Otázky a odpovědi z ekologické poradny
Ekologická poradna Veronica radí

Nachází se tu otázky a odpovědi na nej­různější ekolo­gická témata. Pro snažší orientaci jsou zařa­zeny do kategorií.

Vyberte kategorii

Výběr dle klíčových slov

Dotaz: Co dělat, když se v domácnosti rozbije rtuťový teploměr?

Kategorie: Odpady, kompostování

Ráda bych se zeptala, kde  lze vrátit, odevzdat, zlikvidovat či jinak se relativně ekologicky zbavit rozbitého rtuťového teploměru. V lékárně mi řekli, že oni tento druh odpadu neberou a na internetu jsem se nedopátrala (a to jsem se snažila). V okolí mého bydliště se speciální kontejnery nenachází. (Teploměr není úplně rozbitý, rtuť vytekla jen z vnitřní skleněné kapiláry do teploměru.)

Odpověď revidována: 22. 8. 2017 (původní odpověď: 26. 1. 2006)

Rtuť je těžký kov, který je jako jediný za normálních podmínek tekutý. Rtuť je používá při různých procesech průmyslových výrob (např. výboje v parách rtuti jsou zdrojem světla v zářivkách a (starších)výbojkách). V domácnosti se s ním setkáte ve starých lékařských teploměrech. Toxicita samotné elementární rtuti je prakticky nulová, protože jen obtížně vniká do organických tkání. Mnohem škodlivější jsou její páry, které se začnou, po rozbití teploměru, uvolňovat.

Jak postupovat při likvidaci rtuti z rozbitého teploměru, popisuje Toxikologické informační středisko:

1) Nepouštějte na kontaminované místo děti a domácí zvířata.

2) Oblékněte si starší oblečení a boty, nasaďte si gumové rukavice.

3) NIKDY kontaminované místo nevysávejte. Rtuťové páry z vysavače by se následně uvolňovaly do vzduchu. NIKDY nepoužívejte k úklidu mop ani koště, kuličky byste jen rozptýlili. NIKDY nepoužívejte čistící prostředky, mohou se rtutí reagovat a uvolňovat toxické výpary.

4) Kuličky rtuti na tvrdém povrchu sesbírejte pomocí lepící pásky nebo smeťte tvrdým papírem do skleněné, dobře uzavíratelné nádoby.

5) Pečlivě prohlédněte kontaminované místo, abyste odhalili co nejvíce rtuti. Použijte baterku.

6) Místo, kde došlo k rozlití rtuti dobře větrejte (min. 24 hodin) a 2 týdny nevysávejte. Děti a zvířata nadále nepouštějte na místo, které jste dekontaminovali.

Jestliže se kuličky rtuti dostaly do koberce či čalounění, sesbírejte je jako v kroku 4, nikdy nevysávejte. Pokud se Vám nepodaří kuličky sesbírat, je nutné koberec odstranit a zlikvidovat jako nebezpečný odpad.

Elementární rtuť, která se dostala do dřezu, je nutno sesbírat v odpadním potrubí v U kolínku, uzavřít do skleněné nádoby a zlikvidovat jako nebezpečný odpad. Pokud by rtuť ve dřezu zůstala, po styku s horkou vodou by se uvolňovaly páry a expozice by se prodlužovala.

Ošacení a gumové rukavice, které přišly do styku se rtutí, uložte do dvojitého obalu a zlikvidujte s domovním odpadem.

Arnika doporučuje posypat kontaminované místo práškovou sírou nebo zinkem. Prášek vytvoří se rtutí černě zbarvené soli, které již nejsou tak toxické a nevypařují se. Soli z podlahy pak odstraňte jako nebezpečný odpad.
 

Dobře uzavřenou nádobu se rtutí pak zaneste do sběrných středisek odpadů či na místa, kam odkládáte i další nebezpečný odpad (např. i zmiňované zářivky).

Autor(ka): Věra Pospíšilíková a Jana Lebedová
Ekologická poradna Veronica
Další informace: http://cs.wikipedia.org/wiki/Rtu%C5%A5

Všechny dotazy v kategorii „Odpady, kompostování“

Celkový počet odpovězených dotazů 406. Nenašli jste zde Váš dotaz či vaše téma, přečtěte si ještě poradnové články z časopisu Veronica nebo se nás zeptejte.

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 1. 4. 2020  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube