Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Jak řešit, když chladnička má vyšší spotřebu než je uvedeno na jejím štítku?

Revidováno: 24. 7. 2014 (původní text: 11. 11. 2009)

Koupil jsem si chladničku a na jejím energetickém štítku bylo uvedeno, že spadá do třídy A a má roční spotřebu 364 kWh. Měřičem spotřeby jsem však naměřil denní spotřebu chladničky vyšší - okolo 1,25 kWh za den, tedy roční spotřeba by byla okolo 460 kWh. Novou chladničku jsem si koupil na místo staré, jež spadala do energetické třídy B. Měření mi však ukázalo, že nová chladnička má stejnou spotřebu jako měla ta stará. 

Jaká legislativa upravuje energetické štítky a do jaké míry se může reálná spotřeba chladničky odchylovat od spotřeby, která je na energetickém štítku uvedena? Jak mám problém řešit?

Doporučení Ekologické poradny Veronica

Energetické štítky upravuje mj. směrnice  č. 2010/30/EU, o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků. Důležité je, že do českého práva byl obsah směrnic zakotven zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií a vyhláškou č. 337/2011 Sb. o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků.

V § 8 odst. 4 zákona 406/200 Sb. je uvedeno, že údaje na energetickém štítku musejí být pravdivé. V přílohách zmíněné vyhlášky je pak uvedena poměrně složitá konstrukce vzorce, na jehož základě se vypočítá "index energetické účinnosti" a podle něj se pak konkrétní výrobek zařadí do energetické třídy A+++ (nejlepší) až G(nejhorší). Ve vyhlášce a zejména jejích přílohách tedy nenajdete konkrétní hodnoty spotřeby energie výrobku, podle nichž bychom snadno výrobky do tříd zařadili. Je to proto, že na trhu existuje velké množství výrobků s různým objemem, příslušenstvím mrazícího boxu atd. a nelze je tedy jednoduše porovnat. Tak např. dvě chladničky s různou spotřebou mohou být zařazeny do třídy A, protože jsou různě objemné nebo mají jiné rozdílné charakteristiky.

Roční spotřeba v kWh uvedená na energetickém štítku se vypočítá na základě několika opakovaných denních měření. Tato měření se tedy zprůměrují a vynásobí 365. Na štítku je však pod touto hodnotou upozornění, že "skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání a umístění spotřebiče".

Podle našeho názoru konzultovaného se spotřebitelskou poradnou, jež provozuje Sdružení ochrany spotřebitelů, je prodejce povinen Vás poučit o tom, jak máte výrobek umístit a používat tak, aby spotřeba výrobku byla opravdu taková, jaká je deklarovaná na energetickém štítku výrobku. Pokud ve shodě s těmito doporučeními užíváte a umístíte a přesto naměříte jeho denní spotřebu, jež po přepočítání na roční spotřebu je vyšší než výrobcem deklarovaná spotřeba na energetickém štítku (ve Vašem případe tedy podle vlastního měření 460 kWh, jež je vyšší než výrobcem deklarovaná spotřeba 360 kWh), tak máte nárok na reklamaci podle § $ 2161 nového občanského zákoníku č. 89/2012  pro rozpor s kupní smlouvou - předmět smlouvy nemá deklarované vlastnosti: "Jakost při převzetí (1) Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží
a na základě reklamy jimi prováděné, ... (2) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.".

Problém bychom tedy řešili formou reklamace. Spotřebitelská poradna funguje i na telefonu, tzn. v případě problémů s reklamací můžete přímo z prodejny do spotřebitelské poradny zavolat a poradit se o dalším postupu. Kontakt a více informací naleznete na serveru Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace. Chcete-li si změřit spotřebu svých spotřebičů, rádi Vám zapůjčíme měřící přístroj - více informací k tomu je v níže uvedeném souvisejícím odkazu.

Níže ještě uvádíme odkazy na zmiňovanou legislativu:

Autor: Monika Popelková; Ekologická poradna Veronica

Přečtěte si dále k tématu

Další dotazy z kategorie: Energie Ekologická poradna Veronica

Ekologická poradna
je tu pro Vás

Mám dotaz

Celkový počet odpovězených dotazů 432. Nenašli jste zde odpověď na Váš dotaz, přečtěte si ještě poradnové články z časopisu Veronica nebo nám položte nový dotaz.

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 24. 5. 2024