Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Projekt Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích 2015-2016

Resilience and adaptation to climate change in regional strategies

Projekt byl zaměřen na identifikaci a hodnocení hrozeb na lokální úrovni vyplývajících z klimatické změny, možnosti snižování rizik katastrof včetně budování resilience a na podporu adaptačních procesů a zapracování těchto priorit a procesů do strategií na regionální úrovni.


Hlavní cíle projektu

Hlavním cílem projektu je vytvoření strategie pro začlenění adaptace na klimatickou změnu do regionálního rozvoje venkovských oblastí a pro posílení resilience. Na strategii navazuje metodický postup její konverze do regionální úrovně a implementace v konkrétních podmínkách českých regionů a mikroregionů. Projekt je přímo navázán na národní i mezinárodní strategické dokumenty a bude využívat synergii několika typů partnerů na české straně, doplněnou o intenzivní spolupráci se zkušeným a mezinárodně etablovaným norským partnerem. Vzhledem k očekávané nehomogenitě znalostí o klimatické změně a potenciálních rozdílech v přístupu k ní v jednotlivých regionech bude projekt zahrnovat také vstupní informační kampaň zjišťující postoje společnosti v několika různých lokalitách.

Postup vypracování strategie zahrnoval jednak metody analýzy zranitelnosti jednotlivých složek a subjektů v různých typech krajiny a společnosti, jednak syntetickou část umožňující stanovit konkrétní opatření, jimiž budou rizika vyvolaná klimatickou změnou snižována preventivně, nebo na ně budou připravována pružná mitigační opatření. Vytvořená strategie byla implementována v rámci místních akčních skupin (MAS), což zajistila participace stakeholderů různých sektorů (veřejný, soukromý, neziskový). Diseminační aktivity zahrnuly i další cílové skupiny včetně škol.

Hlavními výsledky projektu jsou písemně formulovaná Strategie pro začlenění adaptace na klimatickou změnu do regionálního rozvoje venkovských oblastí a na ní navazující metodický postup pro posílení resilience a dále pak změny ve strategických dokumentech v nejméně 20 regionech (územích místních akčních skupin MAS), vycházející z analýzy zranitelnosti konkrétního území a obsahující dopady do koncepčních a realizačních plánů komunitně vedeného místního rozvoje a plány pro dosažení adaptace na klimatickou změnu.

 


Projekt v číslech

 • 1 metodika pro participativní zpracování analýzy zranitelnosti komunit a území
 • 5 videozáznamů přednášek ze seminářů / 6700 zhlédnutí
 • 17 vystavení unikátní expozice MAREK – Mobilní Autonomní REsilientní Kontejner
 • 10 regionálních seminářů ve venkovských oblastech / 186 účastníků
 • 18 příkladů ve sbírce dobré praxe
 • 21 identifikovaných hrozeb a připravených karet pro hodnocení zranitelnosti
 • 24 regionů zpracovalo spolu s experty analýzu zranitelnosti svého území
 • 31 škol úspěšně dokončilo všech 5 kol celostátní soutěže CO2 liga
 • 90 účastníků závěrečné konference včetně norské velvyslankyně
 • 158 vyhodnocených dotazníků o postojích stakeholderů ke klimatické změně
 • 600 výtisků publikace Od zranitelnosti k resilienci
 • 4100 zhlédnutí výukových videí pro školy
 • 1 společný článek publikovaný v odborném časopise
 

Logo EHP

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.
Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.

EHP-CZ02-OV-1-017-2014

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 3. 6. 2024