Otázky a odpovědi z ekologické poradny
Ekologická poradna Veronica radí

Nachází se tu otázky a odpovědi na nej­různější ekolo­gická témata. Pro snažší orientaci jsou zařa­zeny do kategorií.

Vyberte kategorii

Výběr dle klíčových slov

Dotaz: Jak je ošetřen chov zvířat ve zverimexech?

Kategorie: Živočichové

Každý den chodím okolo zverimexu ve velkém obchodním domě, kde jsou k prodeji vystaveni vzácní papoušci a přežívají zde v hrozných podmínkách. Jak tuto situaci řešit?

2. 9. 2011

Zvířata jsou chráněna samostatným zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Vzácné druhy živočichů a rostlin pak ještě upravuje úmluva CITES – o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, která reguluje obchod se zvláště chráněnými druhy. Například papoušek chovaný ve zverimexu, musí mít patřičnou dokumentaci a označení dle úmluvy CITES, které potvrzuje, že je řádně označen, nebyl do České republiky dovezen ilegálně apod.

Zvířata ve zverimexech bohužel často nemají dostatečné pohodlí a jsou vystavena nadměrnému stresu. Pokud máte podezření, že je zvíře týráno, je třeba obrátit se na Krajskou veterinární správu. K podání podnětu na veterinární správu si připravte podklady, které poukazují na špatné zacházení se zvířetem – fotografie, rozměry klece, informace o obchodě a prostředí, ve kterém je zvíře drženo, druh živočicha, kontaktní údaje apod. Podnět je možné podat na příslušnou veterinární správu písemně, instituce jej pak musí prošetřit. Poté záleží na každé inspekci, zda nalezne pochybení ze strany obchodu či nikoliv. Je dobré, pokud jsou nalezeny konkrétní problémy – například dle zákona příliš malé rozměry klece apod. Případně, pokud chybí potřebná dokumentace o chovu ohroženého živočicha, kterou může zjistit inspekce CITES. Inspekce poté podává návrh na vyšetření obci s rozšířenou působností a ta může obchodu udělit sankce či zakázat jeho činnost. V případě, že veterinární správa nenalezne žádná pochybení ze strany obchodu, je možné se k jejich rozhodnutí odvolat a to až k nejvyšší instituci, kterou je ministerstvo zemědělství.

V současné době je rozpracovaná vyhláška, která by měla upravovat chov zvířat ve zverimexech. Cílem budou přísnější pravidla pro chov, například umístění zvířat v klidnější části obchodu a podobně. Pro bližší informace kontaktujte organizaci Svoboda zvířat, která se ochranou živočichů zabývá: www.svobodazvirat.cz.

Autor: Mariana Zbořilová

Přečtěte si dále k tématu

Všechny dotazy v kategorii „Živočichové“

Celkový počet odpovězených dotazů 406. Nenašli jste zde Váš dotaz či vaše téma, přečtěte si ještě poradnové články z časopisu Veronica nebo se nás zeptejte.

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 1. 4. 2020  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube