Otázky a odpovědi z Ekologické poradny

Ekologická poradna Veronica radíNa této stránce najdete otázky a odpovědi na nejrůznější ekologická témata. Pro snažší orientaci jsou otázky zařazeny do kategorií. Výběrem kategorie se můžete podívat na všechny dotazy, které do ní patří.

Vyberte kategorii

Hledejte podle klíčových slov

Dotaz: Lze nahradit použití herbicidů s glyfosáty jinými prostředky?

Kategorie: Škodliviny v životním prostředí

Rozhodli jsme se v obci a v domácnosti přestat používat potenciálně karcinogenní herbicidy na bázi glyfosátu. Existuje bezpečnější varianta těchto herbicidů?

4. 6. 2015

O glyfosátu se vedou dohady několik desítek let, zvláště proto, že se používá v obrovských množstvích, v České republice je to téměř 20 % z celkového množství použitých herbicidů. Glyfosát je derivát glycinu fungující jako širokospektrý herbicid, neboli  pesticid používaný k likvidaci nežádoucích rostlin. Omezení použití kvůli snížení rizik je posuzováno u jednotlivých přípravků, ale obecně se dá říci že nejčastější je toxicita pro vodní organismy. Je proto rozhodně potřeba dodržovat ochranná pásma kolem vod, to se ale týká téměř všech herbicidů, fungicidů, insekticidů... Samozřejmě v tomto případě jde především o použití na zemědělských půdách, neměli bychom ale zapomínat ani na „domácí“ použití.

Chemický vzorec glyfosátu

Poločas rozpadu glyfosátu je středně dlouhý, v půdě je vázán na částice a má tedy malou tendenci ke splachu do vody. Pokud se chcete dočíst více o toxicitě, správném použití či první pomoci při zasažení nejen glyfosátu, ale i ostatních chemických látek, zadejte do vyhledávače heslo "bezpečnostní list". O posouzení nebezpečnosti se můžete dočíst například na stránkách Agentury pro ochranu životního prostředí US EPA (v angličtině). Nově (v březnu 2015) byl podle Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) glyfosát zařazen do skupiny 2A , tedy jako pravděpodobný karcinogen. Asi nejznámější společnost která herbicidy s glyfosáty vyrábí, Monsanto,  se této klasifikaci brání a odkazuje se na výsledky hodnocení německé vlády (z ledna 2015), která došla k závěru že glyfosáty karcinogenní riziko pro člověka nepředstavují. Jak bylo zmíněno, Monsanto je nejznámějším výrobcem herbicidů na bázi glyfosátu, ale společností, které tuto látku používají je dnes mnohem více.

Pokud chcete glyfosát nahradit jiným herbicidem, v České republice je pro použití malospotřebiteli povoleno celkem 9 účinných látek, včetně glyfosátu (propachizafop, chizalofop-p-ethyl, klopyralid, fluroxypyr, prosulfokarb, MCPA, kyselina pelargonová a metribuzin).  Většina z ostatních herbicidů je selektivní a působí například jen na dvouděložné plevele či na lipnicovité. Na jejich hodnocení  se můžete podívat na stránky Rostlinolékařského portálu, kde zjistíte že s žádnou variantou se kýžený zázrak nekoná. Pokud se proklikáte výše uvedenými účinnými látkami, zjistíte že propachizafop je zdraví škodlivý při vdechování, podezřelý z karcinogenních účinků, Chizalofop poškozuje oči a je toxický pro včely, Klopyralid se nesmí na pozemku používat více jak 1x za dva roky, metribuzin je vysoce toxický pro vodní organismy, kyselina pelargonová je nebezpečná pro včely a tak bychom ve výčtu mohli pokračovat dále. Pokud tedy budete chtít výše zmíněný glyfosát nahradit jiným herbicidem, bude velice záležet na konkrétním použití - například zmíněnou kyselinu pelargonovou nemůžete používat v době letu včel. Právě kyselina pelargonová se jeví pro malé plochy (po dodržení podmínek aplikace) jako rozumná alternativa. Pro větší plochy příliš vhodná není, kvůli velkému dávkování a pro zemědělskou půdu není povolena.

Způsob, jak se vyhnout použití herbicidu bude tedy záležet hlavně na konkrétních podmínkách. Zvažte, na kterých místech plevel opravdu vadí a jestli není možné například uzpůsobit výsadbu - použít konkurenceschopnější květiny a podobně.

Například při bio produkci nejsou herbicidy povoleny vůbec, postupuje se mechanickými metodami a dbá se přitom na rostlinnou skladbu tak, aby žádoucí plodiny měly navrch před plevely.

Ve městech na chodnících můžete vyzkoušet některý z přístrojů využívající horkou vodu. Rostliny se "uvaří" bez použití chemie (snad jediným aditivem je v komerčních přístrojích látka zabraňující vzniku vodního kamene).

Na dvorku či zahrádce si můžete vypěstovat místo golfového trávníku třeba trávník jedlý. Estetika "zaplevelené" zahrady je jen v úhlu pohledu - pokud byste navštívil pracoviště Ekologického institutu Veronica, zastánce anglického trávníku byste nenašel.

Pokud se plevelů potřebujete zbavit třeba na zahrádce, vyzkoušejte některou mechanickou metodu - plení, rytí, použití mulče (na půdu, kde se chcete plevelů zbavit můžete položit např. karton, na něj nanést mulčovací kůru - karton udusí rostliny a časem se rozloží; zbude vám pak jen kůra která bude bránit prorůstání dalších rostlin). Doporučuje se také použít igelit a půdu přikrýt - vysoká teplota zlikviduje rostliny a částečně také zabrání v růstu novým.

 

Aktivita je podpořena v rámci projektu Environmentální poradenství aktivně, profesionálně a místně zakotveně. Podpořeno grantem z Islandu, Lichenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
Logolink programu Fondu NNO  

Autor: Jana Lebedová
Ekologický institut Veronica

Všechny dotazy v kategorii „Škodliviny v životním prostředí“

Celkový počet odpovězených dotazů 402. Nenašli jste zde Váš dotaz či vaše téma, přečtěte si ještě poradnové články z časopisu Veronica nebo se nás zeptejte.

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 19. 9. 2019  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube