Aktuality

Klimatická soutěž CO2 liga byla opět úspěšná. Zúčastnilo se jí na 60 škol z celé republiky a finální závěrečná konference byla v prostorách pražského Senátu velkolepá. • Pokračujeme v úzké spolupráci se skupinami handicapovaných občanů. Uspořádali jsme dva tábory pro děti s diagnózou spinální muskulární atrofie a svalové dystrofie a programy pro nevidomé a slabozraké. • Už po desáté jsme v České republice koordinovali Hodinu Země - celosvětový happening za ochranu klimatu. • Naše webové stránky měly za rok 794 tisíc zobrazení; z toho 272 tisíc tvořili návštěvníci zodpovězených dotazů ekologick Přečtěte si více >>
Cypřiš na návsi - tvarovaný živý plot na okraji louky. Lípa u křížku - střemcha u potoka - mateřídouška na mezi. Že první skupina jsou příklady nevhodné a druhá je ukázkou vzorovou, je nasnadě. Ne vždy je ale situace tak jednoznačná. Pro správné rozhodnutí, co a kam vysadit, je dobré si uvědomit, do jakého prostředí rostlinu sázíme a co od ní očekáváme. Sázíme do volné krajiny či ve městě? Je místo zastíněné či plně osluněné? Je lokalita vlhká, suchá? Ráz místa výsadby a podmínky na stanovišti by měly být hlavní v rozhodování o charakteru výsadby. Přečtěte si více >>
To je hlavním tématem nového čísla časopisu Veronica. Změna klimatu mění pohled na zeleň i ve městech. Už nám nevadí pokřivený strom, přerostlé houští či neposečený trávník. Stromy přináší stín, křoviny zmírňují proudění teplého vzduchu, travnaté plochy dokážou vázat vláhu. Přesto praxe v údržbě zeleně nereflektuje problémy dneška. Na to reagujeme články o správné technologii péče o zeleň, vlivu tepelných ostrovů na vegetaci či pozitivních účincích zeleně na lidské zdraví. Bojovat se suchem lze, jen musíme vědět jak. Přečtěte si více >>
V měsíci červnu se snoubí příležitost sít a sázet s možností sklízet první úrodu. Postupně můžeme ještě vysévat hrách a letní salát, pro podzimní sklizeň karotku, ředkev, červenou řepu, případně i cukety. Dosazujeme sazenice zelí, kapusty, brokolice, celeru, můžeme i rajčata. Veškerou nezarostlou půdu po vyjednocení zeleniny či po sklizni chráníme mulčem. V přírodě se s odkrytou půdou setkáme jen vzácně, buď je pokrytá rostlinami nebo suchým listím. Mulčování (nastýlání) nám ušetří okopávání i zalévání. Přečtěte si více >>

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 3. 7. 2019  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube