Otázky a odpovědi z ekologické poradny
Ekologická poradna Veronica radí

Nachází se tu otázky a odpovědi na nej­různější ekolo­gická témata. Pro snažší orientaci jsou zařa­zeny do kategorií.

Vyberte kategorii

Výběr dle klíčových slov

Dotaz: Jak zjistit koncentraci radonu v domě?

Kategorie: Škodliviny v životním prostředí

Koupili jsme domek v oblasti se zvýšenou koncentrací radonu. Je možné zjistit jak je na tom náš dům?

 
Odpověď revidována: 25. 6. 2019 (původní odpověď: 7. 9. 2017)

Úvodem trocha teorie: radon je přírodní radioaktivní plyn, který vzniká v horninovém prostředí přeměnou z uranu. Koncentrace uranu se v jednotlivých horninách výrazně liší. Radon sám se dále přeměňuje na další radioaktivní prvky (izotopy polonia, olova a bismutu), které se při vdechování zachycují v dýchacích cestách a ozařují je. Do domu se radon dostává z podloží, mírným podtlakem je nasáván prasklinami a netěsnostmi.

Základní orientaci, jestli jste radonem ohroženi Vám poskytne mapa radonového rizika, kterou provozuje Česká geologická služba. Kromě přehledného zobrazení v ní jde podrobně vyhledávat. Měření koncentrace radonu v bytech provádí Státní úřad pro jadernou bezpečnost sídlící v krajských městech nebo firmy, které mají povolení tohoto úřadu měření provádět. O bezplatné informativní měření radonu v domě či bytě lze požádat v rámci tzv. Radonového programu České republiky. Měření probíhá v topné sezóně, po dobu minimálně 2 měsíců. V případě překročení směrné hodnoty pro radon se pak zvažuje provedení protiradonových opatření (např. vysávání radonu pod základy, nanesení vrstvy bránící pronikání radonu, větrání…). Stát může poskytnout příspěvek na provedení protiradonových opatření ve stávajícím objektu. Příspěvek se poskytuje prostřednictvím krajských úřadů. Není však na něj právní nárok. Podrobnosti lze získat na krajských úřadech nebo případně v regionálních centrech Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Další informace o radonu najdete např. ve článku pana doktora Šuty na našem webu, na stránkách České geologické služby, nebo na stránkách Státního ústavu radiační ochrany (SÚRO), který mimo jiné provádí pro firmy rozbory vody či stavebních materiálů.

 
Autor: Jana Lebedová
Ekologická poradna Veronica

Všechny dotazy v kategorii „Škodliviny v životním prostředí“

Celkový počet odpovězených dotazů 406. Nenašli jste zde Váš dotaz či vaše téma, přečtěte si ještě poradnové články z časopisu Veronica nebo se nás zeptejte.

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 1. 4. 2020  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube