Výstupy projektu Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích 2015-2016

V květnu a červnu 2015 se v jednotlivých regionech uskutečnila série seminářů připravených partnery projektu Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích. Cílem bylo představit místním akčním skupinám možnosti jak proměnit hrozby spojené s klimatickými změnami v příležitost pro regiony na cestě k jejich udržitelnosti a větší soběstačnosti. Semináře ukázaly konkrétní opatření, která lze zapracovat do regionálních strategií a rovněž inovativní koncept participativního projednání v regionech. Semináře tak napomohly odpovědět na tyto otázky:
Jak využít místní zdroje v situaci měnícího se klimatu?
Jak snížit škody pomocí dobrého plánování a znalosti místních podmínek?
Jak projednat návrhy s místními a jak je promítnout do regionálních strategií?
A jak to vše financovat z nových operačních programů?

Semináře se uskutečnily ve všech krajích, program naleznete zde.

Součástí semináře byla energeticky soběstačná mobilní výstava představující technologie využitelné pro adaptaci na klimatickou změnu a pro její zmírňování. MAREK (Mobilní Autonomní Resilientní Kontejner).

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.
Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.

EHP-CZ02-OV-1-017-2014Logo EHP


© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 21. 9. 2018  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube