Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Jak zabránit kácení břehových porostů?

1. 11. 2005
V Blansku se kácí stromy v břehovém porostu kolem Svitavy od vlakové zastávky Blansko - město směrem ke sportovnímu areálu. Podle inspekce životního prostředí a okresního úřadu v Blansku je všechno v pořádku. Mně se ale zdá, že se tyto zdravé stromy kácí úplně zbytečně. Co lze proti tomu udělat?
Doporučení Ekologické poradny Veronica
Ochrana dřevin je zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Všechny dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením, na ochranu některých se vztahují zvláštní předpisy, např. stromy v lesních porostech podléhají lesnímu zákonu. Kácení dřevin v břehových porostech se děje na základě zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon). Podle vodního zákona je správce oprávněn porosty udržovat (tj. i kácet), nikoliv ovšem úplně naholo (podle tzv. "nitrátové směrnice" jsou kořeny stromů schopny zachytit znečištěnou vodu a zabránit, aby se dostala do toku). Orgán ochrany přírody je informován o připravovaném kácení 15 dnů předem. Podle § 8 zákona o ochraně přírody a krajiny pak orgán ochrany přírody může zastavit, omezit nebo i zakázat kácení dřevin, pokud to odporuje požadavkům na ochranu nebo rozsahu zvláštního povolení.

Pokud máte i přesto dojem, že kácení v uvedené lokalitě je nevhodné a je třeba jej pozastavit či omezit, bude zřejmě nezbytné sehnat si pro to odborné argumenty. Jedním z důvodů, pro které může být kácení pozastaveno nebo i zakázáno je výskyt zvláště chráněných druhů organismů, zejména z kategorie kriticky nebo silně ohrožený. Dalším důvodem může být skutečnost, že způsob prováděné těžby může ohrozit stabilitu břehů či způsobit erozi, pak by bylo možno těžbu omezit. Takové posudky mohou provést odborné instituce jako je vysoká škola nebo akademie věd a nebo to mohou posoudit soudní znalci. Takovéto vyjádření je pak nutné zaslat doporučeně na obecní úřad jako orgán ochrany přírody. Ten se Vaším podnětem musí zabývat a dát Vám vědět, jak ho vyřídil.

Autor: Hana Chalupská; Ekologická poradna Veronica

Další dotazy z kategorie: Ochrana přírody a krajiny Ekologická poradna Veronica

Ekologická poradna
je tu pro Vás

Mám dotaz

Celkový počet odpovězených dotazů 432. Nenašli jste zde odpověď na Váš dotaz, přečtěte si ještě poradnové články z časopisu Veronica nebo nám položte nový dotaz.

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 18. 2. 2024