polystyrenu do jídla? Pokud ano, půjde o množství, které by mohlo mít nějaké negativní zdravotní důsledky? Pokud ano, jaké?

16. 1. 2017

U polystyrenu, stejně tak jako u ostatních plastů použitých pro balení potravin, jsou obavy z pronikání monomerních a jiných nebezpečných látek do potraviny na místě. Plasty jsou organické látky a materiály, které jsou zčásti nebo zcela syntetické. Základními jednotkami jsou monomery, které spolu reagují v reakcích polymerace, polykondenzace nebo polyadice a vytváří tak polymery. Protože chemické a mechanické vlastnosti čistých plastů nejsou ideální pro obalovou techniku, přidávají se k nim různé přísady, např. plniva, maziva a separační činidla, změkčovadla, tepelné stabilizátory, nadouvadla, pigmenty, antistatika, antioxidanty atd.

Pokud je materiál inertní, kontakt s potravinou nezpůsobí žádné problémy. Mohou se ale objevit složky, přirozeně se vyskytující v materiálu, které mohou přecházet do potravin. Nejčastěji jsou to právě monomery, ze kterých je plast vytvořen. Přechodu těchto látek do potravin se říká migrace.

V případě polystyrenu (PS) se tedy jedná o monomer styren, který může migrovat.

Všechny tyto látky musí být v souladu s legislativními limity a nezpůsobovat změny v organoleptických vlastnostech potraviny či nápoje a nezapříčiňovat nebezpečí pro konzumenta.

Polystyren je jedním z nejvíce kontroverzních plastů, pokud jde o kontakt s potravinami. Dle světové komise pro toxicitu chemikálií v potravinách (Committee on Toxicity of Chemicals in Food, Consumer Product and the Environment – COT) nepředstavují koncentrace migrujících látek z polystyrenu v potravinách toxikologické nebezpečí pro člověka. Sledovanou látkou je hlavně monomer styren. Styren má nízkou akutní toxicitu při inhalaci či požití, ačkoli je v EU klasifikován jako škodlivý při inhalaci a dráždící kůži a oči. Velmi vysoká expozice styrenu způsobuje závratě, ospalost, bolesti hlavy a potenciálně i bezvědomí kvůli snížení činnosti centrální nervové soustavy. Styren ve studiích nevykazuje interakce s DNA. Plicní karcinom byl sice nalezen u myší, toto však není považováno za relevantní pro člověka, protože zde existují velké metabolické rozdíly mezi člověkem a myší.

Avšak objevuje se celá řada protichůdných názorů a důkazů, které naopak považují PS za nevhodný a nebezpečný obalový materiál a pokud pijete kávu nebo polévku nebo jíte čínské jídlo z polystyrenového pěnového obalu, můžete být potenciálně vystaveni této chemikálii, kterou někteří odborníci odůvodněně považují za lidský karcinogen (IARC považuje styren za možná lidský karcinogen).

K vyšší migraci styrenu do potravin dochází při vyšší teplotě (60°C – při této teplotě migruje styren i do čisté vody) a pokud potravina obsahuje alkohol nebo tuky. A samozřejmě, čím déle se potravina v plastovém obalu nachází, tím více monomeru do potraviny přejde.

Některé zdroje uvádějí, že dalšími možnými látkami, které se uvolňují z polystyrenových obalů rychlého občerstvení, jsou dioxiny. K markantnějšímu uvolňování dochází opět vlivem vysoké teploty a přítomnosti tuků, což často splňují právě pokrmy rychlého občerstvení.

Dioxiny se mohou negativně podílet na ovlivnění hormonální činnosti, snížení imunity a vzniku nádorů.

Mechanické poškození obalů tedy nepředstavuje hlavní problém. Mnohem závažnější je migrace látek z plastu do potravin, která není okem pozorovatelná.

Samozřejmostí je, že potraviny nikdy nevkládáme v plastových obalech do mikrovlnné trouby!

Navzdory celé řadě varování před nebezpečím polystyrenu jako obalu na potraviny, nebylo jeho použití dosud zcela omezeno nebo zakázáno.

Je to tedy bohužel na konkrétních spotřebitelích a koncových zákaznících, aby se sami ze všech sil snažili těmto obalům vyhýbat!

Přeji Vám tedy, ať se Vám vždy daří najít nejen bezpečnou potravinu, ale také bezpečně zabalenou!


Použité zdroje:

https://is.muni.cz/th/214996/lf_b/text_BP.txt

http://www.elogistika.info/polystyren-se-spojuje-s-rakovinou-primeje-to-vyrobce-ke-zmene/

http://arnika.org/styren

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pi.3161/full

Autor(ka): Olga Stuchlíková
Ekologický institut Veronica

Přečtěte si dále k tématu

Všechny dotazy v kategorii „Domácí ekologie, nakupování“

Celkový počet odpovězených dotazů 402. Nenašli jste zde Váš dotaz či vaše téma, přečtěte si ještě poradnové články z časopisu Veronica nebo se nás zeptejte.

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 16. 9. 2019  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube