Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

2. Jak zachránit stromy

Ve většině případů musí ke kácení dřevin rostoucích mimo les vydat povolení příslušný orgán ochrany přírody, což je v zásadě obecní (městský) úřad (jinak je tomu ve vojenských újezdech, národních parcích a některých chráněných krajinných oblastech). O povolení ke kácení může požádat pouze vlastník pozemku nebo jeho nájemce se souhlasem vlastníka.

Úřad může vydat povolení ke kácení pouze ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Vždy musí zkoumat, zda zájem vlastníka strom pokácet převažuje nad veřejným zájmem na ochraně stromu. Kácení na místě staveb lze navíc povolit nejdříve ve fázi územního rozhodnutí. Každé povolení musí úřad zdůvodnit.

Řízení o povolení ke kácení dřevin se mohou na základě § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, účastnit občanská sdružení, pokud splní podmínky v tomto zákoně uvedené. Po poslední novele zákona se spolky mohou účastnit pouze správních řízení vedených orgánem ochrany přírody podle Zákona o ochraně přírody a krajiny. Účast ekologických spolků na řízení, kdy povolující rozhodnutí vydávají stavební úřady či jiné orgány státní správy je možná pouze v případě, kdy je záměr předmětem posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.) se řízení mohou účastnit také další dotčené osoby, zejména vlastníci nemovitostí v blízkosti místa, kde se má kácet. Úřady ale tyto lidi neobesílají - jediným dobře informovaným účastníkem tak často bývá pouze občanské sdružení.

Vydané povolení, jakož i podklady pro jeho vydání (například dendrologický posudek), si můžete na úřadě vyžádat na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.

Pokud si nejste jisti odborným zdůvodněním kácení a chcete získat nezávislý posudek, obraťte se na specializovanou firmu nebo na státní Agenturu ochrany přírody a krajiny (Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov, tel. 283 069 242 - sekretariát)
Zavolejte nebo napište nám! na Zelený telefon 542 422 750 nebo na email veronica@veronica.cz.

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 21. 6. 2024